မူလၾတိဂုဏ္း

  • ကသစ္လိုပဲ ေ၀ါဟာရကိန္းအရ ပရိယာယ္စဥ္ထားတာပါပဲခင္ဗ် သူ႔ရဲ႕အဓိပၸါယ္က ၀င့္ထည္ျခင္းသေဘာပါ မူလၾတိဂုဏ္း Proud Home လို႔ေခၚၾကပါတယ္ကသစ္ေတြဥစ္ေတြနဲ႔ဆင္ပါတယ္
  • တနလၤာျဂိဳလ္ကိုပဲၾကည့္ပါဗ်ာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ညလက အသာဆံုးျဖစ္ေနတယ္ ထယ္၀ါေနတယ္ဗ် ကသစ္မွာ တနလၤာအတြက္ ထပ္တိုးသတ္မွတ္တဲ့သေဘာရယ္ ကသစ္က ၿဂိဳလ္ႏွစ္လံုးခြပိုင္တဲ့ အိမ္ေတြကို တစ္အိမ္တည္းသာသတ္မွတ္တဲ့ သေဘာေတြပါပါတယ္ ေဟာကြက္ေတြမွာပါ၀င္တာမ်ားလို႔ မွတ္သားသင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ား

  • ႏွိုင္းယွဥ္ေဖၚျပရမယ္ဆိုယင္

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။