ရာသီခြင္တို႔အေၾကာင္း (၃)

MOTAA – Astrology Course (Level-1) 

ရာသီတစ္ခုခ်င္း အေၾကာင္း

မိႆရာသီ 

စရ-ရာသီ၊ မီးဓါတ္ ရာသီ ျဖစ္သည္။ မိႆရာသီ႐ွင္တို႔သည္ ကနဦးစတင္တတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူမ်ားတကာကိုလည္း တြန္းအား၊ဖိအား ေပးတတ္သည္။ လုပ္စရာ႐ိွလွ်င္  ေစာင့္စားရမည္ကို မႏွစ္သက္ တတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ကိစၥတစ္ခုကိုစတင္ ေစရသည့္ ၄င္းတို႔၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ပန္းတိုင္ အတြက္၊ တနည္းအားျဖင့္ စိတ္ေဇာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အလုပ္ကိုလုပ္ရာတြင္ အင္အားသံုး လုပ္လိုသည့္ အၾကမ္းဘက္ရန္ ၀န္မေလးသည့္၊ ျပႆနာတို႔ကို ေဖၚေဆာင္တတ္သည့္ အဂၤါျဂိဳဟ္သည္ ဤမိႆရာသီကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ အဂၤါသည္ ေရ ရာသီျဖစ္ေသာ ျဗိစာၦ ရာသီကို ပါပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း ၄င္း၏ စ႐ိုက္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဤမိႆရာသီ အတြက္မူ ပို၍ အင္အားေကာင္း ေသာေၾကာင့္ မူလၾတိေကာဏ အိမ္႐ွင္ (တနည္းအားျဖင့္ ဤရာသီ၏ သခင္) အျဖစ္ႏွင့္႐ိွေနသည္။ တစ္ဖန္- ဦးေဆာင္ရျခင္း၊ စတင္တည္ေဆာက္ရျခင္း၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ရာသီ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဦးေဆာင္ျခင္း၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားျခင္းတို႔ကို တာ၀န္ယူေသာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ဤရာသီတြင္ အင္အားေကာင္း ျခင္း (ဥဳစ္ရျခင္း) ကို ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် တာ၀န္ယူျခင္း၊ မျငီးမျငဳ သည္းညည္း ခံျခင္း၊ အပင္ပန္းခံျခင္း၊ တရားမွ်တမွဳ၊ သမာသမတ္ က်မွဳႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စေနျဂိဳဟ္သည္ ဤရာသီတြင္ အင္အားနည္းပါး ေသာေၾကာင့္ နိစ္ရသည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကရပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။  ။တန္ခူးလတြင္ ေနသည္အပူျပင္းဆံုးျဖစ္ကာ မိႆရာသီပိုင္ နကၡတ္မ်ားေပၚ တနဂၤေႏြစီးတာေၾကာင့္ မိႆမွာ တနဂၤေႏြ ဥစ္မူသည္ဟု မွတ္သားဖူးပါသည္။ ကိုပခန္း)

ျပိႆရာသီ

ထိရရာသီ၊ ေျမရာသီ ျဖစ္သည္။ ျပိႆ ရာသီ႐ွင္တို႔သည္ ၄င္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ ထားေသာ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းတို႔အား တြယ္တာတတ္ၾကသည္။ အသစ္ေပၚ၍ အေဟာင္းကို လႊင့္ပစ္ရန္ ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ျငင္းမည့္ သူမွာျပိႆ ရာသီ႐ွင္တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ အျမတ္တႏိုးထားေသာ ပစၥည္းတို႔ကို ေနရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလွ်င္ပင္ ၾကိဳက္တတ္သည့္ လူမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ တြယ္တာ တပ္မက္ျခင္း၊ သက္ေတာင့္ သက္သာ ေနလိုျခင္း၊ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာကို တာ၀န္ ယူေသာ ေသာၾကာျဂိဳဟ္သည္ ဤရာသီကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ေရဓါတ္ သဘာ၀႐ိွေသာ တနလၤာျဂိဳဟ္သည္ ေျမဓါတ္ သဘာ၀ကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားေသာ ေျမဓါတ္႐ိွသည့္ မကာရႏွင့္ ကန္တို႔ကို ျပိႆရာသီ ေလာက္မၾကိဳက္၊ ကန္ရာသီ တြင္ ေျမၾသဇာဓါတ္ အေနျဖင့္ မျဖစ္ထြန္း ႏိုင္သလို၊ စေနပိုင္ ထားသည့္ မကာရ ရာသီကို လွပ၊ ႏူးညံ့မွဳ၊ မိန္းမ ဆန္သည့္ ေသာၾကာ ပိုင္သည့္ ျပိႆေလာက္ တနလၤာက မၾကိဳက္။ ထို႔ေၾကာင့္ တနလၤာသည္ ျပိႆတြင္ ႏွစ္ျခိဳက္သည္။

ေနာက္တစ္ခုက - ခိုင္ျမဲေသာသဘာ၀ ႐ိွသည့္ ျပိႆ တြင္- ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္- လဆန္း၊ လဆုတ္တလွည့္စီျဖင့္ မတည္မျငိမ္ ျဖစ္ေနရေသာ တနလၤာ အဖို႔ တည္တည္ ျငိမ္ျငိမ္ ျဖစ္လာသည္။ အျခားေသာေျမဓါတ္ ရာသီတို႔မွာ ျပိႆလို မတည္ျငိမ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တနလၤာျဂိဳဟ္ (ျမန္မာ အေခၚ စန္း)သည္ ဤျပိႆ ရာသီတြင္ အင္အားေကာင္း ျခင္း (ဥဳစ္ရျခင္း) ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

(မွတ္ခ်က္။  ။ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္လသည္ အထြန္းလင္းဆံုးဟု သိၾကရာတြင္ တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ေနသည္ တန္ေဆာင္မုန္းလနကၡတ္မ်ားအေပၚစီးနင္းေနသည္။ လျပည့္ခ်ိန္တြင္ လ,သည္ ေနႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ၿပိႆပိုင္ နကၡတ္မ်ားေပၚမွာစီးနင္းရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿပိႆရာသီတြင္ လျပည့္၀န္းအထြင္းလင္းဆံုးမို႔ ၿပိႆရာသီတြင္ ဥစ္မူသည္ဟု မွတ္သားဖူးပါသည္။ ကိုပခန္း)

ေမထုန္ရာသီ 

ဒြိဘာ၀ ရာသီ ေလဓါတ္ကို အစိုးရေသာ ရာသီျဖစ္သည္။ အလိုက္သင့္ အလ်ားသင့္ ေနတတ္ေသာ ဒြိဘာ၀ သေဘာႏွင့္၊ ေလဓါတ္ ၏ သေဘာကို ရထားေသာ ေမထုန္ ရာသီ႐ွင္ တို.အေနျဖင့္- စကား အေျပာ အဆို၊ စာအေရးအသား၊ စိတ္သေဘာ ထားတို.ကို ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အညီ သင့္ေတာ္သလို ေျပာင္းလဲ ပစ္တတ္သူ မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထို.ေၾကာင့္လည္း- ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ပါးနပ္လိမၼာေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိမ္းသိမ္း ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမထုန္ရာသီအား ပါးနပ္လိမၼာ၍ ေျပာဆို ဆက္ဆံေရး၊ စာေပ အေရးအသား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္က အိမ္႐ွင္ အေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤရာသီ တြင္ မည္သည့္ျဂိဳဟ္ အေနျဖင့္မွ ထူးထူးေထြ အင္အားေကာင္း ႏိုင္ျခင္း မ႐ိွပါ။

ကရကဋ္ ရာသီ 

စရ-ရာသီ၊ ေရ-ရာသီ ျဖစ္သည္။ ခံစားဓါတ္ေသာ ေရဓါတ္ႏွင့္ ျမန္ဆန္တတ္ေသာ စရဓါတ္တို႔ကို ေဖၚျပေနေသာ ရာသီ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ကရကဋ္ ရာသီ႐ွင္တို႔သည္ မိမိ၏ စိတ္ခံစားခ်က္ ႏွင့္ ပါတ္သက္လွ်င္ မေအာင့္ႏိုင္၊ သည္းညည္း မခံသူ မ်ား ျဖစ္သည္။ ခံစားခ်က္ကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ထက္ပို၍ ဦးစားေပးတတ္သည္။ မည္သည့္ ကိစၥမဆို- ၄င္းတို႔၏ စတင္ေစရသည့္ အေၾကာင္းရင္းသည္ စိတ္ခံစားခ်က္ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ စိတ္ခံစားမွဳ၊ ေအးခ်မ္းမွဳ၊ တို႔ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေသာ တနလၤာသည္- ဤရာသီ၏ ပိုင္႐ွင္ ျဖစ္သည္။ သာမာန္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္သာ မဟုတ္၊ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ဆိုေသာ (ရာသီ၏ သခင္) အေန အထားကို ရထားသည္။ ေျမဓါတ္ ျဂိဳဟ္ျဖစ္လည္း- ပညာ အသိဥာဏ္ကို အစိုးရေသာ ျဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတးသည္ မိခင္၏ ၾကင္နာေသာ ဓါတ္၊ ခ်စ္ခင္တတ္ေသာ၊ ခံစားတတ္ေသာ၊ ေအးခ်မ္းေသာ၊ ေရဓါတ္ ျဖစ္သည့္ တနလၤာတြင္ ေကာင္းေသာ အင္အားကို ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၾကာသပေတး သည္ ကရကဋ္ ရာသီတြင္ အင္အားေကာင္းျခင္း (ဥဳစ္ ရျခင္း) ကို ျဖစ္ေစသည္။

သိဟ္ရာသီ 

သိဟ္ရာသီ သည္ ထိရ-ရာသီ၊ မီးရာသီ ျဖစ္သည္။ ခုိင္မာေသာ ထိရ ရာသီ၏ စ႐ိုက္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အာဏာကို ရယူလိုေသာ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ၾကီးမားေသာ မီးဓါတ္ တို႔ေၾကာင့္ သိဟ္ရာသီ ပိုင္႐ွင္ တို႔သည္မိမိတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္ အာဏာ ႏွင့္ ပါတ္သက္လွ်င္တြယ္တာ တတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူမ်ားက သူတို.၏ အရည္အခ်င္းကို အထင္ၾကီးေစခ်င္သည္။ သူလုပ္မည့္အေျပာင္း အလဲမ်ိဳး ဆိုသည္မွာလည္း သူရထားသည့္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္အာဏာ ကို ဆက္ထိမ္းထားႏိုင္မည့္ အေျပာင္း အလဲ မ်ိဳးသာ ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ထြန္းလင္း ေတာက္ပမွဳ၊ ထင္႐ွားမွဳ၊ အ႐ိွန္ အ၀ါကို ကိုယ္စားျပဳေသာ
တနဂၤေႏြသည္ ဤသိဟ္ရာသီ၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ဆိုေသာ (ရာသီ၏ သခင္) ျဖစ္ေနသည္။

ကန္ရာသီ 

ဒြိဘာ၀ ရာသီ၊ ေျမရာသီ။ ျဖစ္သည္။ ပါးနပ္လိမၼာမွဳ၊ လိုက္ေလ်ာညီ ေထြမွဳကို ေဖၚေဆာင္ထားသည့္ ဒြိဘာ၀ ရာသီလည္း ျဖစ္၊ ခုိင္မာမွဳတည္ျငိမ္မွဳကို သေဘာေဆာင္သည့္ ေျမဓါတ္ ႏွင့္ ေပါင္းဆည္း လိုက္ေသာ အခါ- ကန္ ရာသီသမားတို႔သည္ အေတြးအေခၚ၊ အေသးစိတ္ ကိစၥတို.တြင္ အဓိက ထားတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ နဂိုက အမ်ား အေနျဖင့္ယံုၾကည္ လက္ခံထား ေသာ အခ်က္တို႔ကို ထိုသူမ်ားလက္ခံ ႏိုင္ေအာင္ စစ္ေဆး ေတြးေခၚျပျပီး လက္႐ိွ အေတြး အေခၚတို႔ကို ေျပာင္းလဲ တတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အေသးစိတ္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေတြးေခၚျခင္း၊ ပိုင္းျခား ေ၀ဘန္ျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္သည္ မူလသဘာ၀ ျဖင့္ မတည္ျငိမ္မွဳ၊ (ေနကို ပါတ္ရာတြင္ အျမန္ဆံုးျဖစ္သည္။) မၾကာခဏ ေနေရာင္၏လႊမ္းမိုးမွဳ ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္အေရာင္ ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ရေသာ၊ အင္အားနည္းပါးသည့္ သဘာ၀ကို သူ၏ စ႐ိုက္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီ၊ သူ၏ အားနည္းခ်က္ကို တည္ျငိမ္ အားျဖည့္ေပးသည့္ ေျမဓါတ္ သဘာ၀ ႐ိွေသာ ဤကန္ရာသီတြင္ အင္အား ေကာင္းစြာ ရပ္တည္ ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဥဳစ္ရသည္ ဆိုေသာ အင္အား ေကာင္းမွဳ အေနအထားကို ရထားသည္။ ထိုမွ် မကေသး ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ အေနျဖင့္ ဤရာသီသည္ သူ၏ သဘာ၀ အရည္အေသြးကို ေကာင္းစြာ ေထာက္ပံ့မွဳ ရထားျခင္း ေၾကာင့္ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ (ရာသီသခင္) ျဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

တူရာသီ 

စရ-ရာသီ၊ ေလရာသီ ျဖစ္သည္။ ၁၂ ရာသီ စက္၀ိုင္း ျဖတ္မွတ္တြင္ ေန႔တာ၊ ညတာ ညီမွ်ေနေသာ တူရာသီ သေဘာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္၊ လွဳပ္႐ွားမွဳကို သ႐ုပ္ေဖၚေနေသာ စရ ရာသီ၏ စ႐ိုက္ ႏွင့္ ေလဓါတ္၏ သေဘာကို ေဆာင္ေနေသာ ရာသီလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တူရာသီသမား တို႔မွာမူ အျခားသူဘက္မွလည္း စဥ္းစားေတြးေတာ ေပးတတ္သည္။ သူတို႔ အေနျဖင့္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ ေသာအခါတြင္မူ လက္ေတြ႔ျဖင့္ စတင္ျခင္းထက္ ႏွဳတ္ျဖင့္စတင္ျခင္းက ပိုမ်ားတတ္သည္။ တနည္း အားျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို လက္ေတြ႕စတင္ ျဖစ္ေစရန္ စကား ဆြ,ေပးတတ္ သူမ်ား ျဖစ္သည္။ အမဓါတ္ေဆာင္ေသာ ေသာၾကာသည္ မွ်တမွဳ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွ်တကို တန္ဘိုးထားသည့္ တူရာသီတြင္ ႏွစ္ျခိဳက္ မွဳ ႐ိွသကဲ့သို႔ ခရီးသြားလာျခင္း ကို လည္း သ႐ုပ္ေဖၚေသာ ေသာၾကာသည္ လွဳပ္႐ွားေနေသာ စရ၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ေလဓါတ္တို႔ပိုင္ေသာ ရာသီတြင္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တူရာသီတြင္ ေသာၾကာသည္ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ (ရာသီ သခင္) ျဂိဳဟ္ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထိုမွ်မက တာ၀န္ယူျခင္း၊ မျငီးမျငဳ သည္းညည္း ခံျခင္း၊ အပင္ပန္းခံျခင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စေနျဂိဳဟ္သည္သည္ တရားမွ်တမွဳ၊ သမာ သမတ္က်မွဳတို႔ကို တာ၀န္ယူေသာ တူရာသီ၊ တနည္းအားျဖင့္ လူသားဆန္ေသာ တူရာသီ တြင္ ေကာင္းစြာ ထြန္းလင္း ေတာက္ပ ႏိုင္သျဖင့္ ဥဳစ္ရသည္ ဆိုေသာ အင္အားေကာင္းမွဳ ကို ရပါေတာ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ပုဂၢလိက ေအာင္ျမင္၊ ေက်ာ္ၾကားမွဳ၊ ထင္႐ွားလိုမွဳ၊ ေက်ာ္ေဇာလိုမွဳ၊ အမ်ားအေပၚတြင္ လူစြာ လုပ္လိုမွဳ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ တနဂၤေႏြ အတြက္မူ ဤတူရာသီတြင္ အင္အားယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ ဤရာသီတြင္ တနဂၤေႏြ နိစ္ရသည္ ဟု ေခၚတြင္ ရပါေတာ့သည္။


ျဗိစာၦရာသီ

ထိရ-ရာသီ၊ ေရ-ရာသီ ျဖစ္သည္။ ခံစားတတ္မွဳ ေရဓါတ္သည္ ခိုင္ျမဲေသာ ထိရဓါတ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ေနသျဖင့္ အေနအထား တည္ျငိမ္မွဳက ခံစား ခ်က္တို႔ကို ဖန္တီးေပးေနေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။ တစ္ဇြတ္ထိုး ဆန္တတ္သည့္ အဂၤါသည္ ဤရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ ပင္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း သူ၏ စ႐ိုက္ႏွင့္ သိပ္မကိုက္ သျဖင့္ ၄င္းႏွင့္ အလြန္အပ္စပ္ေသာ မိႆရာတြင္သာ ပို၍ အင္အား ေကာင္းပါသည္။ ေနာက္တစ္ခုက - လဆန္း၊ လဆုတ္ တလွည့္စီ ျဖင့္ မတည္မျငိမ္ ျဖစ္ေနရေသာ တနလၤာ အဖို႔ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ ရာသီ မဟုတ္ေသာ အျခားေသာ ေရဓါတ္ ရာသီ (ခံစားမွဳ ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေသာ ရာသီ) တြင္ ေနရပါမူ သူ၏ ခံစားလြယ္မွဳ တို႔သည္ သူ႔အား ဒုကၡ ေပးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ စိတ္လွဳပ္႐ွားမွဳကို တာ၀န္ယူထားသည့္ တနလၤာသည္ ေျဖးေျဖး ေအးေအး ဆိုေသာ ထိရ ရာသီတြင္ အလုပ္မျဖစ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤရာသီတြင္ တနလၤာ အေနျဖင့္ နိစ္မိ ေနျခင္း ဆိုေသာ အင္အား နည္းပါးေသာ အေနအထားကို ေရာက္ေနပါသည္။
ျဗိစာၦ ရာသီသမား တို႔ အေနျဖင့္ သူ႔အေနျဖင့္ အလြန္႔အလြန္ စိတ္ခ်ရမွ ေျပာင္းလဲမွဳကို လက္ခံမည့္သူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ အားျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မည္ကို ဘာရယ္ မဟုတ္ စိတ္မခ် တတ္၊ အေျပာင္းအလဲတို႔သည္ သူ၏ စိတ္တြင္ မလံု မျခံဳခံစားမွဳကို ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ထိုေၾကာင့္လည္း သူတို႔သည္ အေျပာင္း အလဲတစ္ခုခု လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ တစ္ခုခုကို ရမယ္႐ွာ ျငင္းပယ္ရန္ ၾကိဳးစားတတ္သူမ်ား ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

ဓႏုရာသီ 

ဒြိဘာ၀ ရာသီလည္းျဖစ္၊ မီးဓါတ္ ရာသီတြင္လည္း ျဖစ္သည္။ ပါးနပ္လိမၼာေသာ၊ အလိုက္သင့္ အလ်ားသင့္ ေနတတ္ေသာ ဒြိဘာ၀ သေဘာႏွင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ ဖန္တီးတတ္ေသာ မီးဓါတ္တို႔ ေပါင္းစပ္ ထားသျဖင့္ ဓႏုရာသီ႐ွင္တို႔သည္ အေျပာင္းအလဲကို႐ွာေဖြ စိန္ေခၚေနသူ မ်ား လည္း ျဖစ္ေနၾကျပီး အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ တစ္ခုခုတြင္ မေန႔ကအသိထက္ဒီေန႔ပိုသိရမည္ ဆိုသည္မွာ သူတို႔၏ လက္သံုးစကား ျဖစ္ပါ၏။ အျမဲတမ္း ပညာရပ္ တစ္ခုကို ႐ွာေဖြ ေနသူျဖစ္ျပီး သူမ်ားက သူ႔ထက္ ပိုသိသည့္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို လက္မခံ ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားကို အျမဲ႐ွာေဖြ ေနသူ မ်ားဆိုက မွားအံ့မထင္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပညာရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၾကာသပေတးသည္ ဤရာသီကို ပိုင္ဆိုင္႐ံုုမွ်မက မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ (ရာသီ သခင္) အျဖစ္ျဖင့္ပါ ႐ိွေနပါေတာ့သည္။ ကိန္းၾကိး၊ ကန္းၾကီး ႏိုင္ေသာ၊ ျပီးစလြယ္ မလုပ္တတ္ေသာ ၾကာသပေတးသည္ မိန္ရာသီ ကိုပိုင္ဆိုင္ ထားေသာ္လည္း သိပ္ျပီး အေလးအနက္ မထားတတ္ေသာ ေရ ရာသီ ျဖစ္သည့္ မိန္ရာသိကို နွစ္ျခိဳက္မွဳ သိပ္မ႐ိွေသာေၾကာင့္ ဤဓႏုရာသီ တြင္သာမူလ ၾတိေဂါဏ အိမ္ အျဖစ္တည္ေနပါေတာ့သည္။

မကာရရာသီ


စရ-ရာသီ၊ ေျမရာသီ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵ၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ လိုေသာ အဂၤါသည္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္ေသာ စရရာသီ ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က်၊ သဘာ၀က်က်၊ အေကာင္အထည္ ေဖၚတတ္ေသာ ေျမဓါတ္တို.ကို ရ႐ိွလာေသာအခါ ဤရာသီတြင္ အင္အား ေကာင္းျခင္း ဆိုေသာ ဥဳစ္ အေနအထားကို ရလာပါေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စဥ္းစဥ္းစားစား ခ်င့္ခ်င့္ ခ်ိန္ခ်ိန္ ႏွင့္ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ ၾကံစည္တတ္ေသာ ၾကာသပေတးသည္ လက္ေတြ႕က်က် ယုတၱိဆန္ဆန္ သေဘာေဆာင္ေသာ ဤမကာရရာသီတြင္ အင္အားနည္းပါး ေသာ နိစ္ျဖစ္ ေနေၾကာင္းကို ေတြ႕ရပါသည္။ အပင္ပန္းခံ၊ အနစ္နာခံ၊ ဇြဲေကာင္းေသာ စေနသည္- ဤရာသီတြင္ အင္အားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ အျဖစ္ ရ႐ိွ သည္ဟု ဆိုပါသည္။ မကာရ ရာသီ႐ွင္တို႔မွာမူ လက္ေတြ႕က်က် ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမွ စတင္တတ္သည္။ ျဖစ္ခ်င္ေသာဆႏၵကိုလည္း သိပ္ဦးစားမေပး၊ ျဖစ္ခ်င္ေသာ ခံစားခ်က္ကိုလည္း ဦးစားမေပး၊ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေန ကို ဦးစားေပးတတ္ သူမ်ား ျဖစ္သည္။

ကုမ္ရာသီ


ထိရ-ရာသီ၊ ေလ ရာသီ ျဖစ္သည္။ ထိရ ဆိုေသာ မေျပာင္းလဲတတ္ေသာ စ႐ိုက္၊ ထိုးေဖါက္ ၀င္ေရာက္ တတ္ေသာ ေလ ရာသီ၏ သဘာ၀ေၾကာင့္ ကုမ္ ရာသီ သမားတို႔သည္ ၀ါဒစြဲ သမားမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ အေတြးအေခၚ ၀ါဒ တစ္ခုကို ႏွစ္သက္ ျပီဆိုလွ်င္ တစ္သက္လံုး မွန္မွန္ မွားမွား စြဲကိုင္ထားတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူ၏ ဦးေခါင္း ထဲသို႔ ပထမ ၀င္ေရာက္သြားေသာ အယူအဆ တို႔ကို ပယ္ဖ်ယ္ရန္ အင္မတန္ ခက္ခဲေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွတတ္သည္။ ဇြဲေကာင္းျခင္း၊ အေပအေတ ခံျခင္းတို႔ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေသာ စေနသည္ ဤရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္သည္။ စေနသည္ မကာရ ႏွင့္ ကုမ္ရာသီ (၂) ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕သေဘာ ဆန္သည့္ မကာရရာသီ ကိုသာ ပို၍ ႏွစ္သက္သည္။

မိန္ရာသီ 

ဒြိဘာ၀ ရာသီလည္းျဖစ္၊ ေရ-ဓါတ္ ရာသီ လည္း ျဖစ္ေသာ ရာသီ ျဖစ္သည္။ ခံစားခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရဓါတ္သည္ အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေန၊ ပါတ္၀န္းက်င္ကို လိုက္၍ေျပာင္းလဲ တတ္ေသာ ဒြိဘာ၀ စ႐ိုက္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မိန္ရာသီ ပိုင္႐ွင္တို႔ အေနျဖင့္ လက္သံုးသေဘာထားမွာမူ  အားလံုးက ဘာမွ်မဟုတ္ပါဘူး၊ ျပီးေတာ့လဲ၊ ျပီးသြားတာပဲ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ကိန္းၾကိး၊ ကန္းၾကီး ႏိုင္ေသာ၊ ျပီးစလြယ္ မလုပ္တတ္ေသာ ၾကာသပေတးသည္ မိန္ရာသီ ကိုပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း သိပ္ျပီး အေလး အနက္ မထားတတ္ေသာ ရာသီ ျဖစ္သည့္ မိန္ရာသိကို ဓႏုရာသီေလာက္ နွစ္ျခိဳက္မွဳ သိပ္မ႐ိွေသာ ေၾကာင့္ ဓႏုရာသီတြင္သာ မူလ ၾတိေဂါဏ အိမ္ အျဖစ္တည္ေနပါေတာ့သည္။

(ဤသင္ခန္းစာမွ- ရာသီတို႔၏ အမည္၊ အစဥ္အတိုင္း၊ သေကၤတႏွင့္ အဓိပၸါယ္တို႔ကို နားလည္ မွတ္မိေအာင္ ေလ့လာထားပါ။ ေနာက္သင္ခန္းစာ တြင္၊ ျဂိဳဟ္တို႔အေၾကာင္းႏွင့္ အတန္႔ဘာ၀တို႔အေၾကာင္း ကိုပို႔ခ်ေပးပါမည္။)

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။