ၿပိႆရာသီ/ ေကာင္းကင္တစ္ခြင္ ျမင္ယွဥ္နကၡတ္ (၆)

ၿပိႆရာသီ၏ အ၀န္းအ၀ိုင္းေပၚသို႔ တနဂၤေႏြ ေနမင္း ျဖတ္သန္းပံုကို ရာသီတြင္း၀င္စ (ပထမပံု) ႏွင့္ ရာသီမွအထြက္ (ဒုတိယပံု) ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ျမင္ရသည္။ရာသီဖြား၊ စန္းရပ္ႏွင့္၊ လဂ္သဘာ၀မ်ားကို ယခင္ပိုစ့္  http://astro.technohalo.com/2011/01/blog-post_24.html တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္းျဖစ္၍ ထပ္မံမေဖၚျပေတာ့ပါ။

ကြၽန္ေတာ္ေရးသားထားေသာ ဇတာဖြဲ႔ပရိုဂရမ္အရမူ ေအာက္ပါပံုတြင္ ၿပိႆရာသီတြင္တည္ေသာ လဂ္ (L) စန္း (2) တနဂၤေႏြ (1) တို႔ကို နမူနာျပထားပါသည္။


ရာသီပိုင္ဆိုင္မႈမွာ မေျပာင္းလဲေပ။


အတန္႔ေရတြက္မႈမွာမူ ၿပိႆလဂ္ကို မူတည္ေရတြက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲျဖစ္တည္သြားမည္ျဖစ္သည္။


ပရိယာယ္မ်ားကိုလည္း ယခင္ပိုစ့္ http://astro.technohalo.com/2011/01/blog-post_24.html တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။


ၿပိႆလဂ္အေဟာ

 * ျပိႆလဂ္

ျပိႆလဂ္မွာဖြားျမင္သူေတြဟာ အေျပာခ်ိဳျခင္း သည္းခံႏိုင္ျခင္း ျငိမ္းေအးျခင္းတို႔နဲ႔ ျပည့္စံုသူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္ ေရရွည္မွာ အလြန္ေအာင္ျမင္သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္ ေမတၱာတရားကို အေလးအနက္ထားသူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္ စည္းစိမ္ကိုလည္းမက္ေမာၾကပါတယ္ လွဳဒါန္းရမွာလဲ ရက္ေရာၾကပါတယ္ စီးပြားရွာရာမွာ အကူအညီေပးမွဳေၾကာင့္ ခါးသီးမွဳေတြရတတ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။   ။

တန္႔ဘာ၀သည္ ေသာၾကာပိုင္ ၿပိႆရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ဖြံျဖိဳးမႈစရိုက္အရ၊ တင့္တယ္သြက္လက္ ခ်က္ခ်ာေသာ သြင္ျပင္စရိုက္ပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေပ်ာ္အပါးႏွင့္ မိမိသက္သာရလမ္းေၾကာင္းကိုသာ ရွာေဖြေနမည့္ စံစားလိုသည့္ စိတ္မ်ိဳးျဖစ္မည္။ မူလၾတိေဂါဏသခင္ မဟုတ္သျဖင့္ မိမိရပ္တည္ရာအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ခံစားမႈအေျခအေနမ်ိဳး ေပၚေပါက္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။


တန္႔ဘာ၀သည္ ဗုဒၶဟူးပိုင္ ေမထုန္ရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စုေဆာင္းမႈဥစၥာမ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား လြယ္လင့္တကူပိုင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ မိမိ၏ ဗီဇအစြမ္းအရ ခက္ခဲမႈမရွိေက်ာ္ျဖတ္ကာ ပန္းတိုင္ေရာက္ႏိုင္မည္။ မူလၾတိေဂါဏမဟုတ္သျဖင့္ အင္အားျပင္းထန္မႈမရွိဘဲ မူလပိုင္ရွင္ ဗုဒၶဟူးအားေလ်ာ္စြာ ေတြေ၀ရေသာ ေတြေ၀ရတတ္ေသာ အဆင့္ျမင္ပညာလမ္းကို ၾကံဳရတတ္သည္။ ဥစၥဓနပိုင္ဆိုင္မႈတြင္လည္း မိမိအမွန္တကယ္ စုေဆာင္းလိုမႈ ရွိမရွိကို ဆန္းစစ္ေမးျမန္းဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ 

တန္႔ဘာ၀သည္ တနလၤာပိုင္ ကရကဋ္ရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရဲ၀ံ့မႈ၊ စမ္းသပ္မႈမ်ား မထင္ေပၚဘဲ ေန႔စဥ္ဘ၀အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ ေအးၿငိမ္းေသာ စိတ္အစဥ္ျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားလိုေသာ သဘာ၀ရွိမည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မိမိ၀န္းက်င္တြင္ မိမိသည္ ဆူဆူပူပူ အတိုက္အခံလုပ္သူအျဖစ္ ရပ္တည္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

တန္႔ဘာ၀သည္ တနဂၤေႏြပိုင္ သိဟ္ရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မိသားစု၀န္းက်င္အက်ိဳးေပးထူးျခားသူ အခြင့္အလမ္းရွိသူဟု ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ဘ၀တြင္ မိသားစုအသိုင္းအ၀န္းအားျဖင့္ အမ်ားအာရံုထားစရာ ထင္ေပၚမႈမ်ိဳးၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။


တန္႔ဘာ၀သည္ ဗုဒၶဟူးပိုင္ ကန္ရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပညာဥာဏ္အားျဖင့္ ထက္ျမက္ႏိုင္သည္။ ဗုဒၶဟူးအျမံဳၿဂိဳဟ္တစ္လံုးျဖစ္သျဖင့္ သားသမီးရရွိေရး ပူပန္ရတတ္သည္။ ရရွိလာပါကလည္း ဥစ္ၿဂိဳဟ္အိမ္ မူလၾတိေဂါဏျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဗီဇအစြမ္းထက္ျမက္ေသာ သားသမီးမ်ိဳးပိုင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ ခ်စ္ေမတၱာ သံေယာဇဥ္တြင္ ဒြိဟျဖစ္ဖြယ္ၾကံဳရတတ္ကာ၊ ပညာေရးခရီးတြင္လည္း ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား မ်ားျပားတတ္သည္။ သို႔တေစ အဆံုးသတ္ေကာင္းေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္ရတတ္သည္။


တန္႔ဘာ၀သည္ ေသာၾကာပိုင္ တူရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဘက္ ရန္ဘက္တို႔သည္ စီးပြားေရး၊ စည္းစမ္၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားအေပၚ မွီတြယ္ တိုက္ခုိက္တတ္မည္။ မူလၾတိဂုဏ္း(သခင္)ရာသီျဖစ္သျဖင့္ အားၾကီးသည့္အားေလ်ာ္စြာ ၆ တန္႔သဘာ၀ တိုးထြက္တိုက္ခိုက္မႈေသာ ရာသီအိမ္ရွင္ ေသာၾကာ၏ ဟိတ္ဟန္ အေယာင္ေဆာင္ အားျဖင့္ ပူးေပါင္းသြားကာ ထည္၀ါေသာ ၀င့္ၾကြားေသာ တက္တက္ၾကြၾကြတန္ဆာဆင္တတ္ေသာ အၾကံအစည္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ၾကိဳးပမ္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္မိေစေတာ့သည္။ မိမိလုပ္ငန္းၿပိဳင္ဖက္မ်ားအား လြယ္လင့္တကူ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။


တန္႔ဘာ၀သည္ အဂၤါပိုင္ ၿဗိစၦာရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အေဖၚအေပါင္းက႑မ်ားတြင္ အဂၤါသေဘာေၾကာင့္ ပြင့္လင္းရဲတင္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ၾကိဳးစားတတ္သည္။ အဂၤါသည္ ၁၂ ကိုပါ သခင္အျဖစ္ပိုင္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္းက႑တြင္ မိမိဘက္မွ စြန္႔လႊတ္ရမႈမ်ားတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳေသာ ဖ်တ္လတ္ေသာ စရိုက္သဘာ၀မ်ား ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


တန္႔ဘာ၀သည္ ၾကာသာပေတးပိုင္ ဓႏုရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေသဆံုးမႈ စသည့္ အဆံုးသတ္ကိစၥမ်ားတြင္ ၾကိဳတင္စီမံမႈ၊ အကာအကြယ္ယူမႈ၊ ဘာသာတရားျဖင့္ ျခံရံမႈမ်ိဳး ျပဳလုတ္တတ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးမႈတစ္ခု၊ ၾကံဳေတြ႔လာမည့္ေဘးအႏၱရာယ္စသည္တို႔တြင္ ပညာသားပါပါ ၾကိဳတင္ႏိုင္မည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ လွဴဒါန္းသမႈျပဳျခင္းသည္လည္း တမလြန္အတြက္ အရံအတားသဖြယ္ စိုက္ပ်ိဳးလိုဟန္မ်ိဳးျဖစ္သည္။


တန္႔ဘာ၀သည္ စေနပိုင္ မကာရရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဂုဏ္က်က္သေရပညာမ်ား ေရရွည္ခံကာ အထူးထြန္းေတာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပညာရွိမ်ားအား ေနရာေပးတတ္ျခင္း၊ ရိုေသျခင္း ေျမွာက္စားျခင္းမ်ားအျပင္
အင္အားႏြဲ႕သူမ်ား၊ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား ငဲ့ညွာျခင္း အမႈကိုျပဳမူတတ္မည္ျဖစ္သည္။  မိမိဂုဏ္က်က္သေရကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ ေအာင့္အီးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္ျမဲေသာ ဂုဏ္ျဒပ္ကို တည္ေဆာက္မည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။

၁၀ တန္႔ဘာ၀သည္ စေနပိုင္ ကုမ္ရာသီျဖစ္သျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအရည္အေသြးသည္ အပင္ပမ္းခံကာ၊ ကိုယ္က်င့္တရားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားရေသာ အတက္ေႏွးသည့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္တတ္သည္။ မူလၾတိေဂါဏျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေအာက္ေျခလူတန္းစား၊ ေအာက္လက္ငယ္သားအားျဖင့္ အေျခခိုင္ေသာ လုပ္ငန္းရပ္တည္မႈမ်ိဳး တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္သူျဖစ္သည္။

၁၁ တန္႔သည္လည္း ၾကာသာပေတးပိုင္ မိန္ရာသီျဖစ္သျဖင့္ ပညာတတ္သူ ေျမာ္ျမင္သူမ်ား၏ ေမတၱာကို ခံစားရတတ္ကာ၊ လာဘ္လာဘသည္လည္း ၾကာသာပေတးသေဘာေၾကာင့္ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ စီမံထားေသာ ၀င္ေငြမ်ိဳးျဖစ္တတ္သည္။ သမၼာအာဇီ၀ျဖင့္ တရားက်က်ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ိဳးရရွိတတ္သည္။


၁၂ တန္႔သည္ အဂၤါပိုင္ မိႆရာသီျဖစ္သျဖင့္ ေသာကဗ်ာပါဒမ်ားကို မၿငွိမ္းသတ္ႏိုင္ျဖစ္တတ္သည္။ ၁၂ ရပ္၏ အဂၤါ၏ အားေလွ်ာ္စြာ ေအးခ်မ္းေသာ သဘာ၀ရွိသေလာက္ ေဒါသထြက္ပါက မထိန္းႏိုင္ေသာ ပူေလာင္ရေသာ သဘာ၀ရွိမည္။ ပါပလာရပ္ေသာ ၁၂ တန္႔အားေလ်ာ္စြာ ေသာကဗ်ာပါဒၾကံဳပါကလည္း ေအးခ်မ္းစြာ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲ စိတ္လိုလက္ရ ထြက္ေပါက္ရွာျခင္း အေပ်ာ္အပါးျဖင့္ အစားထိုးလိုျခင္း စရိုက္မ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။


    * ျပိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၁ေႏြ၏ဒသာ

ဒီရာသီမွာရပ္ယင္ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္း၀န္းႏွင့္ရန္ျဖစ္ျခင္း မိသားစုႏွင့္ေ၀းကြာေနရျခင္း ႏွလံုး မ်ိဳးပြားအဂၤါႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဒုကၡေတြ႕ျခင္းတို႔ရွိေနေစကာမူ မိမိအား လူအမ်ားကသိ၍ ေက်ာ္ေဇာေနဦးမည္ျဖစ္သည္

မွတ္ခ်က္။  ။ ၿပိႆရာသီတြင္ တနဂၤေႏြရပ္ျခင္းသည္ ျပန္လွန္ရန္ျပဳၾကေသာ စြန္႔စားမႈ ေဖါက္ထြက္မႈသဘာ၀ တနဂၤေႏြႏွင့္ ဇိမ္ခံလိုမႈ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားမႈ ေသာၾကာတို႔၏ ရန္ပြဲျဖစ္သည္။ ေသာၾကာအားနည္းမႈေၾကာင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း သုခ ၀န္းက်င္စံစားမႈမ်ား ကာမေသာၾကာ၏ မ်ိဳးပြားအဂၤါမ်ား ထိခိုက္အားနည္းဖြယ္ရွိသည္။ ေသာမအိမ္တြင္တည္လာေသာ ပါပတနဂၤေႏြအတြက္မူ အထီးက်န္မႈမွသည္ ထင္ေပၚျခင္းဆီသို႔ တြန္းယူဖြယ္ရွိသည္။

    * ျပိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

ဇနီးမယားသားမယားႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ေနရတတ္ေသာ္လည္း မိန္းမမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ခံရတတ္သည္ ေရႊေငြဥစၥာတိုးပြားမည္ ရဟန္းသံဃာ ျမင့္ျမတ္သူတို႔ႏွင့္ဆံုရတတ္သည္ ရပ္ေ၀းေရာက္ေနတတ္သည္

 မွတ္ခ်က္။ ။ ဥစ္ရာသီအိမ္တြင္ ရပ္တည္လာေသာ တနလၤာအားေလ်ာ္စြာ အမ်ိဳးသမီး မသဘာ၀ ေစာင့္ေရွာက္ခံရမႈမ်ား သိသာခံစားရမည္။ သို႔တေစ အိမ္ရွင္ ေသာၾကာ ကာမ အေပ်ာ္အပါးသဘာ၀သည္ အဇၥ်တၱေအးခ်မ္းမႈ တနလၤာကို ရန္ျပဳသျဖင့္ မိန္းမမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈခံရတတ္ကာ၊ ရန္ျပဳလာေသာ ခရီးလမ္းသဘာ၀ ေသာၾကာအရ ခရီးမ်ားလည္း ၾကံဳရတတ္မည္။

    * ျပိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၃ဂါ၏ဒသ

ရာထူးက်ျခင္း ရန္ျဖစ္ျခင္း သူတပါး၀င္ေငြအေပၚတက္မက္လိုခ်င္မိမည္ ဆရာသမား/ဘာသာေရးတို႔၌ ေစာ္ကားေျပာဆိုမိမည္

မွတ္ခ်က္။  ။ မိတ္ရန္မျပဳ ဥဒသိန္မူေသာ ၿဂိဳဟ္ႏွစ္ခု ဆက္စပ္မႈျဖစ္သည္။ ပါပအိမ္တြင္ လာရပ္ေသာ ေသာၾကာသည္ အားနည္းသျဖင့္ ထည္၀ါမႈက်ဆင္းမည္။ တဏွာကာမ တပ္မက္မႈ ေဖါက္ျပန္မည္။ ေသာမလာရပ္သည့္ အဂၤါအားေလ်ာ္စြာ အရွက္ကို မငဲ့ ထင္ရာေျပာရဲေသာ သတၱိမ်ား ေပၚေပါက္ေနမည္။

    * ျပိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ
မိခင္ႏွင့္မတည့္ေ၀းေနရတတ္သည္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ေၾကြးတင္တတ္ရသည္ လည္ေခ်ာင္းေ၀ဒနာခံစားရတတ္သည္ စိတ္ထားမေကာင္းေသာ ဇနီးမယားရွိတတ္သည္

    * ျပိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

ဆႏၵမရွိေသာ္လည္းလုပ္ကိုင္ေနရျခင္း ရန္သူေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အရပ္တပါး၌ေနရျခင္းတို႔ၾကံဳတတ္ပါသည္

မွတ္ခ်က္။  ။ ပညာသင္လိုသူ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္လိုသူ ၾကာသာပေတးသည္ ေပါ့တီးေပါ့တန္ေနတတ္ေသာ ေသာၾကာကို ရန္ျပဳသည္ မႏွစ္ျမိဳ႕ေပ။ မိမိႏွစ္သက္ရာလုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္မ်ား အထိမ္းအကြပ္ရွိလာသည္။ မလြတ္မလပ္ရွိလာသည္။ ရန္ျပဳခံရေသာ ေသာၾကာအရ ကာမႏွင့္ေ၀းကာ အရပ္တပါး ေနထိုင္ရတတ္မည္။

    * ျပိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

သွ်တၱရပညာမ်ားျဖင့္ ဉာဏ္ပညာကြန္႔ျမဴးေနမည္ သားသမီးအက်ိဳးေပး၍ လွဴဒါန္းမွဳမ်ားျပဳျဖစ္မည္

မွတ္ခ်က္။   ။ မိမိအိမ္တြင္တည္ေသာ ေသာၾကာဒသာျဖစ္သည္။ ကာမသုခ ထည္၀ါမႈမ်ားအရ သားသမီး၀န္းက်င္၊ အလွဴဒါနလက္ႏွင့္မကြာ၊ ေပါ့ပါးသြက္လက္ေသာ အသံုခ်လြယ္ေသာ သွ်တၱရပညာသြက္မ်ား ေလ့လာျဖစ္မည့္သေဘာျဖစ္သည္။

    * ျပိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၀ေန၏ဒသာ

ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးမ်ားရရွိမည္ ဉာဏ္ထက္၍ မင္းကဲ့သို႔ စံစားရတတ္သည္ ေကာင္းမွဳကုသိုလ္မ်ားျပဳရမည္

 မွတ္ခ်က္။   ။ ဤေနရာတြင္ ျမဴးတူးေပ်ာ္ပါးလိုေသာသဘာ၀ ေသာၾကာႏွင့္ မထံုတေတးျပဳတတ္ေသာ ဆန္႔က်င္ေလ့မရွိေသာ စေနတို႔ ျပန္လွန္မိတ္ျပဳသျဖင့္ ရွည္ၾကာေသာ ကာမသုခတို႔ အက်ိဳးျပဳရာကလျဖစ္သည္။ အားနည္းသူ စေနအတြက္ အစစအရာရာ အဆင္တေျပျဖစ္ေစလိုေသာ ေသာၾကာသဘာ၀အရ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖြယ္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

မိတ္ရန္ျပဳပံုကို အမွတ္ရေစရန္ ထပ္မံေဖၚျပလိုက္ပါသည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။