၄ဟူးျဂိဳလ္၏ဒသာကာလ

 • မိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ

သိပၸံပညာရပ္မ်ားေလ့လာေနျဖစ္မည္ ဉာဏ္ပညာထက္ျမက္ေန၍ ရဲစြမ္းရွိေသာ္လည္း ဥစၥာမရွိျဖစ္တတ္သည္ မုသားစကားမ်ားလည္းေျပာျဖစ္ေနမည္

 • ျပိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ

မိခင္ႏွင့္မတည့္ေ၀းေနရတတ္သည္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ေၾကြးတင္တတ္ရသည္ လည္ေခ်ာင္းေ၀ဒနာခံစားရတတ္သည္ စိတ္ထားမေကာင္းေသာ ဇနီးမယားရွိတတ္သည္

 • ေမထုန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ

အေပ်ာ္အပါးစံုေနတတ္သည္ မိခင္၂ဦးႏွယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားရွိမည္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးေန၍ ဥစၥာအမ်ိဳးမ်ိဳးရမည္

 • ကရကဋ္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ

ေဆြမ်ိဳးေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္တတ္သည္ ကဗ်ာစာေပမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ၀င္ေငြရတတ္သည္ ရပ္ေ၀း၌ေနရတတ္သည္ စည္းစိမ္ဥစၥာေတာ့ယုတ္ေလ်ာ့ေနမည္

 • သိဟ္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ

မသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ေကာင္းက်ိဳးမေပးေပ ဥစၥာေလ်ာ့၍ အေတြးအေခၚညံဖ်င္းေစကာမူ အမ်ားၾကား၌ ထင္ေပၚေနဦးမည္

 • ကန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ

ႏိုင္ငံေရး/စီမံေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ စာေပျပဳစုျခင္းမ်ား ကဗ်ာလကၤာေရးသားျခင္းမ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားရျခင္းမ်ားၾကံဳမည္

 • တူရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ

မ်က္စိမေကာင္းျခင္း မျငိမ္းခ်မ္းျခင္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ဉာဏ္မ်ား၍ ပူပင္ေသာကမ်ားေနတတ္သည္ စကားေျပာေကာင္းျခင္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေကာင္းျခင္းမ်ားၾကံဳမည္

 • ျဗိစၦာရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ

သူမ်ားေပးလာသမွ်လက္ခံေနရတတ္သည္ အိမ္တြင္းေရးရွုပ္တတ္သည္ ေဖာက္ျပန္မွဳမ်ားလုပ္တတ္သည္

 • ဓႏုရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ

ေခါင္းေဆာင္၀န္ၾကီးျဖစ္တတ္သည္ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးမ်ားရတတ္သည္ သမာအာဇီ၀(စိုက္ပ်ိဳးေရးစသည္)မွ ၀င္ေငြရတတ္သည္

 • မကာရရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ

မျပတ္လွည့္လည္သြားလာေနတတ္ရသည္ ခႏၶာကိုယ္နာက်င္ကိုက္ခဲေနမည္ ေၾကြးတင္ျခင္း သူတပါးလုပ္ငန္ူ၌ အမွဳေဆာင္ေပးရမွဳမ်ားရွိမည္

 • ကံုရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ

ေတြးေခၚထံုထိုင္းေနတတ္သည္ ေကာက္က်စ္ေသာမယားရွိတတ္သည္ အဆင့္မရွိေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေနတတ္သည္ ေ၀းလံေခါင္းပါးရာအရပ္၌ ေနရတတ္သည္

 • မိန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ

အနာေရာဂါထူေျပာေနမည္ ၀င္ေငြနည္းေနမည္ စြမ္းရည္က်ဆင္းေနမည္ ေဆြမ်ိဳးမဲ့ေနတတ္သည္

1 comment:

chit said...

မွန္လိုက္ဗ်ာ အားလံုကြက္တိေတြပဲ အရမ္းကိုေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ လံုး၀မွန္တယ္ တစ္ခုမွမလဲြဘူး...အတိုင္းထက္အလြန္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။