အိမ္ေထာင္ဖက္အရည္အခ်င္း

အိမ္ေထာင္ဖက္အရည္အခ်င္းအေဟာကို " ေဗဒလင္းေရာင္ဦးက်မ္း" က ဒီလိုဆိုပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ဖက္အရည္အခ်င္းကိုေဟာဖို႔ ၇ တန္႔နဲ႔ ၈ တန္႔အိမ္ရွင္ေတြကို ၾကည့္ရပါမယ္။ ၄င္းတို႔ဟာ

 • ဥစ္/ဥစ္န၀င္း စီးက ဂုဏ္အရည္အခ်င္းေကာင္းမြန္၍ ဥစၥာကံုလံုၾကြယ္၀ေသာအိမ္ေထာင္ဖက္၊
 • ကသစ္/ကသစ္န၀င္းစီးက ဂုဏ္ငယ္ေသာ္လည္း တင့္တယ္ရဲ၀ံ့ကာ အေပါင္းအသင္း အသိုင္းအ၀န္းေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္၊
 • မိတ္/မိတ္န၀င္းစီးက ထိန္းျမားမဂၤလာျပဳရျခင္း၊ ေမတၱာသက္၀င္ျခင္း၊ အရြယ္ေရာက္စကပင္ ေပါင္းသင္းရျခင္း၊
 • နိစ္/နိစ္န၀င္းစီးက ႏံုခ်ာထိုင္းမႈိင္းညံ့မြဲေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္၊
 • ရန္/ရန္န၀င္းစီးက သူၾကိဳက္ေတြကုိ ေရွာင္လႊဲျပီး အခ်ိန္ေႏွာင္းကာမွ ေတြ႔ကရာၾကံဳကရာ ဆြဲယူရျခင္း စသည္တို႔ၾကံဳရပါမယ္တဲ့ခင္ဗ်။

သမီးရည္းစားဘ၀ကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္
 • ၁ တန္႔ဘာ၀ကို ပါပကတၱရီသင့္ျခင္း၊ ၁ တန္႔အိမ္ရွင္ ၁၂ တန္႔ရပ္ျခင္း တို႔ရွိက ခ်စ္ကံေခပါ့မယ္တဲ့ခင္ဗ်။
 • ၇ တန္႔အိမ္ရွင္ ၆ တန္႔ရပ္ကာ ၆ တန္႔ဘ၀ကို ပါပကတၱရီမိက ခ်စ္မည့္ရမည့္သူရွိလွ်က္ မခ်စ္ႏိႈင္ အဖ်က္ေပါပါမယ္တဲ့ခင္ဗ်။
 • ၂ တန္႔ဘာ၀အိမ္ရွင္နဲ႔ ၈ တန္႔အိမ္ရွင္တို႔ အခ်င္းခ်င္းပူးယွဥ္ဆက္သြယ္ရင္ သမီးရည္းစားဘ၀မွာ လြန္ၾကဴးတတ္ၾကသူေတြျဖစ္မယ္တဲ့။
(မွတ္ခ်က္ ဤသို႔ပူးယွဥ္ရာမွာ ၈ ၀ ၆ ျဂိဳလ္ေတြဟာ အမိုက္ကို အားေပးျပီး၊ ၁ နဲ႔ ၅ ျဂိဳလ္တို႔က ဆင္ျခင္မႈေၾကာင့္ ေအာင့္အီးႏိႈင္ၾကပါမယ္တဲ့ခင္ဗ်။)
(၄င္းဆက္သြယ္မႈကို ပိတ္ပင္တားဆီးႏိႈင္သူတို႔က ၅ တန္႔နဲ႔ ၁၁ တန္႔ပိုင္ရွင္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။)
(၂ တန္႔ႏွင့္ ၈ တန္႔တို႔ ဆက္သြယ္ၾကေသာ္လည္း ၆ ႏွင့္ ၁၂ တန္႔တို႔တြင္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ၆ ႏွင့္ ၁၂ တန္႔အိမ္ရွင္တို႔ ျမင္ျခင္း၊ ၅ တန္႔ႏွင့္ ၁၁ တန္႔တြင္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ၅ ႏွင့္ ၁၂ တန္႔အိမ္ရွင္တို႔ျမင္ျခင္းရွိက အျပစ္ကင္းျပီး ထိမ္းျမားမဂၤလာ ျပဳျပီးေသာအခ်ိန္တိုင္ ဆိုင္းငံ့ျပီးမွ ေပါင္းသင္းၾကပါလိမ့္မယ္။ ၆ တန္႔က ရန္ဘက၊္ ၁၂ က အပ်က္၊ ၅ တန္႔က ေျမွာ္ျမင္၊ ၁၁ က စည္းကမ္း တို႔ေၾကာင့္ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်။)

လက္မထပ္မွ ေရွးဦးစြာ ကာမက်ဴးလြန္တတ္ေသာ ယုဂ္(၃) ခုရွိပါတယ္။
 • စျႏၵာသုကၠယုဂ္၊ စျႏၵာမဂၤလယုဂ္၊ ဘဂစုမၺနယုဂ္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။(ဒီယုဂ္ေတြက အဆိုးခ်ည္းမဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ကို ေအာက္ပါအေျခေနေတြ ၀င္ေႏွာက္မွပါ။)
 • စျႏၵာသုကၠယုဂ္ရေသာ က်ားဇာတာမွာ ၈ တန္႔တြင္ ၆ ၾကာရပ္ကာ ၃ဂၤါအျမင္ခံရျခင္း၊ ၈ တန္႔သည္ ၃ ဂၤါပိုင္အိမ္ျဖစ္၍ ၆ ၾကာရပ္ျခင္း၊
 • စျႏၵာမဂၤလယုဂ္ရ မဇာတာမွာ ၈ တန္႔တြင္ ၃ ဂၤါတည္၍ ၆ ၾကာျမင္ျခင္း၊ ၈ တန္႔သည္ ၆ ၾကာပိုင္အိမ္ျဖစ္၍ ၃ ဂၤါရပ္တည္ျခင္း၊
အမ်ိဳးသားက စျႏၵာသုကၠနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာစျႏၵာမဂၤလကို ၂ တန္႔မွာရ၍ ၈ တန္႔အိမ္ရွင္ျမင္ျခင္းတို႔ ရွိေသာ္ စုမၺနျပဳျခင္းခံရပါမယ္တဲ့။ အဓိပၸါယ္က မေကာင္းပါ။ ေလာလီတဲ့သေဘာမ်ိဳးပါ။

 • ၁၀ တန္႔သခင္အားေကာင္းျပီး ၄ တန္႔သခင္ နိစ္ရန္တည္တဲ့ ဇာတာပိုင္ရွင္ဟာ ကာမသိုက္ဆရာပါတဲ့။
 • ၄ တန္႔အိမ္ရွင္အားၾကီးျပီး ၁၀ တန္႔အိမ္ရွင္ နိစ္ရန္တည္သူက ကာမသိုက္တူးခံရသူပါတဲ့။

 • ပထနီေခၚ ၇ တန္႔အိမ္ရွင္၏ အိမ္သေဘာက အိ္မ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ ပိန္၀ျဖဴမည္းကို သိႏိုင္ပါတယ္။
 • ပထနီေခၚ ၇ တန္႔အိမ္ရွင္၏ န၀င္းအရ အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕အျပဳအမူစရိုက္၀ါသနာ။
 • ပထနီေခၚ ၇ တန္႔အိမ္ရွင္၏ ရပ္ရာရာသီအရ အိမ္ေထာင္က်ျပီး တိုးတက္ဆုတ္ယုတ္မႈ။
 • ပထနီေခၚ ၇ တန္႔အိမ္ရွင္၏ န၀င္းသခင္ပရိယာယ္တည္ေနရာအရ အိမ္ေထာင္က်ျပီး ရရွိလာမည့္ အသိၪာဏ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ။
 • ဒါရဒါကာရျဂိဳလ္အရ အိမ္ေထာင္ေရး ေခ်ာေမာေျပျပစ္မႈကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါမယ္တဲ့။ (ဒါရဒါကာရဆိုတာ ျဂိဳလ္ ေတြထဲက အံသာအငယ္ဆံုးရပ္တဲ့ သူကိုေခၚတာပါ။ ရာဟုကိတ္နဲ႔လဂ္ျဂိဳလ္တို႔ မပါပါ။)
အထက္ကျပဆိုခဲ့တဲ့ ယုဂ္ေတြကို နမူဏာဇာတာေတြနဲ႔ ဆရာ့ဆရာေတြ တင္ျပထားတာေတြ ျပန္လည္တင္ျပရွင္းလင္းရန္က်န္ပါေသးတယ္။
ေနာက္ပို႔စ္မွာ အေသးစိတ္ေပးပါဦးမယ္ခင္ဗ်။

2 comments:

ဟြမ္ said...

၇ တန္႔ အိမ္ရွင္၏ န၀င္းသခင္ပရိယာယ္တည္ေနရာအရဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲလို သိပါရေစ။ အေပၚတစ္ခုေက်ာ္မွာပါတဲ့ ၇ တန္႔ အိမ္ရွင္၏ န၀င္း အရ နဲ႔ ဘယ္လိုကြာလဲဆိုတာ ရွင္းလင္းေပးေစခ်င္ပါတယ္ ကိုပခန္းရွင့္။

ကိုပခန္း said...

က်န္တာကနားလည္မယ္ထင္ပါတယ္။ န၀င္းသခင္ဆိုတာကေတာ့ န၀င္းရဲ႕ သခင္ေပါ့။ ဘာန၀င္းလဲၾကည့္ၿပီး သိရေတာ့ အဲဒီၿဂိဳဟ္ရာသီစက္ဘယ္အိမ္လဲ၊ အိမ္သခင္ကဘာလဲ ၾကည့္တာပါပဲ။

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။