၅ေတးျဂိဳလ္၏ဒသာကာလ

 • မိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

အုပ္ခ်ဳပ္ရသူေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မည္ ပညာရွိ၍ သစၥာျမဲမည္

 • ျပိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

ဆႏၵမရွိေသာ္လည္းလုပ္ကိုင္ေနရျခင္း ရန္သူေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အရပ္တပါး၌ေနရျခင္းတို႔ၾကံဳတတ္ပါသည္

 • ေမထုန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

ေျခလက္မ်ားေလးလံေနတတ္သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္မ်ားကိုမုန္းတီးေနမည္ မိခင္ႏွင့္အဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္ ေငြေၾကးအဆင္ေျပမည္

 • ကရကဋ္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

နာမည္ေကာင္းႏွင့္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမည္ မိဘမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ပရ၍ ဘိုးဘြားအေမြရတတ္သည္ လွည့္လည္သြားလယေနရတတ္သည္

 • သိဟ္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တတ္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပတ္သတ္ အဆင္ေျပမည္

 • ကန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

ပညာသစ္ ယာဥ္ရထား ၀တ္ထည္၀င္တတ္သည္ အထက္လူၾကီးမ်ားႏွင့္ျပည္လည္၍ ေအာက္လက္ႏွင့္ အဆင္မေျပတတ္ပါ

 • တူရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

မိသားစုကိုေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ စိတ္လက္မပါ အနာအဆာေပါ၍ အစားအေသာက္ဟုတ္ေလ်ာ့၍ ၀မ္းဗ်ုက္အနာရတတ္သည္

 • ျဗိစၦာရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

ျမင့္ျမတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လွည့္လည္ေနရတတ္သည္ သာသနာျပဳရတတ္သည္ နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ေက်းဇူးတင္ခံရတတ္သည္

 • ဓႏုရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

ခရီးလွည့္လည္သြားရ၍ ၀င္ေငြရမည္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာရမည္

 • မကာရရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

၀မ္းဗိုက္နားမ်ိဳးပြါးအဂၤါမ်ား အနာရတတ္သည္ အစာမေၾကေလထိုးေလေအာင့္ျခင္းမ်ားၾကံဳတတ္သည္ တမိသားစုလံုးပူပန္ရတတ္သည္ ျမင့္ျမတ္သူမ်ားအားေစာ္ကားမိမည္

 • ကံုရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

လံု႔လရဲစြမ္းေၾကာင့္၀င္ေငြရမည္ ေကာလဟာလေျပာျဖစ္မည္ လုပ္ငန္းၾကီးၾကီးမားမားလုပ္ကိုင္ျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ လူမ်ားကိုမုန္းမိမည္

 • မိန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

ဘာသာေရးစာေပမ်ားေရးသား၍ ၀င္ေငြရျခင္း ပညာေရးလုပ္ငန္းလုပ္၍ ၀င္ေငြရျခင္း ရိုးသားႏွိမ္ခ်ျခင္း အေရးပါသူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားကႏွစ္ျခိဳက္ၾကမည္

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။