ဖူးစာဖက္လို႔ ေပါင္းရေစသား

ခ်စ္ၾကိဳက္စံုမက္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းသင့္မသင့္ တြက္ခ်က္ၿပီးမွ ေပၚေပါက္လာရျခင္းမဟုတ္ပါ။ မသင့္မွန္းသိေသာ္လည္း ခ်စ္ၾကိဳက္မိၾကသည္။ စြဲလန္းတတ္ၾကသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မ်က္စိေအာက္က အေပ်ာက္မခံႏိုင္ေအာင္ ရည္ငံမိၾကၿပီးေနာက္ ဘ၀တစ္သက္တာ လက္တြဲၾကမည္ဟု ရည္သန္ေသာအခါ
(၁) ႏွစ္ဖက္မိဘ ၾကည္ျဖဴပါ့မလား
(၂) ႏွစ္ဦးသားမွာေရာ ဖူးစာပါရဲ႕လား
(၃) ဖူးစာေတာ့ဖက္ပါရဲ႕ ရိုးေျမက်ေပါင္းရပါ့မလား
(၄) ရိုးေျမက်ေတာ့ ေပါင္းရပါရဲ႕ ထမင္းရည္အတူလ်က္ေနရတဲ့ဘ၀နဲ႔မ်ား ၾကံဳရမလား စသည့္ ေမးခြန္းမ်ား တသီတတန္း ေပၚေပါက္လာတတ္ၾကပါသည္။

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာတြင္ ထိုထိုေသာ ေမးခြန္းအသီးသီးအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းဟူ၍ သီးသန္႔ရွိမေနပါ။ ဇာတာဆန္းစစ္ေ၀ဖန္သူသည္သာလွ်င္ စိတ္ျဖာေ၀ဖန္ အေျဖရွာရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

(၁) ႏွစ္ဖက္မိဘၾကည္ျဖဴႏိုင္မႈအတြက္ (ဇာတာႏွစ္ေစာင္တို႔၏ ၉ တန္႔ ၁၀ တန္႔တို႔မွ ျပဆိုေသာ) မိဘအုပ္ထိန္းသူ၊ ဘ၀လုပ္ငန္းအေျခအေန မ်ားကို စစ္ေဆးကာ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုေသာ ကာလတြင္ ဇာတာရွင္ႏွစ္ဦးတို႔၏ ကံအခြင့္အလမ္း အေႏွာင့္အယွက္မ်ားတြင္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊

(၂) ႏွစ္ဦးသားမွာေရာ ဖူးစာပါမႈ မပါမႈအတြက္ (ဇာတာႏွစ္ေစာင္တို႔၏ ၁ တန္႔ ၇ တန္႔ ၈ တန္႔ စန္း တို႔မွ ျပဆိုေသာ) ႏွစ္ဦးသား၏ ခႏၶာေဗဒ၊ ဆက္ဆံေရး၊ ကာမဆႏၵ၊ နားလည္မႈတို႔ကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊

(၃) ရိုးေျမက်ေပါင္းဖက္ရမႈအတြက္ (ဇာတာႏွစ္ေစာင္တို႔၏ ၈ တန္႔ ၁၂ တန္႔ ၄ တန္႔တို႔မွ ျပဆိုေသာ) က်န္းမာေရး၊ စိတ္ဓာတ္အေျခခံ၊ အိမ္တြင္းသားယာမႈတို႔ကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊

(၄) အိမ္ေထာင္၏ စီးပြားအတြက္ (ဇာတာႏွစ္ေစာင္တို႔၏ ၁၀ တန္႔ ၁၁ တန္႔ ၂ တန္႔ တို႔မွ ျပဆိုေသာ) အလုပ္အကိုင္၊ ၀င္ေငြ၊ ဥစၥာထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းတို႔ကို စစ္ေဆးျဖင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အေျဖရွာရပါသည္။

ၾကံဳေတြ႔လာရဖြယ္ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းအေနျဖင့္

 • ၀င္ေငြမ်ားကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသား၏ဇာတာခြင္မွ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို စီးတဲ့ေရဆည္တဲ့ကန္သင္း ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး၏ ဇာတာခြင္မွ အေျခအေနတစ္ခုျဖင့္ ေပါင္းစည္းထိန္းသိမ္းေစျခင္း၊
 • အိုင္ေတြ႔တိုင္း ေျခေဆးခ်င္သည့္ အမ်ိဳးသား၏ဇာတာခြင္မွ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို စည္းကမ္းက်င့္၀တ္သေဘာတရားမ်ား အားေကာင္းလွေသာ အမ်ိဳးသမီး၏ ဇာတာခြင္မွ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ မွ်ေ၀ေပါင္းစည္းထိန္းသိမ္းေစျခင္း၊
 • အမ်ိဳးသားဇာတာတြင္ သားသမီးကံေကာင္းပါေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးဇာတာတြင္ အမ်ိဳးသမီးေရာဂါျပႆနာမ်ား ေတြ႔ရွိေနရျခင္းေၾကာင့္ သားသမီးရရွိေရး အခက္ေတြ႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး၏ က်န္းမာေရးအား ဂရုစိုက္ပံုမွန္ရွိေစျခင္းႏွင့္ အခါေကာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးရျခင္း၊
အစရွိသျဖင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး စရိုက္အစံုစံု ေျဖရွင္းရပါေတာ့သည္။

အထက္ပါေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ ခက္ခဲနက္နဲသလို အခ်ိန္လည္းယူရပါသျဖင့္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ အေျခခံမရွိသူမ်ားအတြက္ အလွမ္းေ၀းလွ်က္ရွိပါသည္။ ပညာရပ္စစ္မွန္ပါလွ်င္ အကိုင္းအခက္ဖ်ားပင္ ျဖစ္ေစေတာ့ အသံုး၀င္ရမည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေဆးတိုက္ဆိုင္ အေျဖရွာႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ နည္းစနစ္ေလးမ်ားအား စုေဆာင္းတင္ျပလိုက္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

ဘာေန႔သားသမီးယူရင္ ေကာင္းမလဲ

ေအာက္ပါ နမူနာ ဇာတာႏွစ္ေစာင္မွ အမ်ိဳးသားဇာတာျဖင့္ တြက္ခ်က္ျပပါမည္။

အမ်ိဳးသား ဇာတာ၏ La(လ) အကၡရာမွ လက္၀ဲရစ္ ၁ ၂ ၃ ၄ အစရွိသျဖင့္ေရတြက္ပါ။ ေအာက္ပါပံုအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
 ဥပေဒသမ်ားမွာ ...
၁။ က်ားဇာတာ၏လဂ္ (၁ တန္႔)တြင္ မ၏ေမြးနံပူးေသာ္ ခ်စ္ခင္မွီခိုအားထားရမည္။
၂။ က်ားဇာတာ ၂တန္႔တြင္ မ၏ေမြးနံရပ္ေသာ္ မိမိၾသဇာေညာင္းကာ စုေဆာင္းမိမည္။
၃။ က်ားဇာတာ ၃တန္႔တြင္ မ၏ေမြးနံရပ္ေသာ္ ၀ီရိယေကာင္းကာ ၾကိဳတင္စီမံႏိုင္မည္။
၄။ က်ားဇာတာ ၄တန္႔တြင္ မ၏ေမြးနံရပ္ေသာ္ မိန္းမ၏အလိုကိုလိုက္ရသည္။
၅။ က်ားဇာတာ ၅တန္႔တြင္ မ၏ေမြးနံရပ္ေသာ္ အေျမာ္အျမင္ေကာင္း၍ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည္စံုၾကမည္။
၆။ က်ားဇာတာ ၆တန္႔တြင္ မ၏ေမြးနံရပ္ေသာ္ တဆူဆူတက်က္က်က္ အိမ္ပူမည္။
၇။ က်ားဇာတာ ၇တန္႔တြင္ မ၏ေမြးနံရပ္ေသာ္ အိမ္တြင္းမႈေရးရာ အားကိုးရမည္။
၈။ က်ားဇာတာ ၈တန္႔တြင္ မ၏ေမြးနံရပ္ေသာ္ အႏိုင္ယူ၍ လိမ္လည္တတ္မည္။
၉။ က်ားဇာတာ ၉တန္႔တြင္ မ၏ေမြးနံရပ္ေသာ္ ၀ီရိယေကာင္း၍ အိမ္တြင္းေရးႏိုင္နင္းမည္။
၁၀။ က်ားဇာတာ ၁၀တန္႔တြင္ မ၏ေမြးနံရပ္ေသာ္ ေအးျငိမ္းတည္ျငိမ္ေသာစား၀တ္ေနေရးျဖင့္ ျပည့္စံုမည္။
၁၁။ က်ားဇာတာ ၁၁တန္႔တြင္ မ၏ေမြးနံရပ္ေသာ္ စည္းကမ္းေသ၀ပ္၍ သားသမီးမ်ားအားေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္။
၁၂။ က်ားဇာတာ ၁၂တန္႔တြင္ မ၏ေမြးနံရပ္ေသာ္ ပူေဆြးဗ်ာပါဒေရာက္တတ္သည္။

မွတ္ခ်က္။  ။ "မ" ဘက္မွလည္း ယူဆႏိုင္ပါသည္။ မိန္းမအလိုကို လိုက္ရမည္ဆိုသည္မွာလည္း "မ" အတြက္ မိမိအလိုဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ၄ တန္႔သည္ မိခင္၊ အမ်ိဳးသမီးသဘာ၀၊ ေအးခ်မ္းမႈ၊ အေပ်ာ့ကို ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဇာတာရွင္ အမ်ိဳးသားသည္ 
 • တနဂၤေႏြသမီးကို ယူမူ ( ဇာတာတြင္ ၁ ေႏြ ၈ တန္႔ရပ္ျခင္းေၾကာင့္) အႏိုင္ယူ၍ လိမ္လည္တတ္ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ရရွိမည္။
 • တနလၤာသမီးကို ယူမူ (ဇာတာတြင္ ၂ လာသည္ ၅ တန္႔တြင္ရပ္ျဖင္းေၾကာင့္) အေျမာ္အျမင္ေကာင္း၍ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည္စံုေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ရမည္။ ဇာတာရွင္သည္လည္း ထိုနည္းတူပင္ အေျမာ္အျမင္ေကာင္းမည္။
 • အဂၤါသမီးကိုယူမူ ( ဇာတာတြင္ ၃ ဂြၤါ ၈ တန္႔ရပ္ျခင္းေၾကာင့္) အႏိုင္ယူ၍ လိမ္လည္တတ္ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ရရွိမည္။
 • ဗုဒၶဟူးသမီးကိုယူမူ ( ဇာတာတြင္ ၄ဟူး ၇ တန္႔ရပ္ျခင္းေၾကာင့္) အိမ္တြင္းမႈေရးရာႏိုင္နင္းေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ရရွိမည္။
 • ၾကာသာပေတးသမီးကိုယူမူ ( ဇာတာတြင္ ၅ ေတး ၃ တန္႔ရပ္ျခင္းေၾကာင့္) ၀ီရိယေကာင္းကာ ၾကိဳတင္စီမံႏိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ရရွိမည္။
 • ေသာၾကာသားသမီးကိုယူမူ ( ဇာတာတြင္ ၆ ၾကာ ၈ တန္႔ရပ္ျခင္းေၾကာင့္) အႏိုင္ယူ၍ လိမ္လည္တတ္ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ရရွိမည္။
 • စေနသားသမီးကိုယူမူ ( ဇာတာတြင္ ၀ ေန ၃ တန္႔ရပ္ျခင္းေၾကာင့္) ၀ီရိယေကာင္းကာ ၾကိဳတင္စီမံႏိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ရရွိမည္။ 
အမ်ိဳးသမီးဘက္မွ စစ္ၾကည့္၍ မေကာင္းေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဘက္မွ စစ္ၾကည့္က သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ပါက ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ 


မွတ္ခ်က္။    ။ က်ားဇာတာတြင္ ရပ္တည္ေသာၿဂိဳဟ္တို႔သည္ အမွန္တကယ္အားရွိကာ၊ ေန႔သားသမီးသည္ ထိုေန႔၏ ေဟာရာခ်ိန္ျဖစ္ေသာ မနက္ေနထြက္ခ်ိန္မွစေသာ ၂ နာရီခန္႔ တြင္ေမြးဖြားပါက ဤအက်ိဳးဆက္မ်ားမုခ် ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ 

လဂ္ စန္း အရေရြးခ်ယ္ျခင္း 

နကၡတ္ေဗဒင္တြင္ လဂ္ကို ဇာတာ၏အသက္၊ စန္းေခၚ တနလၤာကို အိမ္ေထာင္မႈေအးခ်မ္းျခင္း သရုပ္ကို ေဖၚညႊန္းသျဖင့္ ေသဆံုးျခင္းျပ ၈ တန္႔ႏွင့္ ပ်က္စီးျခင္းျပ ၁၂ တန္႔ကို စပ္ဆက္ကာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရွာင္ရွားေရြးခ်ယ္ျခင္း ဥပေဒသမ်ားထားရွိပါသည္။
 • ဥပေဒသ (၁) က်ားလဂ္ရွိရာ ရာသီသည္ မလဂ္ရွိရာရာသီမွ ဗ်ာယ(၁၂တန္႔) ႏွင့္ မရဏ(၈တန္႔)တြင္ ရပ္ေသာ္ မထိမ္ျမားသင့္ေပ။
ဥပမာ အထက္ပါအမ်ိဳးသား ဇာတာအတြက္
အထက္ပါ က်ား ၏ဇာတာအရ လဂ္သည္ မကာရရာသီတြင္ ရွိေလေသာေၾကာင့္ ဓႏုရာသီတြင္ လဂ္တည္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သိဟ္ရာသီတြင္ လဂ္တည္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္းေကာင္း မထိမ္းျမားသင့္ေပ။
 • ဥပေဒသ (၂) မလဂ္ရွိရာ ရာသီသည္ က်ားလဂ္ရွိရာရာသီမွ ဗ်ာယ(၁၂တန္႔) ႏွင့္ မရဏ(၈တန္႔)တြင္ ရပ္ေသာ္ မထိမ္ျမားသင့္ေပ။
ဥပမာ အထက္ပါအမ်ိဳးသမီးဇာတာအတြက္
 အထက္ပါ မ ၏ဇာတာအရ လဂ္သည္ ၿပိႆရာသီတြင္ ရွိေလေသာေၾကာင့္ တူရာသီတြင္ လဂ္တည္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေမထုန္ရာသီတြင္ လဂ္တည္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္းေကာင္း မထိမ္းျမားသင့္ေပ။

 • ဥပေဒသ (၃) က်ားစန္းရွိရာ ရာသီသည္ မစန္းရွိရာရာသီမွ ဗ်ာယ(၁၂တန္႔) ႏွင့္ မရဏ(၈တန္႔)တြင္ ရပ္ေသာ္ မထိမ္ျမားသင့္ေပ။
ဥပမာ အထက္ပါအမ်ိဳးသားဇာတာအတြက္

 အထက္ပါ က်ား ၏ဇာတာအရ စန္း သည္ ၿဗိစၦာရာသီတြင္ ရွိေလေသာေၾကာင့္ မိႆရာသီတြင္ စန္း တည္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဓႏုရာသီတြင္ စန္း တည္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္းေကာင္း မထိမ္းျမားသင့္ေပ။

 • ဥပေဒသ (၄) မစန္းရွိရာ ရာသီသည္ က်ားစန္းရွိရာရာသီမွ ဗ်ာယ(၁၂တန္႔) ႏွင့္ မရဏ(၈တန္႔)တြင္ ရပ္ေသာ္ မထိမ္ျမားသင့္ေပ။
 ဥပမာ အထက္ပါ အမ်ိဳးသမီးဇာတာအတြက္
 အထက္ပါ မ ၏ဇာတာအရ စန္း သည္ မိႆရာသီတြင္ ရွိေလေသာေၾကာင့္ ကန္ရာသီတြင္ စန္း တည္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေမထုန္ရာသီတြင္ စန္း တည္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုလည္းေကာင္း မထိမ္းျမားသင့္ေပ။

ဤတြင္ ေရြးခ်ယ္နည္းမ်ား တင္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လူမႈဘ၀တြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား၏ ဇာတာမ်ားကို လက္ေတြ႔စစ္ေဆးေသာအခါ၊ အထက္ပါအခ်က္မ်ား မကိုက္ေသာ္လည္း သာယာတည္ၿမဲၾကေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စရိုက္အားျဖင့္ကြဲျပားကာ (လဂ္တည္ေနပံု မသင့္ျခင္း) စိတ္သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္ (စန္းအားျဖင့္ မသင့္ျခင္း) ၾကေသာ္လည္း  သားသမီးသံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ (၅တန္႔ဘာ၀ စိုးမိုးမႈမ်ားတိုက္ဆိုင္ျခင္း) ဂုဏ္သိကၡာအရ (၉ တန္႔ဘ၀စိုးမိုးမႈအခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္ၾကျခင္း) က်င့္၀တ္ထံုးတမ္းအရ (၁၁တန္႔စိုးမိုးမႈအရ သင့္ျမတ္ၾကျခင္း) စသည္တို႔ျဖင့္ ခိုင္ၿမဲႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာင္ေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးကာ အလြဲအမွားနည္းေအာင္ ၾကံေဆာင္လိုသူ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔သည္ နကၡတ္ေဗဒင္စသည့္ ေလာကီပညာရပ္မ်ားကို အသံုးခ်ရာတြင္ ခက္ခဲပင္ပမ္းစြာ တြက္ခ်က္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ သင့္မသင့္ကိုလည္း သိရမည္ျဖစ္သည္။ 

နကၡတ္ေဗဒင္နည္းအရ သင့္မသင့္သိေစျခင္းသည္ လမ္းဆံုးမဟုတ္ပါ။ မလႊဲေရွာင္ႏိုင္ကာ မသင့္ေသာလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ဆိုပါကလည္း ေရွ႕ဆက္မည္သို႔မည္ပံု ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမည္ဟူေသာ လမ္းညြန္မႈကို နကၡတ္ေဗဒင္ပညာက ေပးခဲ့သင့္ေပသည္။ 

အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိရွိကာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး စာနာေထာက္ထား နားလည္ေပးျခင္း၊ မဂၤလာေမာင္ႏွံအတြက္ မဂၤလာအခါေကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာ မဂၤလာေဆာင္ျခင္း၊ ႏွစ္ဦးပိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အစပ်ိဳးျခင္းစေသာ ေလာကီအစီအရင္မ်ား ျပဳသင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။ 

ႏွစ္ဦးသားအတြက္ အခါေကာင္းမ်ားကို အခါေတာ္ေပး နတ္ေရးငယ္ေရႊစာ အမည္ရ POST ျဖင့္ မဂၤလာအခ်ိန္ေရြးခ်ယ္နည္းအျဖစ္ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအခ်ိန္မ်ားသည္ မဂၤလာအခါအတြက္ပင္သာမက၊ လုပ္ငန္းစပ္တူလုပ္သူမ်ားလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ထပ္ဆင့္တင္ျပအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

ေကာင္းျခင္းအျဖာျဖာ မဂၤလာျဖင့္ ျပည့္စံုပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းလွ်က္
ကိုပခန္း
(4.11.2010)

6 comments:

TTT said...

အဲဒီေတာ့ မိမိရဲ႕ ေမြးနံဟာ မိမိရဲ႕ ဇာတာမွာ ၈တန္႕မွာ ရွိေနခဲ့ရင္ မိမိဟာ လူလိမ္လုုိ႕ ယူဆရမွာလား။

ကိုပခန္း said...

၈။ က်ားဇာတာ ၈တန္႔တြင္ မ၏ေမြးနံရပ္ေသာ္ အႏိုင္ယူ၍ လိမ္လည္တတ္မည္။ လို႔ ေရးထားတာပါခင္ဗ်။ က်ားဇာတာ ၈ တန္႔မွာ က်ားေမြးနံမဟုတ္ပါ။ ေသခ်ာစြာ ဂရုျပဳဖတ္ေစလိုပါသည္။

Tayy Aye Yate said...

H8 represents Business aswell. Business mind person have variety of creative thinking and that fact already prove
"၈တန္႔တြင္ မ၏ေမြးနံရပ္ေသာ္ အႏိုင္ယူ၍ လိမ္လည္တတ္မည္။"

Thet said...

ကြ်န္ေတာ့္အမ်ုုိးသားရဲ႕ ေမြးနံက ကြ်န္ေတာ့္ဇာတာမွာ ၃တန္႔မွာ ရပ္ပါတယ္။ အႏုုိင္ယူလုုိက္၊ လိမ္လည္လုုိက္တာ ရျပီးကတည္းပါပဲ။

ကိုပခန္း said...

မွတ္ခ်က္။ ။ က်ားဇာတာတြင္ ရပ္တည္ေသာၿဂိဳဟ္တို႔သည္ အမွန္တကယ္အားရွိကာ၊ ေန႔သားသမီးသည္ ထိုေန႔၏ ေဟာရာခ်ိန္ျဖစ္ေသာ မနက္ေနထြက္ခ်ိန္မွစေသာ ၂ နာရီခန္႔ တြင္ေမြးဖြားပါက ဤအက်ိဳးဆက္မ်ားမုခ် ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။

လို႔ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ က်ားေမြးနံသားသမီးဟာ ထိုေန႔သားသမီးၿပီသမွသာ အက်ိဳးဧကန္ေပးမွာ ျဖစ္မွာပါ။ ဥပမာ ၾကာသာပေတးသားသမီးဆိုေသာ္လည္း စေနစိုးမိုးခ်ိန္မွာ ေမြးပါက စရိုက္ဟာလည္း ကြဲျပားသလို အထက္ပါအေဟာမ်ားဟာလည္း ေသြဖယ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ားသံုးအလို႔ငွာ ခ်ျပစဥ္ကတည္းက ခြၽင္းခ်က္ေတြ ရွိႏိုင္မွန္း ၾကိဳက္တြက္မိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ သို႔ေသာ္ အားလံုးကို မေဖၚျပႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ပိုင္းတစ္စအသံုးတည့္ေစလိုရင္းသာ ရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း ....

Unknown said...

ေလးစားမိပါတယ္ကိုပခန္းခင္ဗ်ာ
Post အသစ္တင္ေပးပါအံုးခင္ဗ်ာ
ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္ထဲက
အသစ္တင္တာမေတြေတာ့ပါဘူး
အလုပ္အားရင္အသစ္တင္ေပးဖိုေတာင္ဆိုပါတယ္ဆရာကိုပခန္းခင္ဗ်ာ

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။