ဂရပ္ဖ္မ်ားက ျပဆိုေသာ ကံၾကမၼာအတက္အက်

MOTAA စနစ္မွ ကံၾကမၼာအတက္အက်ျပ ဂရပ္ဖ္ႏွင့္ ၀ိေသာတၱရီဒသာ စစ္ေဆးမႈကို အနည္းငယ္ ေဖၚျပလို၍ ေရးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လြန္ခဲ့တဲ့ လအနည္းငယ္က ညီမငယ္တစ္ေယာက္ကို ေဗဒင္ေဟာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဇာတာဂရပ္ဖ္မ်ားကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူဇာတာပိုင္း

November 08 1988 10:27 am Myeik

(၁)


(၂) MOTAA နည္းစနစ္အရ ၿဂိဳဟ္အားမ်ား


(၃) MOTAA နည္းစနစ္အရ ဘာ၀အားမ်ား


(၄) MOTAA နည္းစနစ္အရ ဘာ၀သို႔ သက္ေရာက္မႈမ်ား  အေသးစိပ္


(၅) ၀ိေသာတၱရီဒသာမွ ကာလမ်ား


(၆) ၀ိေသာတၱရီဒသာဂရပ္ဖ္


မွတ္ခ်က္။  ။ အထက္ပါ ဂရပ္ဖ္သည္ MOTAA သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ပို႔ခ်ထားျခင္းမရွိေသးေသာ ဂရပ္ဖ္ျဖစ္သည္။ ဆရာႏ်ဴမာန္ကို ေမးျမန္းကာ ၾကိဳးစားတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေဟာပိုင္း
မူလဇာတာေဟာေျပာမႈကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ကာ ဇာတာရွင္ေမးျမန္းေသာ လက္ရွိကာလ၀န္းက်င္ကိုဟာ ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ (ထိုသို႔ေဟာရာတြင္ပင္ မူလဇာတာအားမ်ား အသံုးျပဳသြားသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။)

-xXx-

အေဟာ (၁) 30.3.2007 မွ 18.5.2009 ၾကားမွာ ပညာနဲ႔ပတ္သတ္တာေတြ အက်ိဳးထူး ေပးမယ့္ကာလျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။  ။ အဆိုပါကာလသည္ ၁ တန္႔အိမ္ရွင္ ၄ တန္႔သခင္ ၾကာသာပေတး၏ ဒသာလည္းျဖစ္ကာ၊ ၄င္း၏ အႏၱရလည္းျဖစ္သည္။ ဇာတာရွင္၏ အေရးပါေသာ လဂ္သခင္အားေလ်ာ္စြာ ၾကာသာပေတး၏ မူလသဘာ၀ ပညာေရးသည္လည္း ေရ၀င္စြက္ဖက္လာဟန္ရွိသည္။ ၿဂိဳဟ္အားတြင္လည္း ၾကာသာပေတးသည္ အေႏွာင့္အယွက္မဲ့စြာ အားေကာင္းသည္။ ၅ တန္႔ဘာ၀သည္လည္း အင္အားေကာင္းမြန္သည္။ ဤဇာတာတြင္ မည္သည့္ဘာ၀မွ အႏႈတ္အက်ိဳးမ်ားမလႊမ္းမိုး၊ အႏႈတ္သဘာ၀ကို မေဆာင္ၾကသျဖင့္ ဆိုးရြားလြန္းေသာ အက်ိဳးေပးမရွိႏိုင္ေပ။ ၿဂိဳဟ္အင္အားမ်ားသည္လည္း ၁၀၀ % ၀န္းက်င္အားျဖင့္ သက္ေရာက္သျဖင့္ မွ်တညီညြတ္စြာ အက်ိဳးျပလိုၾကဟန္ရွိသည္။

အေျဖ (၁) ဇာတာရွင္သည္ ၂၀၀၈ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခား၌ ေက်ာင္းစတက္ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။

မွတ္ခ်က္။  ။ အေျဖမ်ားကို လ အနည္းငယ္ၾကာမွ အေၾကာင္းျပန္လာပါသည္။

-xXx-

 အေဟာ (၂) 18.5.2009 ကေန 30.11.2011 ၾကားမွာ စိတ္ညစ္ရမယ္။ အထူးသျဖင့္ ရပ္ေ၀းကိစၥအပူျဖစ္မည္။

 မွတ္ခ်က္။  ။ ဒသာအိမ္ရွင္သည္ ၾကာသာပေတးပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အႏၱရသည္ စေနျဖစ္သြားသည္။ စေနသည္ ၃ တန္႔သခင္ျဖစ္ကာ ၁၂ တန္႔ရပ္သည္။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ ပတ္၀န္းက်င္ သဟဇအိမ္ရွင္ ဗ်ာယ ပ်က္စီးျခင္း ၁၂ တန္႔ရပ္သျဖင့္ ေမြးခ်င္းႏွင့္ပတ္သတ္ စိတ္ညစ္ရတတ္သကဲ့သို႔ ၁၂ တန္႔သဘာ၀အားေလ်ာ္စြာ ရပ္ေ၀းႏွင့္လည္း ပတ္သတ္ေလသည္။ 

အေျဖ (၂) ရပ္ေ၀းအိမ္မွ အပူအပမ္မ်ား ဖံုးဆက္လိုက္တိုင္း ၾကားရတတ္ကာ ပူပမ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

-xXx-
အထက္ပါကာလမွာ ရွည္လွ်ားသျဖင့္ ထပ္မံစိတ္ျဖာေပးခဲ့ပါေသးသည္။
အေဟာ (၃) 18.5.2009 ကေန 12.10.2009 ၾကားမွာ ကာလတိုအားျဖင့္ စိတ္ညစ္စရာၾကံဳမယ္။
 မွတ္ခ်က္။  ။ စေနျပတၱႏၱရျဖစ္သည္ အထက္ပါ အေဟာ (၂) အတိုင္းျဖစ္သည္။

အေျဖ (၃) ထိုစဥ္က ရက္အတိအက်မမွတ္မိေသာ္လည္း စိတ္ညစ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

-xXx-

အေဟာ (၄) 12.10.2009 ကေန 21.2.2010 ၾကား အလုပ္အကိုင္ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္တယ္။
  ေနာက္ၿပီးေတာ့ စိတ္ညစ္စရာေပ်ာ္စရာ စုၿပံဳၾကံဳရတတ္တယ္။

မွတ္ခ်က္။  ။ မိမိအိမ္ရပ္ေသာ ၁၀ တန္႔သခင္၏ ဒသာျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္သဘာ၀ႏွင့္ ဗုဒၶဟူး၏ ေရာေထြးသေဘာမ်ား ပါ၀င္ပက္သတ္လာမည္။

အေျဖ (၄) အလုပ္အကိုင္လည္း ရရွိခဲ့ကာ အလုပ္ထဲတြင္ စိတ္ညစ္စရာ ေပ်ာ္စရာမ်ား ေရာေထြးၾကံဳခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

-xXx-

အေဟာ (၅)   ဒါေပမယ့္ 21.2.2010 ကေန 14.4.2010 ၾကားကေတာ့ ေကာင္းကို မေကာင္းတာ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္း က်က္သေရ ဆိုေတာ့ နည္းနည္း မ်က္ႏွာငယ္ရတာေတြ  ရွိမယ္။ ေမြးခ်င္းေတြၾကားမွာလည္း
  အေျပာင္းအလဲ  အေရႊ႔အေျပာင္းၾကံဳႏိုင္တယ္။

မွတ္ခ်က္။  ။ ၉ တန္႔ရပ္ေသာ ကိတ္ၿဂိဳဟ္ အႏၱရျဖစ္သည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ နီးကပ္စြာ အက်ိဳးမေပးေသာ္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိသည္သာ ျဖစ္သည္။ ဆိုးရြားလြန္းမည္ မဟုတ္ေပ။ ဇာတာရွင္တြင္ ရာဟု ကိတ္တို႔ ဘာ၀မ်ားကို ဖ်က္စီးျခင္း မရွိေၾကာင္း (အထက္ပါ ပံုမ်ားတြင္) ေတြ႔ရသည္။ ၉ တန္႔ရပ္မႈသည္ ၉ တန္႔သဘာ၀ ဂုဏ္သိကၡာ၊တင့္တယ္မႈသာမက ၃ တန္႔ကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အမ်ိဳးအေဆြ ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ားလည္း ထိခိုက္မည္ျဖစ္သည္။

အေျဖ (၅) "အဲတုန္းက ေတာ္ေတာ္ ေလးကို အကူအညီ ရာမဲ့ပဲ ေနတဲ့အိမ္နဲ႕လဲ အဆင္မေျပဘူး အဲတုန္းက အိမ္က အစ္မေတြ ျဗဳန္းစားၾကီး ေျပာင္းတာေလ သူတုိ႕ေနတဲ့အိမ္က အိမ္ရွင္နဲ႔က မတည့္လို႕" ဟု ဆိုလာသည္။

-xXx-

အေဟာ (၆) 14.4.2010 ကေန 16.9.2010 ၾကားမွာက် အခ်စ္ေရးျမဴးတယ္ ခ်စ္သူအနားနီးရင္
  နီးစပ္သြားႏိုင္တယ္။ ေ၀းေနရင္လည္း အရမ္းရင္းႏွီးစြာ ေျပာဆိုမိတာမ်ိဳးေပါ့ အဆင္ေျပလာမယ့္  ကာလေပါ့ေလ။

မွတ္ခ်က္။  ။ ၁၁ တန္႔သခင္ျဖစ္ကာ ၁၀ တန္႔ရပ္ေသာ ေသာၾကာ၏ ျပတၱႏၱရဒသာျဖစ္သည္။ ေသာၾကာသည္ အခ်စ္ေရးကို ဆိုလိုကာ၊ ၁၁ တန္႔သည္ လက္ခံရရွိေသာ ေမတၱာကိုပါ ဆိုလိုေနသည္။ အမွန္အားျဖင့္ စေန၏ အႏၱရႏွင့္ ၁၁ တန္႔သခင္တို႔အရ သမီးရည္းစားကိစၥမ်ား လြန္ကြၽံမႈမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ စေနသည္ ခ်ဳပ္တီးျခင္းကိုျပကာ ၁၁ တန္႔သည္ စည္းကမ္းက်င့္၀တ္အျဖစ္ ကာမကိုတားဆီးၾကသည္။

အေျဖ (၆) "အဲခ်ိန္က ျပတ္မလိုျဖစ္ျပီးမွ ျပန္ျပီး ဆက္မိတဲ့အခ်ိန္ေလ ေနာင္တရလို႕မဆံုးဘူး သူ႕ကိုျဖတ္မယ္လို႕ စဥ္းစားထားတုန္းက ရက္က အတိအက်ပဲ ျပန္ဆက္တဲ့အခ်ိန္နဲ႕" ဟု အေၾကာင္းျပန္လာသည္။

-xXx-

အေဟာ (၇)   2.11.2010 ကေန 18.1.2011 ၾကားက  အလုပ္အကိုင္အတြင္းမွာ စိတ္ညစ္စရာ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ေတြ ေတြ႔ရတတ္တယ္။

မွတ္ခ်က္။  ။ ျပတၱႏၱရအရွင္ျဖစ္ေသာ တနလၤာသည္ ၈ တန္႔ သခင္ျဖစ္ကာ ၁၀ တန္႔ရပ္သည္။ ၈ တန္႔၏ ဆိုးရြားေသာ သဘာ၀သည္ ၁၀ တန္႔ အလုပ္အကုိင္ေပၚသို႔ ဖိစီးလာသည္။ အလုပ္တြင္းျပႆနာျဖစ္သည္။ တနလၤာသေဘာမွာ ေအးၿငိမ္းမႈ ဆူပူမႈ သဘာ၀ကိုျပ၍ အနည္းငယ္စိတ္ညစ္သည္မွ အပ ထူးျခားမဆိုးႏိုင္ေပ။ အႏၱရဒသာ အရွင္သည္ ျပတၱႏၱရဒသာရွင္ကို ရန္ျပဳသည္။

အေျဖ (၇) "အဲဒါ အစ္ကိုေျပာတဲ့ ေန႕ အ တိအက်မွာပဲ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ေယာက္ ထေဖာက္တာ
ခင္တာ ရင္းႏွီးတာ ၾကာလွျပီ အဲဒါ christmas နားနီးလာလုိ႕သူ႕ကို ခါတုိင္းေပးေနက် လက္ေဆာင္ အရက္တစ္ပုလင္းမေပးေတာ့တာေလ ပိုက္ဆံနည္းနည္းေခြ်တာလုိက္တာလဲပါပါတယ္ အိမ္က ဦးေလးနဲ႕ အေဒၚတုိ႕နဲ႕ခင္တာေပါ့ေနာ္ ျပီးေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ သူလဲ တစ္ျခားနယ္ေျမက ဆုိင္ ကိုေျပာင္းမလုိ႕ေလ်ာက္ထားေတာ့ ဒုကၡ ေပးခ်င္တုိင္းေပးေတာ့တာပါပဲ မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ
ေန႕တုိင္းလုိ စိတ္ပ်က္ရတယ္ အဲ အစ္ကုိေျပာျပတဲ့ ၁လပိုင္း ၁၈ ရက္ေန႕လဲ ေက်ာ္ေရာ
 ဒီလူ တစ္ျခားဆုိင္မွာ အလုပ္မရဘူးေလ အဲဒါနဲ႕ မေျပာင္းျဖစ္ေတာ့ဘူး လံုး၀ အခ်ိဳးေျပာင္းသြားတာ မယံုႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ အရင္တုိင္းျပန္ျဖစ္သြားတာ" ဟုသိရသည္။

 -xXx-

အေဟာ (၈)   18.1.2011 ကေန 11.3.2011 ၾကားမွာက်ေတာ့ အလုပ္အကိုင္ အေျပာင္းအလဲျမင္တယ္။ စကားေလးဘာေလးမ်ားရတတ္တယ္။ စကားေလးဘာေလးမ်ားလိုက္ရင္ေတာ့ မေျပာင္းျဖစ္ပါဘူး။ နည္းနည္းကသိကေအာက္ေပါ့ အလုပ္မသြားဘဲေနတာတို႔ ဘာတို႔ေပါ့။

မွတ္ခ်က္။  ။  ၅ တန္႔သခင္ ၃ တန္႔ရပ္ေသာ အဂၤါ၏ ဒသာျဖစ္သည္။ ၃ တန္႔ကျပဆိုေသာ သဟဇ ပတ္၀န္းက်င္ ေမြးခ်င္းသားခ်င္းတြင္ ရန္ခိုက္ေသာ အျဖစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မွ်ႏွင့္ စိတ္ညစ္စရာဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ၅ တန္႔ ၃ တန္႔တို႔သည္ ရန္သေဘာမေဆာင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မေကာင္းေသာ သေဘာကို အႏၱရဒသာရွင္ စေနမွ ျပတၱႏၱရဒသာရွင္ အဂၤါကို ရန္ျပဳေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 0% အားျဖင့္ ရန္ျပဳ၍ ဆိုး၀ါးမႈ မရွိႏိုင္ေပ။

အေျဖ (၈) " အဲဒါလဲ မွန္တာပဲဗ်ာ ထံုးစံတုိင္း အေဒၚက စိတ္ေကာက္ျပီး စကားမေျပာဘူး သူခ်ည္းလား ဆုိမဟုတ္ဘူး ကြ်န္မပါ သူတုိ႕လင္မယားႏွစ္ေယာက္ကို စိတ္ဆုိးတာ ခုဆုိ အားလံုးနဲ႕ု စကားမေျပာဘူး ရက္ကလဲ ဒီအတုိင္းပဲ အတိအက် " ဟုသိရသည္။

 -xXx-
ထိုကာလေနာက္ပိုင္းမွာ အနာဂတ္ျဖစ္၍ မသိရေသးေပ။ အထက္ပါအတိုင္း ေ၀ဖန္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းပံုစံခ်ကာ အသံုးျပပါသည္။ စဥ္းစားပံုကို သင္လက္ ၀ါသနာရွင္မ်ားေလ့လာႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ မဟုတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ထိုသို႔ ေဟာျဖစ္ရန္ အင္မတန္ အားေမြးရပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားကို ပ်င္းရိေလးကန္စြာ ျဖတ္သန္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ေမးျမန္းထားေသာ အစ္ကိုအစ္မမ်ား စိတ္ရွည္သည္းခံၾကပါရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ (ပိုစ့္ မေရးျဖစ္သည္မွာ ၾကာေညာင္းလွပါသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ လ အတန္ၾကာက ေဟာခဲ့သည္မ်ားကို chat record မွ ကူးယူကာ ပ်င္းရိမႈကို ေျခကန္ကာ စိတ္တင္းရင္း ေရးသားတင္ဆက္လိုက္ရပါသည္။ ယခုတေလာ မေဟာျဖစ္ပါ။)

 အထက္ပါပံုသည္ ကြၽန္ေတာ္ အသံုးျပဳေသာ ပံုစံခြက္ျဖစ္သည္။ ဇာတာတစ္ေဆာင္ကို ၿဂိဳဟ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ေမြးေန႔ထည့္သြင္းကာ လိုအပ္သည့္ ႏွစ္လရက္ ျဖည့္သြင္းပါက လိုအပ္ရာကာလနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဒသာ အႏၱရ ျပတၱႏၱရတို႔အျပင္ ဒသာအရွင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း မိတ္ရန္ဥဒသိန္ သက္ေရာက္မႈအား၊ အတန္႔ပိုင္ဆိုင္မႈ (သခင္/အိမ္ရွင္) ရပ္တည္ရာအတန္႔၊ ဒသာကာလမ်ား အင္အားျပ ဂရပ္ဖ္စသည္ျဖင့္ စံုလင္စြာ ပံုစံခြက္ခ် ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ( ရက္စြဲမ်ားမွာ အနည္းငယ္ အတိမ္းအေစာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ စိစစ္ဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။) 

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာသည္ ေလာကေကာင္းက်ိဳး သည္ပိုးႏိုင္ပါေစသတည္း။
ကိုပခန္း

3 comments:

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ကိုပခန္း ေရ..
အခုလို လက္ေတြ႕ဇာတာေတြကို အေၾကာင္းရင္း ျပည့္စံုစြာ နဲ႕ ရွင္းျပေပးႏိုင္မွဳက - အျခားေသာ ၀ါသနာရွင္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳ ကူညီရာ ေရာက္ပါတယ္။
အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

airzac said...

တစ္ကယ္ post တင္ေပးလုိ႕ အရမး္ ၀မ္းသာမိပါတယ္။
ေနာက္ဆံုး တစ္ခုထိ ဆက္မွန္ေနတာ လာအေၾကာင္းၾကားတာပါ။ ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္တယ္ ဒီ post ေလးကို ျမင္လိုက္ရလို႕။
ေမတၱာနဲ႕ေဟာေပးတဲ့အျပင္ ေသခ်ာ post တင္ေပးတဲ့ ကိုပခန္းကိုလဲ အမ်ားၾကီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။ ကိုၾကီးပခန္း ေပ်ာ္ရြင္ပါေစ။

Unknown said...

ေက်းဇူးပါ ကိုပခန္း
Post ကိုဖက္ရတာ အရမ္းေကာင္းပါ
ဆက္ေရးသားပါအံခင္ဗ်ာ

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။