အမႊာေမြးႏွင့္ နကၡတ္ေဗဒင္

နကၡတ္ေဗဒင္တြင္ လူတစ္ဦး၏ ကံၾကမၼာကို ေမြးဖြားရာ ေဒသအခ်ိန္တို႔အရ ဇာတာဖြဲ႔ကာ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေမြးဖြားရာ အခ်ိန္ ေဒသအတူတူျဖစ္ပါက ဇာတာသည္လည္း တပ္တူထပ္မွ်တူညီေပလိမ့္မည္။

တစ္ခါက အစ္ကိုတစ္ေယာက္လာေမးဖူးသည္။ ဖြားဖက္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ဘုရားေလာင္း သိဒၵတၳမင္းသားတို႔သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းေမြးၾကသည္ ဆိုပါလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ အားလံုး ဘုရားမျဖစ္ၾကသနည္းဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ့္အေျဖမွာ ေမြးဖြားရာေဒသ ကြာေသာေၾကာင့္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားေလာင္း သိဒၵတၳမင္းသားသည္ လုမၺနီဥယ်ာဥ္၌ ဖြားျမင္ခ်ိန္တြင္ ယေသာ္ဓရာမင္းသမီးသည္ ေဒ၀ဒဟျပည္တြင္ဖြားမည္၊ ဆႏၵအမတ္သည္ ကပိလ၀တ္ျပည္၌ ဖြားျမင္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔သံုးေနၾကေသာ ဇာတာဖြဲ႔ပရိုဂရမ္မ်ားတြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ဗဟန္း၊ မဂၤလာဒံု၊ ေျမာက္ဥကၠလာစသည္ျဖင့္ ခြဲျခားစီမံထားသည္ကို ရႈႏိုင္ပါသည္။ ေတာင္ေျမာက္ေ၀းကြာမႈအရ (ေျမာက္)လတၱီက်ဳမွာ ကြာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖန္ ေဒသတူၿပီး အခ်ိန္ကြာေသာ အမႊာမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္လိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကံဳအရ အမႊာမ်ားသည္ ၁၅ မိနစ္မွ တစ္နာရီအထိကြာျခားတတ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ နကၡတ္ဆရာမ်ားအသံုးျပဳေသာ စက္သံုးစက္အနက္ န၀င္းစက္သည္ ၁၃ မိနစ္ ၂၀ စကၠန္႔ကြာျခားပါက (အျမန္ဆံုးသြားေသာ) လဂ္၏ လဂ္စီးန၀င္းသည္ န၀င္းရာသီျခားသြားမည္ျဖစ္သည္။

စာဖတ္သူအေနျဖင့္ ရင္ခ်င္းဆက္အမႊာမ်ားကို ေစာဒကတက္ဖြယ္ရွိသည္။ ရင္းခ်င္းဆက္မ်ားကို မခြဲမစိတ္ပါက သြားအတူလာအတူ ျဖစ္အတူပ်က္အတူ ျဖစ္မည္။ တစ္ဦးေသဆံုးလွ်င္ တစ္ဦးလည္း ေသဆံုးမည္သာျဖစ္မည္။ အတိအက်တူမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ စရိုက္၀ါသနာသည္ ႏွလံုးသည္းပြတ္ ႏွစ္ခုအတြက္ မတူကြဲျပားေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ခြဲလိုက္မွသာလွ်င္ ကံအက်ိဳးေပးေျပာင္းသြားေလသည္။ ထိုေျပာင္းလဲသြားပံုသည္ ကေလးငယ္တို႔၏ အတိတ္ကံအရေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါမည္။ လတ္တေလာ ခြဲစိတ္လိုက္ေသာ ခြဲစိတ္မႈ၏ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးသာလွ်င္ ခံစားခြင့္ရွိမည္ဟု ထင္ပါသည္။ (ပစၥဳပၸန္ကံကို ညႊန္းဆိုျခင္းမွာ ဇာတာသည္ အတိတ္ကံကိုသာလွ်င္ ညႊန္ျပသည္ဟု ယူဆေသာ ကြၽန္ေတာ့္အယူအဆ သက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။)

အထက္တစ္ေနရာတြင္ ဆိုခဲ့ေသာ ေမြးဖြားခ်ိန္မိနစ္ပိုင္းကြာျခားမႈသည္ ဇာတာရွင္အေပၚ သိသာတဲ့အက်ိဳး နကၡတ္ေဗဒင္သမားမ်ား ေဖၚထုတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာဟု ေစာဒကတက္ဖြယ္ရွိသည္။

၁၃ မိနစ္ေက်ာ္မွ် ကြာျခားေမြးဖြားေသာ္လည္း သိသာေလာက္ေအာင္ မေျပာင္းလဲေသာ ဇာတာဆိုတာလည္းရွိႏိုင္သလို၊ ၅ မိနစ္ေလာက္အတြင္း သိသာေအာင္ကြာျခားသြားတာလဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္တြင္ ဇာတာႏွစ္ေဆာင္ျပထားပါသည္။ အမႊာညီအစ္မႏွစ္ေယာက္၏ ဇာတာျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ဦးစလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သိပါသည္။ အဲဒီထဲက တစ္ေယာက္ႏွင့္ အေတာ္ေလး ခင္မင္ပါသည္။ သူတို႔ညီအစ္မသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္တစ္နာရီတိတိကြာၾကၿပီး ရုပ္လည္းအရမ္းဆင္ပါသည္။ ဘ၀ရပ္တည္ပံုမ်ားကား မဆင္ၾကပါ။ ကြၽန္ေတာ္တတ္သေလာက္ မွတ္သေလာက္ ေ၀ဖန္ျပလိုက္ပါသည္။

ဇာတာ(၁) မနက္ ၅:၅၅ ေမြး

က ဇာတာ(၂) မနက္ ၆:၅၅ ေမြး
ဇာတာႏွစ္ေဆာင္မွာ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားတာကေတာ့ လဂ္ၿဂိဳဟ္ တနလၤာၿဂိဳဟ္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ လဂ္သည္ မနက္ ၆ နာရီအခ်ိန္မွာ ၁ ေႏြနဲ႔ပူးေနၿပီး၊ မနက္ ၇ နာရီမွာေတာ့ ေနာက္ရာသီကို ေျပာင္းသြားပါတယ္။ ရာသီအစပ္မွာ ရပ္ေနတဲ့ ၂ လာကလည္း ေနာက္ရာသီကို ကူးသြားပါတယ္။ လဂ္ဟာ န၀င္းစက္မွာ ၾကာသာပေတးနဲ႔ န၀င္းျပိဳင္စီးရာကေန ၂ လာန၀င္းတိုင္ ေျပာင္းသြားပါတယ္။ ဘယ္လို အက်ိဳးဆက္ေတြ ျဖစ္ေစမလဲလို႔ ဆန္းစစ္ၾကပါစို႔ခင္ဗ်။

ဇာတာ(၁)ကိုေလ့လာျခင္း
လဂ္ကို ေလ့လာရာမွာ ၁-ေႏြနဲ႔ပူးပါတယ္။ သမီးၾကီးၿပီသတယ္လို႔ေျပာရမလိုလိုပါပဲ။ မိသားစုမွာလည္း ေနရယူသလို ေက်ာ္ေဇာမႈအရလည္း အဟုတ္ျပင္းတယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရပါမယ္။ လဂ္စီးန၀င္းဟာ ၾကာသာပေတးနဲ႔ န၀င္းျပိဳင္ ၀ီရိယစေနမွာစီးေတာ့ ပညာေရးဇြဲအရလည္း ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ ေျပာရပါမယ္။
လဂ္အိမ္ရွင္ကို ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ၃ ဂၤါနဲ႔ပူးၿပီး ၈ တန္႔မွာရပ္ပါတယ္။ ၃ ဂၤါဟာ မိႆနဲ႔ ၿဗိစၦာရာသီပိုင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိစၦာကို ပိုးေလာက္ရာသီလို႔ေခၚပါတယ္။ တစ္ဖန္ ၃ အဂၤါပိုင္ရာ အတန္႔ဟာ ၁၀ တန္႔ (အလုပ္အကိုင္အတန္႔လည္း) ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆး၀ါးေရာဂါေတြနဲ႔ပတ္သတ္တယ္လို႔ ဖြင့္ဆိုၾကပါတယ္။ တစ္ဖန္ လဂ္အိမ္ရွင္ရပ္ရာ အတန္႔ဟာ ေသဆံုးျခင္း၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ၈ တန္႔ျဖစ္ပါတယ္။
အထက္ပါႏွစ္ခ်က္နဲ႔တင္ပဲ ဇာတာရွင္ဟာ ပညာေတာ္မယ္၊ ေဆးက်န္းမာေရးေတြနဲ႔ဆက္စပ္မယ္ အသက္ေမြးမယ္လို႔ ထုတ္ရပါမယ္။

ဇာတာရွင္ဟာ ယခုဆိုလွ်င္ ဆရာ၀န္မျဖစ္ေနပါၿပီ။

မွတ္ခ်က္။  ။ ဇာတာမွာ အံသာအၾကီးဆံုးၿဂိဳဟ္ဟာ ဟိုဘက္ရာသီကူးခါနီးေနတဲ့ ၂ လာပါ။ အံသာရင့္လို႔ ၾသဇာတိကၠမၾကီးေသာ္လည္း ရာသီအစပ္၊နကၡတ္အစပ္ ေရာက္ေနတာက စိုးရိမ္စရာပါ။ အမိက်န္းမာေရးတို႔နဲ႔ပတ္သတ္ထိခိုက္ဖြယ္ရွိသလို၊ ဇာတာရွင္ရဲ႕ ဘ၀လမ္းေၾကာင္း လံုး၀ေျပာင္းလဲေစတဲ့ အေျပာင္းအလဲၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ပြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမိပါတယ္။ ျဖစ္ပြားဖြယ္လို႔ သံုးႏႈံးရျခင္းက ဇာတာရွင္ကို လႊမ္းမိုးမယ့္ တနလၤာဒသာ ကာလသည္ (၀ိေသာတၱရီဒသာအရ) ၂၀၁၅ ၁၀ လပိုင္းမွသာ က်ေရာက္မွာျဖစ္လို႔ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ဇာတာ(၂)ကိုေလ့လာျခင္း
လဂ္အိမ္ရွင္ဟာ ၅ ေတးျဖစ္ပါတယ္။ ၈ တန္႔မွာရပ္ပါတယ္။ ၆ ၾကာအိမ္မွာရပ္ပါတယ္။ ဆက္စပ္သြားလိုက္ရင္ ၆ ၾကာကလည္း ၄ ဟူးနဲ႔ပူးပါတယ္။ ဇာတာရွင္ဟာ ပညာေရးနဲ႔ဆက္စပ္မယ္။ လဂ္အိမ္ရွင္ရဲ႕ အိမ္ရွင္ ၆ ၾကာဟာ ၄ ဟူးနဲ႔ပူးေတာ့ စကားပညာအႏုပညာေတြပတ္သတ္ႏိုင္မယ္။

လဂ္အိမ္ရွင္ ၈ တန္႔ရပ္ျခင္းဟာ ၁၂ တန္႔ကိုျမင္ပါတယ္။

လဂ္ကို ၃၀ ျမင္ပါတယ္။ ေသာမကတၱရီပါ။ ၃၀ ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဟာ ပ်ိဳျမစ္ႏုနယ္ျခင္းနဲ႔ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းတြဲထားသလိုပါပဲ။ အေပါင္းအသင္းေတြဟာ ငယ္ရြယ္သူေတြနဲ႔ ၾကီးရင့္သူေတြလို႔ အဓိပၸါယ္ေဖၚလို႔ရပါတယ္။ (၇ တန္႔ဟာ အေပါင္းအသင္းပါ။) သူတို႔အတြဲကို ညွပ္ထားသူက ၂ နဲ႔ ၅ ။ ေအးခ်မ္းျခင္းနဲ႔ ပညာေရး။ ၃၀ ပူးရင္ ဆက္စပ္ရင္ အင္ဂ်င္နီယာလို႔ ဖြင့္ဆိုၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဆရာဘ၀ကိုသာ ညႊန္းပါတယ္။

၁ နဲ႔ ၂ ျပန္လွန္ျမင္ပါတယ္။ (လျပည့္အေနအထားျဖစ္ပါတယ္) ၁၂ အျပန္အလွန္ျမင္သူျဖစ္၊ ၁၂ ပူးသူျဖစ္ေစ အတတ္ပညာ စိတ္ထား စံုတတ္ၾကပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္ ၁၀ တန္႔ကိုၾကည့္ေတာ့ ၾကာသာပေတးပိုင္ ပညာသည္ဘ၀ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖန္ ၾကာသာပေတးရပ္တည္ပံုအရ ၁၂ တန္႔ ရပ္ေ၀းႏိုင္ငံျခားကို ျမင္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ရွိပါမယ္။

လဂ္စီးန၀င္းက တနလၤာပါ။ အင္မတန္အားေကာင္းပါတယ္။ ၁ နဲ႔ ၂ တစ္ဖက္စီမို႔ အားေကာင္းတဲ့ ၂ လာျဖစ္ပါတယ္။ ေအးခ်မ္းတဲ့ စိတ္အေျခအေန။ မွ်တမႈ ၾကင္နာမႈေတြ ရွိေနပါမယ္။

ဇာတာရွင္ဟာ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရျဖစ္ၿပီး၊ တကၠသိုလ္ကထိက ဆရာမအလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ကေန ျမန္မာျပည္ျပန္သြားတာ လပိုင္းပဲရွိပါေသးတယ္။

မွတ္ခ်က္။  ။ သူ႔အတြက္ အားေကာင္းတဲ့ ၂ လာဟာ အံသာအေသးဆံုး အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ညႊန္းတဲ့ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၇ တန္႔မွာ စေနပါ၀င္ပတ္သတ္ေနလို႔ ဒီေန႔ထိ အိမ္ေထာင္မက်ေသးပါ။ ေသာမကတၱရီအရ သာယာတဲ့ အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ လက္ဆက္ရဖြယ္ရွိပါတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းမိပါတယ္။

မွားယြင္းေ၀ဖန္မိပါက အကြၽန္ပခန္း တာ၀န္သာရွိပါေၾကာင္း။

ေ၀ဖန္ေထာက္ဆရင္း ပညာတိုးၾကပါေစခင္ဗ်ာ။
ခင္မင္လွ်က္
ကိုပခန္း

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။