အိမ္ေထာင္ေရးအေဟာမ်ား(၅)

ေအာက္ပါအေဟာမ်ားကေတာ့ စန္းယွဥ္နကၡတ္အရ တြက္ခ်က္ေဟာေျပာတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
နမူနာဇာတာမွာ ၂ လၤာသည္ ၁၁ ရာသီ၊ ၁၁ အင္သာ၊ ၅၁ လိတၱာ တည္ရွိတာေၾကာင့္ ေအာက္က ဂဏန္းေလးေတြကအရ ၁၁-၃-၂၀ မွ ၁၁-၁၆-၄၀ သည္ ဥတၱရဘျဒဗိုဒ္ နကၡတ္နဲ႔ စန္းယွဥ္ေမြးတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။