အာကာသသွ်တၱရ ႏွင့္ အိႏၵိယနကၡတၱ (၄)

အာကာသသွ်တၱရက႑သစ္
အျခားတစ္ဘက္ကေနလည္း အာကာသသွ်တၱရပညာရွင္မ်ားဟာ လူမႈေလးနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေတြ ေျပာင္းလဲလာၾကပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ အာကာသသွ်တၱရပညာရွင္ Varahamihira , Bhramagupta, Baskara-II တို႔ဟာ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္ေတြလည္း ျဖစ္သလို အာကာသသွ်တၱရ ပညာရွင္မ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ပိုင္းက Kepler လို အာကာသသွ်တၱရပညာရွင္ဟာလည္း နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္ျဖစ္လာၾကပါတယ္။


နကၡတ္ေဗဒင္အေဟာဆိုတာ အာကာသသွ်တၱရရဲ႕ အဓိကအသံုးျပဳပံုျဖစ္လာပါတယ္။ (စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ခရီးလမ္းေၾကာင္း ရွာေဖြေရး တို႔မွာျဖစ္ပါတယ္။) ၁၅ ရာစုတိုင္ ဆက္စပ္လာခဲ့ပါတယ္။ နကၡတ္ေဗဒင္ဟာ ကနဦးနဲ႔အလယ္ပိုင္းေခတ္ အာကာသသွ်တၱရရဲ႕ အဓိကတြန္းအားေပး အေထာက္အကူလည္းျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။ ဘုရားတစ္ဆူသာကိုးကြယ္တတ္တဲ့ Sikhism လိုဘာသာတရားေတြကေတာ့ ေဗဒင္ကိုလက္မခံၾကဘဲ ေခတ္သစ္သိပၸံကိုအစျပဳခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။

  • ေနသြားရာပတ္လမ္းကို ecliptic လို႔ေခၚပါတယ္ ပံုမွာၾကည့္ပါ။ 

  • ရာသီသေဘာကေတာ့ မက္ဆိုပိုေတးနီးယားမွသည္ ဂရိကေန အိႏၵိယဆီေရာက္လာတာပါ။ နာမည္လည္းဆင္ၿပီး သရုပ္ေဖၚပံုေတြလည္း ဆင္ပါတယ္။


ဟိႏၵဴစနစ္မွ ယူဆခ်က္မ်ား
ဟိႏၵဴစနစ္မွာ
(၁) ရာသီစက္၀န္းကို ၉ ဒီဂရီပိုင္းေ၀တဲ့ စနစ္ (မွတ္ခ်က္။ ။န၀င္းသေဘာ ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။)
(၂) ေနနဲ႔လကိုပါ ၿဂိဳဟ္စာရင္းသြင္းျခင္း
(၃) (ဂရိနည္းတူ) ရာသီ၁၂ ခုသတ္မွတ္ျခင္း တို႔ပါ၀င္ပါတယ္။ တကယ္တြက္တဲ့ ပတ္လမ္းကေတာ့ နက္ပ္ကြၽန္း၊ ယူေရးနပ္စ္အပါအ၀င္ ပတ္လမ္း ၁၃ မ်ိဳးရွိေနပါတယ္။
ေနေရာက္ေနတယ္ထင္ရတဲ့ ေနရာၾကယ္စုကို ရာသီေခၚတာပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။မိႆရာသီၾကယ္စုေပၚတြင္ ေနေရာက္ေနခ်ိန္တြင္၊ မိႆရာသီ၀င္ ၾကယ္စုကို မျမင္ႏိုင္ပါ။ ေန႔လည္တြင္ ထိုၾကယ္စုေခါင္းေပၚေရာက္ကာ ေနေရာင္စူးစူးေၾကာင့္ မျမင္ရႏိုင္ပါ။ မိႆမွ ေနာက္ေျခာက္လၾကာအခ်ိန္ ညသန္းေခါင္မွာေတာ့ ထိုၾကယ္စုေခါင္းေပၚေရာက္ေနပါလိမ့္မယ္။

  • ၾကယ္စုေတြၾကားက အစုလိုက္ေလးေတြ တြဲယူထားရပါတယ္။ 

  • ၾကယ္စုေလးေတြပဲ ထုတ္ႏုတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္ကပံုကို ရပါမယ္။

  • အေရွ႕အေနာက္ အေခၚအေ၀ၚကြာပံုေလးေတြပါ။

Panchank (Panch=5, Ank=elements)
ဟိျႏၵဴနကၡတၱရဲ႕ အေရးၾကီးတဲ့ ၅ မ်ိဳးကေတာ့
၁။ တီထိ-လတစ္လရဲ႕ လဆန္းလဆုပ္
၂။ နကၡတ္သွ်တၱရ-လမင္း ရပ္တည္ရာ ၾကယ္ ၂၇ စု (သို႔) ၂၈ စု
၃။ Yogam (ေယာဃ)- ေနနဲ႔လ ၾကားက ေထာင့္ဒီဂရီ
၄။ Kanam-တီထိ၏ တစ္၀က္မွ်ေသာအတိုင္းအတာ
၅။ Vara-ရက္သတၱပတ္တြင္း ေန႔မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ တီထိ
ေနနဲ႔လဟာ ကမၻာကၾကည့္ရင္ ကြဲသြားလိုက္ ကပ္သြားလိုက္ရွိေနပါတယ္။ ၃၆၀ စက္၀န္းကို ၃၀ ပိုင္းအတိအက်တိုင္းမယ္ဆိုရင္ တစ္ပိုင္းကို ၁၂ ဒီဂရီရွိပါတယ္။ ထို ၁၂ ဒီဂရီမွ် အတိုင္းအတာ ကြာေ၀းေစေသာ အပိုင္း ၃၀ ကို တီထိ ေခၚပါတယ္။ တစ္လမွာ တီထိ ၃၀ ရွိပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဇာတာပိုင္းတြင္မူ ထိုရက္မ်ားကို မသံုးပဲ ေနနဲ႔လ တို႔ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ၁၂ ဒီဂရီ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ၂၄ ဒီဂရီ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ၃၆ ဒီဂရီ စသည္ျဖင့္ တိက်စြာ အနားသတ္ထားသည္။ ၄င္းကို တီထိ ၃၀ ဟုေခၚပါသည္။ တီထိမ်ား၏ ၾကာခ်ိန္သည္မတူပါ။ ေနနဲ႔လတစ္တန္းတည္းျဖစ္ေစပါက ၁၂ ဒီဂရီအ၀န္းပိုင္းၾကာေအာင္ သြားခ်ိန္သည္ ၁၉ နာရီခန္႔ၾကာႏိုင္၍၊ ေနနဲ႔လ ေထာင့္မတ္က်ေနပါက ၂၆ နာရီမွ်ၾကာႏိုင္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ လျပည့္လကြယ္နီးခ်ိန္မ်ားတြင္ ျမန္၍၊ လျပည့္ေက်ာ္ လဆန္း ၈ ရက္၀န္းက်င္တို႔သည္ ေႏွးမည္ဟုထင္မိပါသည္။၂။ နကၡတ္သွ်တၱရ
အမွန္တကယ္လသည္ ကမၻာကိုပတ္ရန္ ရက္ေပါင္း ၂၇.၃ ရက္ၾကာသည္။ ထိုလ၀န္းတည္ေနတတ္ရာ ၂၇ ေနရာကို မွီခိုၿပီး ေနာက္ခံၾကယ္စုမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ၿပီး နကၡတ္ ၂၇ လံုးသတ္မွတ္ၾကသည္။ (နကၡတၱိကဒသာတြင္ ၂၈ လံုးဟုသံုးသည္။ ပိုလာေသာအလံုးမွာ အျမဲမရွိ၊ ထူးျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေပၚေပါက္ခါနီးမွ ထြက္ေပၚတတ္သည္ဟု မွတ္သားဖူးပါသည္။)


၃။ yogam
Ypgam ဆိုတာ ေနနဲ႔လၾကားက ၁၃ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ္ အတိုင္းအတာကြာေ၀းမႈကို ေခၚတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၃၆၀ စက္၀န္းအတြက္ ၂၇ ေယာဂရွိေနပါ့မယ္။


၄။ karnam
ကာနမ္ ဆိုတာ တီထိရဲ႕ တစ္၀က္ပါ။ ေန႔တစ္ရက္ကို ေန႔ရယ္ညရယ္ ခြဲသလိုပါပဲ။ ကာနမ္ကေတာ့ တီထိတစ္၀က္မို႔ ေနနဲ႔လၾကား ၆’ ဒီဂရီအတိုင္းအတာလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။


၅။ Vara-ရက္သတၱပတ္တြင္း ေန႔မ်ား


ကမၻာကၾကည့္လိုက္ရင္ ေရြ႕လ်ားေနတဲ့ ၿဂိဳဟ္ေတြကို သြားႏႈန္းအရ စဥ္လိုက္ရင္ Shani (စေန) Guru (ၾကာသပေတး) Mangal (အဂၤါ) Ravi (တနဂၤေႏြ) Shukra (ေသာၾကာ) Budha (ဗုဒၶဟူး) Chandra (စႏၵရ တနလၤာ) ဆိုၿပီး ၀၅၃၁၆၄၂ လို႔ရလာပါတယ္။ စေနက သြားႏႈန္းအေႏွးဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ တနလၤာကေတာ့ အျမန္ဆံုးသြားပါတယ္။
ေန႔တစ္ေန႔ကို ၂၄ ပိုင္းပိုင္းၿပီး တစ္ပိုင္းကို တစ္နာရီေခၚပါတယ္။ အေပၚက အစဥ္လိုက္ေလးကို ၂၄ နာရီစာစီလိုက္ပါ့မယ္။
တနလၤာေန႔အစနာရီကို တနလၤာထားလုိက္ပါက။ ၂၄ နာရီစာ ၂၄ လံုးစီမယ္ဆိုရင္
၂၀၅၃၁၆ ၄၂၀၅၃၁ ၆၄၂၀၅၃ ၁၆၄၂၀၅ ဒါက တစ္ရက္စာပါ။ ေနာက္ရက္ကို စမယ္ဆိုရင္ ၃ က စရပါမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တနလၤာၿပီးရင္ အဂၤါ၊ အဂၤါၿပီး ဗုဒၶဟူးရယ္လို႔ ေန႔ ၇ ေန႔ျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။ ။၂၄ နာရီနဲ႔ ဒီလိုပိုင္းတာကို အခုမွသာ ကြၽန္ေတာ္ၾကားဖူးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

1 comment:

Oak Soe MMTL said...

ဖတ္လို႔ေကာင္းမွ ဆက္ရန္ေတြ မလုပ္ပါနဲ႔ဗ်ာ။ ရွည္ရွည္ေလး ေရးပါ။

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။