ရာသီစက္ အိမ္ပိုင္ျဂိဳလ္မ်ားသတ္မွတ္ပံု

 • တိုင္းျပည္တစ္ခုကို ဥပမာျပဳပါတယ္ မိဖုရားရဲ႕ အင္ပါယာက အေပၚကတည္ပါတယ္ မိဖုရားမွသည္ ျပည္သူလူထုတိုင္ တည္ေနရာမွာ
 • မင္းမိဖုရား အေပၚျခမ္းမွာရွိျပီး ျပည္သူကေအာက္မွာပါ
 • ပညာရွိဟာ လူထုနဲ႔ အနီးဆံုးတည္ပါတယ္ စစ္ေရးကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ပါတယ္
 • စစ္သူၾကီးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အသိဉာဏ္ကိုကာကြယ္ရပါတယ္
 • ဘ႑ာေရး၀န္ဟာ စစ္သံုးစရိတ္နဲ႔ မင္းရဲ႕လက္ပါးေစ မူမတ္ေတြၾကား ေ၀ခြဲေ၀ဖန္ရပါတယ္
 • အပါးေတာ္ျမဲကေတာ့ မင္းမိဖုရား နဲ႔ကပ္ျပီးဖားမယ္ ဘ႑ာကို ခ်ဴစားေနရပါတယ္

 • အားလံုးေသာလူတန္းစားမ်ားဟာ အေရးၾကီးပါတယ္ တစ္ခုခၽြတ္ယြင္းယင္ တိုင္းျပည္က မစည္ပင္ေတာ့ပါဘူး

 • အီေကြတာကို အေပၚမွာထားလိုက္ေတာ့ အမ်ားသိတဲ့ စသာေရႊကူ အင္း၀သူ ဆံျဖဴတစ္တင္းေပး ဆိုတဲ့ လကၤာအတိုင္း ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္

 • မိႆရာသီကို ၃ ဂၤါပိုင္ပါတယ္ ျပိႆရာသီကို ၆ၾကာပိုင္ပါတယ္ အစရွိသျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ ….
 • ကသစ္ျဂိဳလ္လို႔လဲေခၚပါတယ္
 • ဇာတာက မိႆရာသီမွာ ၃ဂၤါရပ္ရင္(အားေကာင္းတဲ့ ဆက္သြယ္မွဳမ်ိဳးရွိယင္) ဇာတာရွင္အဖို႔ စစ္သူၾကီးနဲ႔တူေနျပီေပါ့ဗ်ာ မိသားစုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ ရဲရင့္သူရယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ေတြရလာပါတယ္

က်န္တဲ့အဓိပၸါယ္ေတြလည္း ထိုနည္း၄င္းပါပဲခင္ဗ်ာ

ကသစ္နဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြကို ျပ လို႔ေခၚပါတယ္

 • ကသစ္မွာ အားေကာင္းလို႔ ျပဆိုယင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ၾကီးမေကာင္းဘူးလို႔ ထင္စရာရွိေပမယ့္ တကယ္က မဟုတ္ပါဘူး ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ျမင္တတ္တဲ့(ဆက္သြယ္တတ္တဲ့ သဘာ၀ေၾကာင့္) အေထာက္အကူျပဳပါတယ္
 • ဥပမာဗ်ာ တူရာသီမွာ ၃ဂၤါရွိယင္ သတၱိမေကာင္းေတာ့မဟုတ္ဘဲ တလြဲသတၱိေတြရွိေနတတ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ သိပ္ေတာ့ အေရးမၾကီးသလိုျဖစ္ေနလို႔ ဇာတာမွာ ျပ ကို သိပ္မသံုးပါဘူးဗ်ာ


No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။