ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဇာတာ

နကၡတ္ပညာမွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကံၾကမၼာကို စစ္ေဆးအေျဖရွာေသာ နည္းဥပေဒသမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ ေဒသတစ္ခု၏ ကံၾကမၼာကို ေလ့လာစစ္ေဆးေသာ နည္းဥပေဒသ ပညာရပ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပညာရပ္မ်ားထဲတြင္မွ ကမၻာေျမအေပၚက်ေရာက္လာေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ဆန္းစစ္မႈပညာမ်ားကို ကပၸေ၀ဒဂၤဟုေခၚဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့ရပါသည္။ ထိုပညာရပ္ကို ၾကားဖူးနား၀ရွိယံုမွ်သာျဖစ္၍ ယခုခ်ိန္ထိ မတီးေခါက္မိပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား နကၡတ္ေဗဒင္၀ါသနာရွင္ တစ္ေယာက္ပီပီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဟာကိန္းမ်ားကို သိလိုလွသျဖင့္ လက္လွမ္းမီရာဆရာမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္နာယူမွတ္သားျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ပါသည္။ သူ႔ကြၽန္ဘ၀က်ေရာက္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံေသာေၾကာင့္ သူ႔ကြၽန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးဇာတာကို အေျခခံကာ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေကာဇာၿဂိဳဟ္စီး ၿဂိဳဟ္နင္းမ်ား၊ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏အစ သၾကၤန္ကာလ သၾကၤန္စာမ်ားကို အသံုးျပဳတြက္ခ်က္ၾကေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။

ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏အစ သၾကၤန္က်ခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပိုစ္တစ္ခုတြင္ တြက္ခ်က္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဇာတာအေၾကာင္းကိုမူ မေဖၚျပခဲ့ဖူးပါ။ ယခုအခါ ေဖၚျပစရာအေၾကာင္းအရာ တစ္ခုေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတင္လြတ္လပ္ခ်ိန္ 

ဆရာႏ်ဴမာန္က ကြၽန္ေတာ့္အား ေမြးခြန္းတစ္ခု ေမးလာပါသည္။
လူတစ္ေယာက္၏ ဇာတာကိုတြက္ခ်င္လွ်င္ ထိုသူေမြးခ်ိန္ကို မူတည္တြက္ပါသလား နာမည္ေပးခ်ိန္ကို မူတည္တြက္ပါသလား” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ အေျဖကရွင္းပါသည္။

ေမြးခ်ိန္ကိုသာ မူတည္တြက္ပါတယ္” ဟုေျဖခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခုထပ္ေမးလာျပန္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး စရတာ ဘယ္အခ်ိန္လဲ” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ မနက္ ၄ နာရီ ၂၀” ဟုေျဖခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ဆရာႏ်ဴမာန္မွ စာတမ္းတစ္ခုျပႆခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

BURMA INDEPENDENCE DOCUMENTS 

 TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM 
AND 
THE PROVISIONAL GOVERNMENT OF BURMA 
London, 17th October, 1947 

ဟူ၍ေခါင္းစီးပါၿပီး၊ Article 15 ခုပါရွိပါတယ္။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ မေဖၚျပေတာ့ပါ။ ထိုအထဲမွာ အပိုဒ္တစ္ခုမွာမူ

  Independence of Burma 

1. - (1) On the appointed day, Burma shall become an independent country, neither forming part of His Majesty's dominions nor entitled to His Majesty's protection. 
     (2) In this Act, the expression "the appointed day" means the fourth day of January, nineteen hundred and forty-eight. 

ဟူ၍ ပါရွိပါတယ္။
(ဒီစာတမ္းကို ဆရာႏ်ဴမာန္ထံ ေပးပို႔သူကေတာ့ ဆရာ၏မိတ္ေဆြ ေပၚတူဂီ ေဗဒင္ ဆရာၿကီး ေဂ်ာ့္ခ်္ အိန္ဂ်ယ္လိုျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ အဆိုပါဆရာၾကီးက ေ၀ဒ အေ႐ွ႔တိုင္းနည္းနဲ႕ ေပၚတူဂီ သတင္းစာမွာ လစဥ္ေဟာကိန္းေတြကို ေရးေပးခဲ့ဖူးသူလို႔ သိရပါတယ္ခင္ဗ်။)

 ဤအပိုဒ္ကို ၾကည့္ယံုမွ်ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးသည္ ၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ ေရာက္သည္တၿပိဳင္တည္း လြတ္လပ္သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထိုရက္စြဲ၏အစသည္ ယမန္ေန႔ည ၁၂ နာရီ (သို႔မဟုတ္) ထိုေန႔ရက္ မနက္ သုည နာရီသာျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ဆရာႏ်ဴမာန္မွ ေျပာၾကားပါသည္။ အမ်ားသိၾကေသာ မနက္ ၄ နာရီ ၂၀ သည္ အလံတင္အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရာ အခ်ိန္သာျဖစ္ေၾကာင္းပါ မွတ္သားသိရွိရပါသည္။

ႏိုင္ငံ၏ဇာတာလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ပင္သိေစဦးေတာ့ ေနရာလည္း လိုအပ္လာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စံေတာ္ခ်ိန္မ်ဥ္းတည္ရာ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ ၉၇ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ မူတည္ပါက လတၱီက်ဳအေရး စဥ္းစားရေပဦးမည္။ (အလွ်ားရွည္ေသာႏိုင္ငံမ်ားအတြက္မူ စံေတာ္ခ်ိန္မ်ဥ္းသည္ သတ္မွတ္ရခက္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။) ဆရာႏ်ဴမာန္ကပင္ ညႊန္ၾကားျပသသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျပဳရာေဒသျဖစ္သည့္

ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေနရာတည့္တည့္ Latitude 16.7833 Longitude 96.166 ျဖစ္သည္ဟုသိရပါသည္။

အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း ဇာတာဖြဲ႔ေသာ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရရွိပါသည္။

 ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတိုင္းအတာအားျဖင့္ 
၁ ေႏြသည္ အာဏာ၊ ေက်ာ္ေဇာမႈ၊ လႊမ္းမုိးမႈ၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္၊
၂ လာသည္ ေျပရာေျပေၾကာင္း၊ အမ်ားဆႏၵ၊ ဒီမိုကေရစီ၊ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ
၃ ဂၤါသည္ စစ္တပ္၊ အတိုက္အခိုက္၊ လက္နက္
၄ ဟူးသည္ သံတမန္ေရး၊ အႏုပညာက႑၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ျပန္ၾကားေရး
၅ ေတးသည္ ေက်ာင္းသား၊ ပညာ၊ အေျမာ္အျမင္
၆ ၾကာသည္ ဆန္ေရစပါး၊ အလွအပ၊ က်က္သေရ၊
၀ ေနသည္ လက္လုပ္လက္စား၊ ျပည္သူ၊ ရဟန္း
၈ ဟုသည္ အေႏွာင့္အယွက္၊ အဖ်က္လုပ္ငန္း၊ သူမိုက္၊
၉ ကိတ္သည္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရျခင္း၊ ရုန္းထြက္ျခင္း ဟူ၍ အၾကမ္းဖ်ဥ္း မွတ္သားရဖူးပါသည္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဇာတာသာ ဆန္းစစ္ဖူးေသာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ဤေန႔ဤအခ်ိန္ ေမြးဖြားေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ဒသာစစ္ရပါမူ

4.1.1948 မွ 29.8.1948 အတြင္းတြင္ တနလၤာဒသာစားပါသည္။ ဇာတာတြင္ တနလၤာသည္ ၁၁ တန္႔အိမ္ရွင္ျဖစ္ကာ လဂ္တြင္လာပူး၍ ၀င္ေငြမ်ားႏိုင္မည့္ သေဘာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အဂၤါႏွင့္ ကိတ္ၿဂိဳလ္ ပါပႏွစ္ခု ညွပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၀င္ေငြအက်ိဳးမေပးေသာ မေအးခ်မ္းႏိုင္ေသာ ဇာတာရွင္၏ ဒသာျဖစ္သည္။ (၃ ဂၤါ၏ သဘာ၀ႏွင့္ ၉ ကိတ္၏ သဘာ၀တို႔က ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျဖစ္သည္။)

29.8.1948 မွ 29.8.1955 အတြင္းတြင္ ၃ ဂၤါဒသာစားပါသည္။ ဇာတာတြင္ ၃ ဂၤါသည္ ၈ တန္႔ႏွင့္ ၃ တန္႔တို႔၏ အိမ္ရွင္ျဖစ္သည္။ မူလၾတိေဂါဏတည္ရာ ၈ တန္႔သေဘာအရ ေသဆံုးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ညႊန္းဆိုလွ်က္ ဗ်ာယပ်က္စီးျခင္းကို ညႊန္းဆိုသည့္ ၁၂ တန္႔ အတန္႔ဆိုးတြင္ လာရပ္ေလေသာေၾကာင့္ ဖ်က္စီးမႈအားၾကီးေသာ အတိုက္အခုိက္၊ ထိခိုက္ရွနာျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဇာတာရွင္၏ ဒသာျဖစ္သည္။

29.8.1955 မွ 29.8.1973 အတြင္းတြင္ ၈ ဟုဒသာစားပါသည္။ ဇာတာတြင္ ၈ ဟုသည္ ေသဆံုးျခင္း သတ္ျဖတ္ျခင္း အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ အတန္႔တြင္ရပ္ကာ (၁၁ တန္႔ ၂ တန္႔ ၄ တန္႔တို႔ကိုျမင္ေသာေၾကာင့္) ဇာတာရွင္၏ ပ်က္စီးျခင္း စုေဆာင္းမႈ ေအးခ်မ္းမႈ ဟူေသာ က႑သံုးခုကိုဖ်က္စီးလွ်က္ရွိသည္။ ဆံုးျဖတ္ရခက္ျခင္း ျပႆနာေပါင္းစံုတက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ရာကာလျဖစ္သည္။ ၈ ဟုသည္ လူမိုက္ကို ညႊန္းဆိုေသာေၾကာင့္ လူဆိုးလူမိုက္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရမည္။

29.8.1973 မွ 29.8.1989 အတြင္းတြင္ ၾကာသာပေတးဒသာစားပါသည္။ ၾကာသာပေတးသည္ မူလဇာတာတြင္ ၄ တန္႔ႏွင့္ ၇ တန္႔ အိမ္ရွင္ ျဖစ္သျဖင့္ ေအးခ်မ္းမႈနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ညႊန္းဆိုကာ ၃ တန္႔ ၀ီရိယအတန္႔တြင္ရပ္ေနသည္။ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးတြင္ တက္ၾကြရာကာလျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ၾကာသာပေတး၏တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ၉ ကိတ္ႏွင့္ ၁ ေႏြတို႔က ပါပကတၱရီသင့္ေလသည္။ အဖ်က္အေမွာင့္ႏွင့္ အၾကီးအကဲတို႔က ဇာတာရွင္၏ ပညာေရးကို ေႏွာင့္ယွက္ၾကမည္။

29.8.1989 မွ 29.8.2008 အတြင္းတြင္ စေနၿဂိဳဟ္ဒသာစားပါသည္။ သည္းခံျခင္းကို ညႊန္းဆိုေသာ စေနၿဂိဳဟ္သည္ မူလဇာတာတြင္ ၅ တန္႔ႏွင့္ ၆ တန္႔ အိမ္ရွင္တို႔ျဖစ္သည္။ အေျမာ္အျမင္ပညာႏွင့္ အတိုက္အခိုက္ ရန္ဘက္ကို ညႊန္းဆိုသည္။ မူလၾတိေဂါဏအရ အေျမာ္အျမင္ပညာကိုသာ ယူဆရမည္ျဖစ္သည္။ မူလဇာတာအရ ၀င္ေငြႏွင့္ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ ၁၁ တန္႔တြင္ရပ္သည္။ ရပ္တည္ပံုအရ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ သည္းခံႏိုင္စြမ္းတို႔သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရမည္။ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းမက်ျဖစ္မည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရဖို႔ပိုမ်ားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ မူလဇာတာတြင္ စေနအား သူႏွင့္ သဘာ၀မတူေသာ ေသာၾကာက အျမင္ရွိထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

29.8.2008 မွ 29.8.2025 အတြင္းတြင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ဒသာစားပါသည္။ ဗုဒၶဟူးသည္ လဂ္ႏွင့္ ၁၀ တန္႔အိမ္ရွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဇာတာရွင္၏ခႏၶာကိုယ္ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ငန္းကို ညႊန္းဆိုပါသည္။ မူလၾတိေဂါဏရာသီကို ယူဆပါက လုပ္ငန္းအလုပ္အကိုင္ကိုယူရပါမည္။ ဇာတာတြင္ ၄ တန္႔တြင္ရပ္ေသာေၾကာင့္ ေအးခ်မ္းသာယာမႈအတြက္ ျဖစ္ေစမည္။ ၁ ေႏြႏွင့္ ၄ ပူးျခင္းသည္၊ ဇာတာရွင္၏ဘ၀တစ္သက္တြင္ အမွတ္တရတစ္ခုခုထြန္းေပါက္ေအာင္လုပ္တတ္ေသာ ဗုဒၶတိက်ယုဂ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၁ ေႏြႏွင့္ ၄ ဟူးပူးျခင္းသည္ အံသာအားျဖင့္ တစ္ထပ္တည္းပူးေသာေၾကာင့္ ယုဂ္အားျဖင့္ခိုင္ျမဲသည္။ သို႔ေသာ္ ဒသာရွင္ ၄ ဟူးသည္ကား ျပင္းထန္ေသာ ေနေရာင္လႊမ္းျခင္းခံရသည္။ အံသာအားျဖင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ေသာေၾကာင့္ ေနေရာင္ဖံုးေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ မေတာက္ပႏိုင္ပါ။ (တနဂၤေႏြ၏ ဒသာတြင္ကား ေကာင္းက်ိဳးရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။)
ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ မရွင္းလင္းၾကသျဖင့္ ေမးျမန္းၾကပါသည္။ တနဂၤေႏြဒသာဆိုသည္မွာ 29.8.2052 မွ 29.8.2058 အတြင္းကို ဆုိလိုသလို၊ ေအာက္ေဖၚျပပါ 23.11.2014 မွ 29.9.2015 ကိုလည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထိုကာလသည္ ၄ ဟူးႏွင့္ ၁ ေႏြတို႔၏ ဆက္စပ္အက်ိဳးေပးရာ ဗုဒၶတိက်၏ အစြမ္းကာလျဖစ္သျဖင့္ မုခ်ေကာင္းက်ိဳးရမည္ျဖစ္သည္။


29.8.2025 မွ 29.8.2032 အတြင္းတြင္ ၉ ကိတ္ၿဂိဳဟ္ဒသာစားသည္။ ၉ ကိတ္သည္ စုေဆာင္းမႈဆိုင္ရာ ၂ တန္႔တြင္ရပ္ကာ ၅ တန္႔ ၇ တန္႔ ႏွင့္ ၉ တန္႔တို႔ကို ျမင္လွ်က္ရွိသည္။ ၉ ကိတ္၏ အိမ္ရွင္ ၆ ၾကာမွာမူ စေန၏ယွဥ္ျမင္ျခင္းခံရေသာ္လည္း အံသာအားျဖင့္ေ၀းသည္။  ၉ ကိတ္သည္ ျပႆနာမ်ားေပၚထြက္ကာ ေျဖရွင္းျခင္းကို ညႊန္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ ထိုဒသာသည္ ဇာတာရွင္အတြက္ စီပြားစုေဆာင္းမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္ကာ ေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ၾကံဳရမည္။

29.8.2032 မွ 29.8.2052 အတြင္းတြင္ ၆ ၾကာၿဂိဳဟ္ဒသာစားသည္။ ၆ ၾကာသည္ ၉ တန္႔ႏွင့္ ၂ တန္႔အိမ္ရွင္ျဖစ္ကာ ၅ တန္႔တြင္ရပ္သည္။ ဆင္ယင္ေတာက္ပမႈကို ညႊန္းေသာ ေသာၾကာသည္ ဇာတာ၏ က်က္သေရႏွင့္ စုေဆာင္းမႈတို႔ကိုပါ ပူးေပါင္းပံုေဖၚေနပါသည္။ ေသာၾကာရပ္ရာအတန္႔သည္လည္း ပညာအေျမာ္အျမင္ဆိုင္ရာ ၅ တန္႔တြင္ရပ္ေသာေၾကာင့္ ဇာတာရွင္၏ ဥစၥာစုေစာင္းမႈႏွင့္ တင့္တယ္မႈတို႔သည္ ပညာအေျမာ္အျမင္အားျဖင့္ ေတာက္ပလာမည္။ ၆ ၾကာမွာ စေနျမင္ေသာ္လည္း မိမိ၏ အိမ္ရွင္မွ ျပန္ျမင္ျခင္းသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုးမဟုတ္ေတာ့ေခ်။

29.8.2052 မွ 29.8.2058 အတြင္းတြင္ ၁ ေႏြဒသာစားပါသည္။ ၁ ေႏြသည္ ဗ်ာယ ၁၂ တန္႔အိမ္ရွင္ျဖစ္ကာ ဇာတာ၏ ၄ တန္႔တြင္ရပ္ပါသည္။ ၁၂ တန္႔ အတြက္မူ အေပါင္းဖက္ကို ဦးတည္၍ ၄ တန္႔မွာမူ ဒုဌာနအိမ္ရွင္လာရပ္၍ပ်က္ပါသည္။ ေအးခ်မ္းမႈကိုဖ်က္ဆီးကာ အေျပာင္းအလဲကို အားေပးေသာကာလျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အႏၱရဒသာမ်ားတြင္ သိသာေသာအေျပာင္းအလဲကို ေပးမည္ျဖစ္သည္။

29.8.2058 မွ 4.1.2068 အတြင္းတြင္ ၂ လာဒသာစားပါသည္။ အေပၚဆံုးက ဒသာအတိုင္းျပန္ျဖစ္သြားပါသည္။ ဤအတိုင္းပင္ ၀ိေသာတၱရီဒသာအတိုင္း ႏွစ္ ၁၂၀ ၿပီးတိုင္းထပ္ေက်ာ့ေနပါမည္။

အထက္ပါဇာတာတြင္ 29.8.2008 မွ 29.8.2025 ကိုလည္း အလယ္ဇယားတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းယူဆမည္ဆိုပါက သိႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက ၀ိေသာတၱရီဒသာစနစ္ကို ေၾကညက္မွျဖစ္ပါမည္။

မွတ္ခ်က္။  ။ ယခုကြၽန္ေတာ္ေဖၚျပသြားသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အတြက္သာ ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ကံၾကမၼာဟု မရည္ရြယ္ျခင္း၊ ေကာဇာလက္ရွိ ၿဂိဳဟ္အစီးအနင္းမ်ားကို ထည့္တြက္မထားျခင္းႏွင့္ ၀ိေသာတၱရီမွ ဒသာအႏၱရဒသာ ဆက္စပ္ယူဆပံုမ်ားထည့္မထားျခင္းစတဲ့ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိပါတယ္။ မုခ်ျဖစ္မည္ဟု အာမမခံႏိုင္ပါ။

ဤပိုစ့္ကိုဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဗဒင္၀ါသနာရွင္မ်ား မိမိႏိုင္ငံဇာတာအေပၚ အခ်ိန္သတ္မွတ္ပံုအသိတစ္ခုတိုးေစလိုရင္းနဲ႔ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအယူအဆမ်ားထြန္းကားေစလိုရင္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းမ်ားအလိုက္ခြဲစိတ္ကာ ထူးျခားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကို သုေတသနျပဳ မွတ္တမ္းထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္ခင္ဗ်ား။

နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားအေနနဲ႔လည္း ကြၽန္ေတာ့္ဥာဏ္ေသးေသးေလးနဲ႔ ေ၀ဖန္မႈျပဳထားျခင္းအေပၚ အျပစ္ေတာ္မတင္ဘဲ ျဖစ္သင့္တဲ့ ဇာတာခ်ိန္အတြက္ သတိျပဳႏိုင္ရန္ တင္ျပျခင္းသက္သက္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း နားလည္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္ခင္ဗ်ား။

ကိုပခန္း 
30.10.2010

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။