မိဘေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး (၂)

ပိုစ့္ ၁ က အေဟာေတြအတြက္ ၁ ေႏြရဲ႕ အဌ၀ဂၢဖြဲ႕ပံုကို တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

၁ ေႏြရဲ႕ အဌ၀ဂၢကိုဖြဲ႕မယ္ဆိုရင္ ဒါေလးေတြ သိထားရပါမယ္။

၁ ေႏြမွ ၁။ ၂။ ၄။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ တန္႔မ်ားကို (ၾကတ္ေျခခတ္ေလးေတြနဲ႔) မွတ္သားလိုက္ပါ။ ( ၄င္းတို႔ဟာ မိတ္ျဖစ္ေစတဲ့ သေဘာေတြနဲ႔ စုထားတာျဖစ္ပါတယ္။) ဥပမာပံုကို ေအာက္မွၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။
(ပံုမွာ ၁ ေႏြမွသည္ လက္၀ဲရစ္ စေရပါတယ္။)

၂ လာမွ ၃။ ၆။ ၁၀။ ၁၁။ တန္႔မ်ားကို အေပၚက နည္းတူမွတ္သားလိုက္ပါခင္ဗ်။
၃ ဂၤါမွ ၁။ ၂။ ၄။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ တန္႔မ်ား
၄ ဟူးမွ ၃။ ၅။ ၆။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ တန္႔မ်ား
၅ ေတးမွ ၅။ ၆။ ၉။ ၁၁။ တန္႔မ်ား
၆ ၾကာမွ ၆။ ၇။ ၁၂။ တန္႔မ်ား
၀ ေနမွ ၁။ ၂။ ၄။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ တန္႔မ်ား
လ မွ ၃။ ၄။ ၆။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ တန္႔မ်ား
အားလံုး ၄၈ ခုရွိပါတယ္ သူတို႔ဟာ တနဂၤေႏြရဲ႕ အဌ၀ဂၢကိုေဖၚျပေပးပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ သေဘာကေတာ့ မူလဇာတာမွာ တနဂၤေႏြရဲ႕ ရပ္တည္ပံုဟာ တျခားျဂိဳလ္ေတြကေနႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ဘယ္ေလာက္ အားရွိတယ္ ဘယ္ေနရာမွာအားရွိတယ္ ဆိုတာေတြျပတာပါ။
နမူနာဇာတာရဲ႕ တနဂၤေႏြအဌ၀ဂၢကိုျပရရင္ ေအာက္ပါအတိုင္းရလာပါ့မယ္။
၀ဲဖက္ကစက္ကေတာ့ တနဂၤေႏြရဲ႕ အဌ၀ဂၢျဖစ္ပါတယ္။ စက္အလယ္က ၁ ေလးကေတာ့ ၁ ေႏြရဲ႕ အဌ၀ဂၢကိုျပျပီး ဓႏုရာသီဘက္ဆီက အ၀ိုင္းေလးနဲ႔ ၁ ကေတာ့ မူလရာသီမွာ ၁ ေႏြက ဒီမွာလို႔ျပတာပါ။ ဒါကိုၾကည့္ျပီး ၁ ေႏြရာ တျခားျဂိဳလ္ေတြက ၾကည့္ရင္ အက်ိဳးေပးမႈက အား ၈ ခုအနက္ အားတစ္ခုသာေပးပါလားလို႔ သေဘာေပါက္ရမွာပါ။ အေပၚက ၾကက္ေျခခတ္ေတြကိုၾကည့္ရင္လည္း ၁ ေႏြရာ သူရပ္ရာရာသီအတြက္ ပထမေနရာက ေပးတဲ့ အားတစ္ခုသာ ရပါလားလို႔ သေဘာေပါက္ရပါမယ္။

ဇာတာကိုအကဲျဖတ္ရာမွာျဖစ္ျဖစ္ ျဂိဳလ္ပူးေတြကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သမၺႏၶကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကည့္ရာမွာ တနဂၤေႏြရဲ႕ အေရးပါမႈကို ေမွးထင္ေစတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ ဒီ အဌ၀ဂၢဟာ ျဂိဳလ္အားလံုးဆီက အက်ိဳးဆက္ကိုပါ ေပါင္းယူတာမို႔ ဆံုးျဖတ္ရာမွာ အေရးပါမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆမိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဒီအဌ၀ဂၢေလးအက်ိဳးဆက္ကို အေသးစိတ္ေဟာေျပာပံုေလး ဆက္လက္တင္ျပေပးပါ့မယ္ခင္ဗ်။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။