အိမ္ေထာင္ေရးကိုစိတ္ျဖာၾကည့္ရင္(၃)

 • ရန္အိမ္ရန္န၀င္းက ေမတၱာမရွိတာ။
 • နိစ္အိမ္နိစ္န၀င္းက ေမတၱာရွိတယ္မရတာ။
 • ကသစ္မိတ္အိမ္န၀င္းက ေမတၱာရွိတယ္၊ ရတယ္။
 • ဥစ္အိမ္ဥစ္န၀င္းက ေမတၱာရွိရွိမရွိရွိ ရပါမယ္။
၇ တန္႔က ခ်စ္သူအိမ္ေထာင္ဖက္၊
၄ တန္႔က ဇာတာရွင္ရဲ႕ ေမတၱာ၊
၅ တန္႔က ဇာတာရွင္ရဲ႕ အေျမွာ္အျမင္၊
၁၀ တန္႔က ခ်စ္သူအိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ ေမတၱာ၊
၁၁ တန္႔က ခ်စ္သူအိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ အေျမာ္အျမင္၊
၄ တန္႔ႏွင့္ ၅ တန္႔တြင္ ျဂိဳလ္ေကာင္းမ်ားရပ္က အိမ္ေထာင္ဖက္ဟာ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရ၍၊
၁၀ တန္႔ႏွင့္ ၁၁ တန္႔ရပ္ ျဂိဳလ္ေကာင္းမ်ားက ဇာတာရွင္ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကို ျပပါတယ္။

ခ်စ္ေမတၱာပန္းနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ဒီလိုခြဲစိတ္ၾကပါေသးတယ္ခင္ဗ်။
 • ၄ တန္႔ႏွင့္ ၅ တန္႔ဘာ၀တို႔ အားေကာင္း၍ ၄ ဟူးႏွင့္ ၅ ေတးတို႔ ပါ၀င္ေနပါက စင္ၾကယ္ေသာ ေမတၱာပန္းကိုဆင္ျမန္းရပါမယ္။
 • ၈ တန္႔ႏွင့္ ၄ တန္႔တို႔ ဆက္သြယ္ျခင္း (သို႔) ၄ တန္႔ႏွင့္ ၂ တန္႔တို႔ဆက္သြယ္ပါက အခ်စ္မဲ့ေမတၱာပန္းကို ဆင္ျမန္းရပါလိမ့္မယ္။ ၄င္းဘာ၀တို႔တြင္ ၂ လာႏွင့္ ၆ ၾကပါ ပါ၀င္ပါက လြမ္းေဆြးသည္းေၾကြရပါမယ္တဲ့ခင္ဗ်။
 • ၂ တန္႔ႏွင့္ ၈ တန္႔တို႔ ကူးလူးဆက္သြယ္ၾကက မေအာင့္အီးႏိႈင္ပဲ က်ဴးလြန္ၾကရာမွာ ၈ တန္႔တြင္ ၅ ေတး၊ ၄ တန္႔တြင္ ၄ ဟူးတို႔ ဆက္သြယ္ပါက တစ္ခါတစ္ရံသာ လြန္က်ဴး၍ ထိမ္းသိန္းႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ၄င္းတြင္ ၂ လာႏွင့္ ၆ ၾကာတို႔ပါပါ၀င္ပါက အထပ္ထပ္အခါခါက်ဴးလြန္တတ္ပါေၾကာင္း။
 • ၅ တန္႔သခင္ ၂တန္႔/၇တန္႔/၈တန္႔တြင္တည္ျခင္း(သို႔) ၂တန္႔ ၇တန႔္ ၈တန္႔သခင္တို႔ ၅ တန္႔တည္ပါက လက္မထပ္ရေသးမီ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရတတ္ပါတယ္တဲ့ခင္ဗ်။ ဤတြင္ ၇ တန္႔အိမ္ရွင္ ၂ တန္႔ ၈ တန္႔တို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ကာ စႏၵရာမဂၤလႏွင့္ စႏၵရာသုကၠယုဂ္ေတြပါရေသာ္ အခ်စ္ျပိဳင္ အခ်စ္တြဲ အစဥ္ႏႊဲကာ အခ်စ္ေမွာင္ခိုတတ္ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။


အိမ္ေထာင္က်ျပီးကာလာကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္
 • ၄ တန္႔ဘ၀ႏွင့္ ၄ ဟူးျဂိဳလ္ေကာင္းေသာ္ သစၥေဖါက္ေစတတ္ေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားၾကံဳေစကာမူ အိမ္ေထာင္ျမဲၾကမည္။
မရမီအခ်ိန္မွာေတာ့
 • ၄ တန္႔ဘာ၀ႏွင္ ၆ ၾကာေအာင္းေသာ္ ခ်စ္သူ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနတတ္ပါတယ္။
 • ၅ အိမ္ပိုင္ႏွင့္ ၅ တန္႔ေကာင္းေသာ္ ေမတၱာသက္၀င္ခ်စ္ခင္သူနဲ႔ရပါမယ္။
 • ၅ တန္႔အိမ္ပိုင္ႏွင့္ ၄ ဟူးျဂိဳလ္ေကာင္းေသာ္ ခိုင္းေစတတ္ေသာ ေမကညာကို ရပါမယ္။
 • ၄ တန္႔ႏွင့္ ၇ တန္႔အိမ္ပိုင္တို႔ အေနညံ့ေသာ္ ျမန္ျမန္ကြဲတတ္ပါတယ္တဲ့ခင္ဗ်။

အိမ္ေထာင္က်ျပီးတဲ့အခါ ၂ တန္႔ႏွင့္ ၈ တန္႔တို႔ဟာ စီးပြားေရးမွာ အေထာက္အကူျပဳႏႈိင္ပါတယ္။
အိမ္ေထာင္ဖက္ပုံပမ္းသ႑န္နဲ႔ ကာမစိတ္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္မ်ားကိုလည္း တြက္ႏိႈင္ပါေသးတယ္ခင္ဗ်။
ေနာက္ပို႔စ္မွာ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းနဲ႔ ဇာတာႏွစ္ေစာင္တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းေတြကို ေဖၚျပေပးပါ့မယ္ခင္ဗ်။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။