ကန္ရာသီ/ ေကာင္းကင္တစ္ခြင္ ျမင္ယွဥ္နကၡတ္ (၁၀)

ကန္ရာသီ၏ အ၀န္းအ၀ိုင္းေပၚသို႔ တနဂၤေႏြ ေနမင္း ျဖတ္သန္းပံုကို ရာသီတြင္း၀င္စ (ပထမပံု) ႏွင့္ ရာသီမွအထြက္ (ဒုတိယပံု) ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ျမင္ရသည္။
ရာသီဖြား၊ စန္းရပ္ႏွင့္၊ လဂ္သဘာ၀မ်ားကို ယခင္ပိုစ့္ http://astro.technohalo.com/2011/01/blog-post_24.html တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္းျဖစ္၍ ထပ္မံမေဖၚျပေတာ့ပါ။

ကြၽန္ေတာ္ေရးသားထားေသာ ဇတာဖြဲ႔ပရိုဂရမ္အရမူ ေအာက္ပါပံုတြင္ ကန္ရာသီတြင္တည္ေသာ တနဂၤေႏြ (1)၊ စန္း (2)၊ လဂ္ (L) တို႔ကို နမူနာျပထားပါသည္။ (ပရိုဂရမ္ကို ဘေလာ့မ်က္ႏွာစာတြင္ ညႊန္းဆိုထားပါသည္။)


ရာသီပိုင္ဆိုင္မႈမွာ မေျပာင္းလဲေပ။

အတန္႔ေရတြက္မႈမွာမူ ကန္လဂ္ကို မူတည္ေရတြက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲျဖစ္တည္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပရိယာယ္မ်ားကိုလည္း ယခင္ပိုစ့္ http://astro.technohalo.com/2011/01/blog-post_24.html တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
ကန္လဂ္အေဟာ

    * ကန္လဂ္

ဉာဏ္ရည္ေကာင္းမြန္ျခင္း ဗဟုသုတစံုလင္ျခင္းေၾကာင့္ မယံုသကၤာစိတ္မ်ားသူေတြလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္ ဥပေဒလိုက္နာသူ စည္းကမ္းေသ၀ပ္သူေတြလည္းျဖစ္ၾကပါတယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏိုးသူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကပါတယ္ သီလျဖဴသေလာက္ အေပ်ာ္အပါးကိုလည္းမက္တတ္ပါတယ္

မွတ္ခ်က္။  ။ 
တန္႔ဘာ၀သည္ ဗုဒၶဟူးပိုင္ ကန္ရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သိမွတ္ခံစားႏိုင္စြမ္း ထက္ျမက္သူစရိုက္ကုိ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဗီဇစြမ္းျဖင့္ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ေကာင္းမြန္မည္။ ၾကင္နာစာႏိုင္ႏိုင္ေသာ အေအးသဘာ၀ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေပ်ာ္အပါးခံစားမႈအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ေယာက္သဖြယ္ ၾကင္နာလြယ္ေသာ ႏွလံုးသားကို စိတ္အခံအားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဟူးသည္ပင္ ဒြိဟသဘာ၀ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္ရွင္သန္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သံသယမ်ားသူ သကၤာမကင္းျဖစ္ရသူမ်ားအျဖစ္လည္း ေတြ႔ျမင္ရႏိုင္သည္။

တန္႔ဘာ၀သည္ ေသာၾကာပိုင္ တူရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စုေဆာင္းမႈဥစၥာမ်ားျပားတတ္သည္။ လွပဆန္းၾကယ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ အ၀တ္အစားေရႊေငြ ေပါမ်ားတတ္သည္။  အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားကို လြယ္လင့္တကူ တရားေသာနည္းျဖင့္ သင္ယူတတ္ေျမာက္လိမ့္မည္။  ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔သည္ သမာအာဇီ၀အလုပ္ျဖင့္ ရရွိေစႏိုင္သည္။

တန္႔ဘာ၀သည္ အဂၤါပိုင္ ၿဗိစၦာရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ထက္ျမက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ စြန္႔စားစမ္းသပ္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သူျဖစ္မည္။ ၿဗိစၦာ၏သဘာ၀အရ ဇာတာရွင္၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေခါင္းမာသူ၊ ထင္ရာစိုင္းသူမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ မခ်မ္းေျမ့ေသာ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၏ မာနတရားကိုလည္း ခံစားသိရွိႏိုင္လိမ့္မည္။ ဇာတာရွင္သည္ ထိုအသိုင္းအ၀န္းမွ ေဖါက္ထြက္ကာ ေအးခ်မ္းလိုေသာ ပန္းတိုင္သို႔ ဦးတည္လိုဟန္ရွိတတ္သည္။

တန္႔ဘာ၀သည္ ၾကာသာပေတးပိုင္ ဓႏုရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မိသားစု၀န္းက်င္တြင္ မိမိ၏ ပညာဥာဏ္ေၾကာင့္ အမ်ားေလးစားမႈခံရတတ္သည္။ သင္ခန္းစာမ်ား အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ မိမိပိုင္မိသားစု၏ ေအးခ်မ္းမႈမ်ားရရွိလိမ့္မည္။ အေျမာ္အျမင္ၾကီးေသာ မိခင္ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ ေမတၱာကို ခံစားရတတ္သည္။
တန္႔ဘာ၀သည္ စေနပိုင္ မကာရရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပညာဥာဏ္အားျဖင့္ ဇြဲၾကီးကာ စြဲၿမဲေသာ အက်င့္စရိုက္ရွိမည္။ ခ်စ္ေမတၱာတြင္ မိမိထက္ ဂုဏ္သိကၡာၾကီးသူ စြဲၿမဲသူ ေလးနက္သူမ်ိဳးၾကံဳရတတ္သည္။ ထိုသို႔မၾကံဳမီတြင္ ဇာတာရွင္သည္ အခ်စ္အတြက္ ထိရွပူေဆြးရတတ္သည္။ မိမိေအာက္လက္ငယ္သား ပညာဆက္ခံသူမ်ားေၾကာင့္လည္း ပူပင္ရတတ္သည္။ သို႔တေစ ကန္လဂ္ပိုင္ရွင္သည္ မိမိလိုက္စားလိုရာပညာေရးႏွင့္ အခ်စ္ေမတၱာေရးရာကိစၥမ်ားကို ဇြဲနဘဲၾကီး အပင္ပမ္းခံေခါင္းမာကာ ေလွ်ာက္လွမ္းေမွ်ာ္လင့္ေနမည္ျဖစ္သည္။
တန္႔ဘာ၀သည္ စေနပိုင္ ကုမ္ရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္တည္ျမဲမႈ ဘ၀လမ္းအသက္ေမြးမႈအားျဖင့္  ၿပိဳင္ဘက္ ရန္ဘက္မ်ာေပါမ်ားတတ္သည္။ မိမိ၏ ရွည္ၾကာစြာ ရပ္တည္ေနရမႈကို မရႈစိမ့္သူ မ်ားျပားတတ္သည္။ ကန္လဂ္တို႔သည္ မိမိရန္ဘက္အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ကာလရွည္ၾကာစြာ မွတ္မိခံစားေနတတ္သည္။ လက္တုန္႔ျပန္လိုေသာ စိတ္မ်ားမၾကာခဏမျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ခဲသည္။

တန္႔ဘာ၀သည္ ၾကာသာပေတးပိုင္ မိန္ရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အေဖၚအေပါင္းက႑မ်ားတြင္ ပညာသားပါပါ စီမံတတ္မည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ားၾကားတြင္ မိမိသည္ အတတ္ပညာစံုသူ လိုင္းစံုသူစသည္ျဖင့္ လႊမ္းမိုးေအာင္ရာႏိုင္သည္။  ကန္လဂ္တို႔၏ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားသည္ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ၾကီးသူ နားလည္ေပးႏိုင္စြမ္းၾကီးသူမ်ားျဖစ္တတ္ကာ အိမ္ေထာင္ေရးကံ ေကာင္းတတ္သည္။ မိမိစရိုက္ကို နားလည္ခံစားႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ လက္ဆက္ရတတ္သည္။
တန္႔ဘာ၀သည္ အဂၤါပိုင္ မိႆရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေသဆံုးမႈ စသည့္ အဆံုးသတ္ကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္လိုက္မာန္ပါျပဳမူတတ္သျဖင့္ ရုတ္တရက္မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ သဘာ၀ရွိသည္။ ေသြးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာေရာဂါမ်ား ထိခိုက္ရွနာမၾကာခဏျဖစ္မႈမ်ား ၾကံရတတ္သည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားႏွင့္ မေတာ္တဆ ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္သြားတတ္သည္။ ဖိုမေရးရာမ်ားတြင္ စိတ္လိုက္မာန္ပါ မျပဳမိရန္ အေရးၾကီးသည္။ 
တန္႔ဘာ၀သည္ ေသာၾကာပိုင္ ၿပိႆရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဂုဏ္က်က္သေရပိုင္းတြင္ အလွအပ အဆင္အျပင္မ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားတတ္သည္။ ကန္လဂ္တို႔တြင္ စကားအေျပာအဆိုေကာင္းမႈ၊ ပင္ကိုယ္စတိုင္ဆြဲေဆာင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေက်ာ္ေဇာတတ္ေသာ သဘာ၀ရွိသည္။ မိမိအစြမ္းအစကိုလည္း ထုတ္ေဖၚျပႏိုင္စြမ္း သရုပ္ျပႏိုင္စြမ္းျမင့္မားသည္။

၁၀ တန္႔ဘာ၀သည္ ဗုဒၶဟူးပိုင္ ေမထုန္ရာသီျဖစ္သျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအရည္အေသြးသည္ အမ်ားႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရမႈ၊ သင္တန္းအသင္းအဖြဲ႔ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္တတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္အားျဖင့္ လူလတ္တန္းစား အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးျဖစ္တတ္ကာ ဆိုရွယ္က်သူ ပြင့္လင္းေဖၚေရြတတ္သူမ်ားအျဖစ္ အမ်ားက ရႈျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

၁၁ တန္႔သည္လည္း တနလၤာပိုင္ ကရကဋ္ရာသီျဖစ္သျဖင့္ စာနာတတ္သူ စြဲလမ္းတတ္သူတို႔၏ ေမတၱာကို ရရွိတတ္သည္။ ၀င္ေငြလာဘ္လာဘသည္လည္း အမ်ားအျမင္တြင္ သက္သာစြာရရွိသည္ဟု ထင္ခံရေသာ ၀င္ေငြတို႔ျဖစ္တတ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္မူ မိမိက စိတ္ပါ၀င္စားစြာ စိတ္ႏွစ္ရင္းႏွီးထားေသာ အလုပ္အကိုင္လုပ္ငန္းတို႔မွ ထိုက္တန္စြာရရွိလာေသာ ၀င္ေငြလာဘ္လာဘတို႔ျဖစ္မည္။

၁၂ တန္႔သည္ တနဂၤေႏြပိုင္ သိဟ္ရာသီျဖစ္သျဖင့္ ေသာကဗ်ာပါဒမ်ားကို အေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖင့္ ေျပာင္းလဲေျဖေဖ်ာက္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။ ၁၂ တန္႔ သခင္ တနဂၤေႏြအားေလွ်ာ္စြာ ဖခင္အက်ိဳးေပးညံ့တတ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ဖခင္ႏွင့္ အဆက္အစပ္နည္းတတ္သည္။ ၁၂ သည္ပူေလာင္တတ္ေသာ ဗ်ာယသခင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ 


(ေအာက္ပါ ဆန္းစစ္မႈမ်ားသည္ ကန္လဂ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ၊ ရာသီစက္မွ ကန္ရာသီရပ္ ၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္သာဆိုင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ဇာတာမွ ရာသီစက္ကို ကူးယူယွဥ္ထိုးဖို႔ လိုမည္ျဖစ္သည္။)
ကန္ရာသီတြင္ရပ္တည္ေသာ ...

    * ကန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၁ေႏြ၏ဒသာ

သမီးမ်ားေမြးဖြားျခင္း ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျဖစ္ျခင္း ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္းေက်ာ္ၾကားျခင္း တို႔ျဖစ္ေပၚတတ္မည္

မွတ္ခ်က္။  ။ ကန္ရာသီတြင္ တနဂၤေႏြတည္ျခင္းသည္ မူလအိမ္ရွင္ဗုဒၶဟူးမွ မိတ္ျပဳျခင္းခံရသျဖင့္ တနဂၤေႏြဗုဒၶဟူးေပါင္းရာမွ ျဖစ္တည္ေသာ သူရိယာဗုဒၶေခၚ ဥာဏ္ပညာ ပညာေရးေကာင္းက်ိဳးေပးေသာ အက်ိဳးဆက္ကိုရရွိေစသည္။ ကန္ရာသီသည္ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦးကို ကိုယ္စားျပဳသျဖင့္ ၄င္းရာသီတြင္ ေတာက္ပေသာတနဂၤေႏြတည္သျဖင့္ သမီးမ်ားစြာေမြးဖြားရတတ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေျပာႏိုင္ရန္ သားသမီးဆိုင္ရာအတန္႔ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ၿဂိဳဟ္မ်ားကိုပါ စစ္ေဆးသင့္ေသးသည္ဟု ယူဆပါသည္။ 

    * ကန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

လွပေခ်ာေမာကာ အသက္ရွည္တတ္သည္ အေနအထိုင္မက်စ္လစ္တတ္ေပ သမီးမ်ား၍ သားနည္းတတ္သည္ အေျပာခ်ိဳ၍ ရည္းစားေပါတတ္သည္ အလြန္ဉာဏ္ထက္၍ စည္းစိမ္မ်ားမည္ ျငိမ္သက္ေအးေဆးစြာ ေသဆံုးတတ္သည္ 
မိခင္အမၾကီးသူတို႔ႏွင့္စကား ကေတာက္ကစျဖစ္ရတတ္သည္ အေျပာအဆိုမ်ားထက္ျမက္ စူးရွေနမည္ စိတ္ႏွခြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေ၀း၀ါးေနမည္

မွတ္ခ်က္။  ။ တနလၤာသည္ အိမ္ရွင္မွ ရန္ျပဳရာ ဗုဒၶဟူးအိမ္တြင္တည္သျဖင့္ ေအးခ်မ္းႏိုင္စြမ္းနည္းမည္။ စန္းကို လဂ္သဖြယ္ယူဆပါက ၁ တန္႔သည္ ဗုဒၶဟူးပိုင္ ကန္ရာသီျဖစ္သျဖင့္ လွပေခ်ာေမာျခင္း၊ ဒြိဟၿဂိဳဟ္အားေလ်ာ္စြာ အေနအထိုင္မက်စ္လစ္ျခင္း၊ ကန္ရာသီရုပ္သဘာ၀အရ သမီးမ်ားျခင္း၊ ၂ တန္႔သည္ ေသာၾကာပိုင္ တူရာသီျဖစ္သျဖင့္ ဥစၥာမ်ားျခင္း စေသာ အေဟာမ်ားကို ကန္စန္းအျဖစ္ယူဆခဲ့ဟန္ရွိသည္။ လဂ္ကိုသာအဓိကယူဆသင့္သည္ဟု ျမင္ပါသျဖင့္ အထက္ပါ အေဟာမ်ားသည္ အားကိုးေလာက္ေသာ အေဟာမဟုတ္ဟုပင္ယူဆပါသည္။ ယူဆသင့္သည္မွာ တနလၤာႏွင့္ဗုဒၶဟူးေပါင္းယွဥ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စီမံႏိုင္စြမ္းၾကီးမႈ၊ စကားေျပာေကာင္းမႈစေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုမႈကိုသာ ယူဆသင့္ပါသည္။

    * ကန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၃ဂါ၏ဒသာ

စည္းရံုးေရးေကာင္းမြန္ေနမည္ ဇနီးမယားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ရတတ္သည္ ရာထူးၾကီးရတတ္သည္

မွတ္ခ်က္။  ။ အဂၤါမွ အိမ္ရွင္ကို မိတ္ျပဳေသာ္လည္း အိမ္ရွင္မွ မိတ္ရန္မျပဳေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ျပဳခံရေသာ ဗုဒၶဟူးအားျဖင့္ မိမိ၏ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ဥာဏ္ပညာ တုန္႔ျပန္မႈတို႔တြင္ ေဒါသေၾကာင့္ မွားတတ္သည္။ အဂၤါမွာမူမထိခိုက္သျဖင့္ အဂၤါႏွင့္ဗုဒၶဟူးဆက္ႏြယ္ေသာ ယုဂ္အရ ေဆးပညာဓာတုေဗဒစစ္ေရးပညာမ်ား ဆက္စပ္ေက်ာ္ေဇာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

    * ကန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ

မသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ေကာင္းက်ိဳးမေပးေပ ဥစၥာေလ်ာ့၍ အေတြးအေခၚညံဖ်င္းေစကာမူ အမ်ားၾကား၌ ထင္ေပၚေနဦးမည္
မွတ္ခ်က္။   ။ ဗုဒၶဟူးသည္မိမိပိုင္ဘာ၀တြင္ ျပန္တည္သျဖင့္ ဇာတာရွင္၏ ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္မည္။ မသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေဟာမွာ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိေပ။ ေရွးက်မ္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေယာက်ာ္းမ်ားဘက္မွ ရႈျမင္မႈကို သံုးသပ္ကာ မိန္းမေကာင္းရမည္ မိန္းမေၾကာင့္စိတ္ခ်မ္းသာမည္ အစရွိသျဖင့္ေဟာေလ့ရွိေသာ္လည္း ေယာက်္ားေကာင္းရမည္ လင္ကံေကာင္းမည္အစရွိသျဖင့္မူ (ကြၽန္ေတာ္ဖတ္မိသေလာက္) မေတြ႔ျမင္ရပါ။ (အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ ဇာတာအရ အိမ္ေထာင္ေရးကို ဆန္းစစ္ေလ့ရွိျခင္းဓေလ့အရ ထိုသို႔ဖြင့္ဆိုဟန္ရွိသည္ဟုလည္း ထင္ျမင္မိပါသည္။) အထက္ပါအေျခအေန၏ ဆိုလိုရင္းမွာ ဗုဒၶဟူးသည္ အျမံဳၿဂိဳဟ္တစ္လံုးျဖစ္ကာ မိမိပိုင္တြင္တည္သျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိသလို ဗုဒၶဟူး၏သဘာ၀မွာလည္း ပီျပင္သထက္ပီျပင္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ ေယာက်ာ္းပီသလြန္းသူ မိန္းမၿပီသလြန္းသူမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္မည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ အေတြးအျမင္ရွိသူ ဆန္းျပားစြာၾကံစည္တတ္သူမ်ိဳးႏွင့္ ၾကံဳဆိုရဟန္ရွိသည္။ ဇာတာရွင္သည္လည္း မၾကာခဏ မူလဆံုျဖတ္ခ်က္မွ ေတြေ၀ကာ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ သဘာ၀ကို ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္။

    * ကန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

ပညာသစ္ ယာဥ္ရထား ၀တ္ထည္၀င္တတ္သည္ အထက္လူၾကီးမ်ားႏွင့္ေျပလည္၍ ေအာက္လက္ႏွင့္ အဆင္မေျပတတ္ပါ

မွတ္ခ်က္။  ။ အိမ္ရွင္မွ မိတ္ရန္မျပဳေသာ္လည္း လာရပ္သူ ၾကာသာပေတးမွ အိမ္ရွင္ကို ရန္ျပဳသည္။ ၾကာသာပေတးသည္ မိတ္ရန္မျပဳသူႏွင့္ၾကံဳရသျဖင့္ ေသာမအိမ္တြင္ရပ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားၾကံဳရႏိုင္သည္။ ၾကာသာပေတးသည္ ဇာတာတြင္ တနဂၤေႏြတနလၤာမွလြဲလွ်င္ အေရးအပါဆံုးၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ရန္ျပဳခံရေသာ ဗုဒၶဟူးအရ မိမိ၏ ဥာဏ္ရည္ၾကည္လင္မႈသည္ ၾကာသာပေတးေခၚ တပည့္သားေျမးဆက္ခံသူတို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္ရသည္။ ဤတြင္ တပည့္သားေျမးဆက္ခံသူဟု ဆိုျခင္းမွာ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ စေနဟူေသာ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလည္းရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္ရမည့္အတိုင္းအတာတစ္ခု အသိတစ္ခုေၾကာင့္ ေျခခ်ဳပ္မိေနတတ္ေသာ အေနအထား၊ ေပ်ာ္ခ်င္တိုင္းမေပ်ာ္ရေသာ အေနအထားဟုလည္း ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္။

    * ကန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

မိဘလက္ငုတ္လက္ရင္းလုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဳးမေပးေပ ဇနီးမယားကစြန္႔ခြာသြားတတ္သည္ စိတ္အားထက္သန္မွဳနည္းေနမည္

မွတ္ခ်က္။  ။ အေပ်ာ္အပါးသဘာ၀ ေသာၾကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသဘာ၀ ဗုဒၶဟူးတို႔ ပလဲပနံသင့္ ျပန္လွန္မိတ္ျပဳေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ အေပ်ာ္အပါးမ်ားလြန္းေနတတ္ကာ စိတ္စြဲၿမဲမႈအားနည္းေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းၾကီးကိုမွ် စိတ္ဇြဲၾကီးၾကီးလုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ဇနီးမယားက စြန္႔ခြာမႈမွာ သြယ္၀ိုက္အက်ိဳးဆက္ကိုဆိုလိုျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သလို ဇနီးမယားသဘာ၀ေသာၾကာသည္ အျမံဳဗုဒၶဟူးႏွင့္ဆက္စပ္မႈေၾကာင့္ မေျပလည္မႈကိုဆိုလိုဟန္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထက္ပါအေျခအေနသည္ အေပ်ာ္အပါး အေယာင္ေဆာင္ကိုသာ ညႊန္းဆိုေနဟန္ရွိသည္။

    * ကန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၀ေန၏ဒသာ

ပညာေရးေကာင္းမြန္၍ ဆရာသမား ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ကၽြမ္း၀င္ေနမည္ ေရေဘးကိုေၾကာက္ရတတ္သည္

မွတ္ခ်က္။   ။  အိမ္ရွင္က စေနကို မိတ္ရန္မျပဳေသာ္လည္း စေနသည္ ဗုဒၶဟူးကို မိတ္ျပဳသည္။ စေနကို ေအာက္ေျခလူတန္းစား၊ သည္းခံမႈ ရဟန္းသံဃာ ဓူတင္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္အစရွိသျဖင့္ဖြင့္ဆိုရာ ၄င္းတို႔မွ ဆက္ႏြယ္ေသာ ဆက္ဆံေရး ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သဘာ၀အရ ရဟန္းသံဃာဘာသာေရးသည္းခံမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနမႈကိုျပဆိုသည္။ စေနႏွင့္ဗုဒၶဟူးတို႔အဆက္အစပ္ယုဂ္အရ စဥ္းလဲေသာ ေတာ္လွန္လိုေသာ ထိတ္လန္႔ရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဖြင့္ဆိုရႏိုင္ေသာ္လည္း ေရေဘးကိုမူ ဆက္စပ္၍မရေပ။

မိတ္ရန္ဇယားကို ျပန္လည္ေဖၚျပေပးလိုက္ပါသည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။