ဓနယုဂ္မ်ား

ဓနယုဂ္မ်ား စီးပြားဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ဖို႔ သူေဌးျဖစ္ေစမယ့္ ဓနယုဂ္မ်ားကို စုေဆာင္းတင္ျပပါမယ္ခင္ဗ်ာ။ စီးပြားဥစၥာအတြက္ စုေဆာင္းမႈ ၂ တန္႔၊ အေျမာ္အျမင္ ၅ တန္႔၊ ၀င္ေငြ ၁၁ တန္႔ တို႔ အသံုးေတာင္ခံျပီး ယုဂ္ဖြဲ႕စည္းတာကို ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဘာ၀တၱရတနာကာရက်မ္းအရ
၁) ၂တန္႔ႏွင့္ ၅တန္႔အိမ္ရွင္ခ်င္း (သို႔) ၂ တန္႔ႏွင့္ ၁၁ တန္႔တို႔ ပရိ၀တၱနျပဳ (ဆက္သြယ္သမၺႏၶျပဳ)ပါက ခ်မ္းသာပါမယ္။
၂) ၅ေတးကသစ္ဟာ ၅တန္႔မွာတည္က ခ်မ္းသာပါမယ္။
၃) ၉တန္႔မွာ ကသစ္ျဂိဳလ္တည္က ခ်မ္းသာပါမယ္။
၄) ၂တန္႔၊ ၁၁တန္႔ႏွင့္ ၁၂ တန္႔တို႔ ဆက္သြယ္ပါက မ်ားစြာမၾကြယ္၀ႏိုင္ပါ။ (၁၂ တန္႔ဟာ ေလလြင့္ေပ်ာက္ဆံုးေစတဲ့ သဘာ၀ေၾကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ခင္ဗ်။)
၅) ၂တန္႔၊ ၁၁တန္႔၊ ၅တန္႔ ႏွင့္ ၉တန္႔တို႔ဆက္သြယ္ပါကလည္း ဓနယုဂ္ကိုေပးစြမ္းပါတယ္။
၆) ၅ေတးသည္ ၂တန္႔အိမ္ရွင္ႏွင့္ ၄ဟူးကို ဆက္သြယ္ပါကလည္း ၾကြယ္၀ပါမယ္။
၇) ၁၁တန္႔ ၁တန္႔ႏွင့္ ၂တန္႔အိမ္ရွင္တို႔ မိမိတို႔ဘာ၀တြင္ရပ္တည္ပါကလည္း ခ်မ္းသာပါမယ္ခင္ဗ်။
၈) ၂တန္႔ႏွင့္ ၁၁တန္႔အိမ္ရွင္မ်ား လဂ္တြင္ပူးပါကလည္း ခ်မ္းသာပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ။
၉) ၂လာသည္ ၇တန္႔အိမ္ရွင္ျဖစ္ျပီး ၂တန္႔၌ရပ္လွ်င္ ဥစၥာဆံုးရႈံးျပီးမွ ျပန္ရတတ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
၁၀) ၁၂တန္႔ရပ္ျဂိဳလ္၏ ကာရကအရ ဇာတာရွင္ကံေကာင္းတတ္ပါတယ္။ ထိုကာရကကေတာ့ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။ ။ကာရကဆိုတာ တျခားေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။
၁ေႏြက အဖ၊မင္းစိုးရာဇာ
၂လာက အမိ ၃ဂၤါက ေမြးခ်င္း၊ေဆြမ်ိဳး
၄ဟူးက အေစအပါး
၅ေတးက ဆရာ၊ပညာ
၆ၾကာက အိမ္ေထာင္ဖက္
၀ေနက ေက်းကၽြန္
ဥပမာ ၁၂ တန္႔မွာ ၆ၾကာရပ္ရင္ အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ပတ္သတ္ကံေကာင္းတတ္ပါတယ္။ (ဒါကိုလည္း ေရွ႕ကပိုစ့္တစ္ခုမွာေရးခဲ့ပါတယ္။ အတန္႔တစ္ခုက သူ႔ေနာက္အတန္႔တစ္ခုကို ကူညီေဖးမတတ္တဲ့သေဘာပါ။ ၁၂တန္႔က သူ႔ေနာက္ ၁တန္႔(လူကို) ေက်းဇူးျပဳတဲ့ သေဘာေပါ့ဗ်ာ။)

တျခားက်မ္းမွ အဆိုအမိန္႔မ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပေပးပါမယ္ခင္ဗ်ာ။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။