ေလ့လာဖြယ္ရာ နမူနာဇာတာမ်ား (၁)

ကြၽန္ေတာ္စုခဲ့တဲ့ မွတ္စုေလးမ်ားထဲက ဇာတာေလးတစ္ေဆာင္ကို ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပပါမယ္ခင္ဗ်။ ေနာက္ပိုင္း နမူနာေတြမွာေတာ့ စာအုပ္စာတန္းေတြထဲကအျပင္ ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္ၾကံဳေတြ႕ေနက် သူငယ္ခ်င္းညီကို ေမာင္ႏွမမ်ားရဲ႕ ဇာတာမ်ားကိုလည္း အေပ်ာ္တန္း ေ၀ဖန္ျပသြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေအာက္ပါဇာတာရွင္ဟာ ၅.၃.၁၉၄၇ မွာေမြးဖြားပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးအနာဂတ္၀ိေသာတၱရီဒသာ ၁၁ ႏွစ္ ၉ လ ၄ ရက္ ျဖစ္ပါတယ္။
၄ဟူးျဂိဳလ္သည္ ၇ တန္႔ နဲ႔ ၁၀ တန္႔သခင္ျဖစ္ျပီး အတၱမိေသာေၾကာင့္ အင္အားနည္းပါးပါတယ္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္နီးပါး ၄ ဟူးျဂိဳလ္ ဒသာစားတာေၾကာင့္ ငယ္စဥ္ဘ၀က အင္းအားနည္းပါးကာ ပညာေရးမေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။ ။အနာဂတ္ဒသာဆိုတာကေတာ့ ၀ိေသာတၱရီနည္းနဲ႔ ဒသာဖြဲ႔ရာမွာ ေမြးဖြားစဥ္ ၄ဟူး ဒသာစားရာမွာ ၄ဟူး ဒသာကို ျပီးေျမာက္ဖို႔ ဘယ္ႏွစ္ဘယ္လက်န္ေသးတယ္ဆိုတာကို ျပဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တြက္ခ်က္ျပီးသားျဖစ္တာေၾကာင့္ အလြယ္တကူပဲ ဇာတာဖတ္ျပီး ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ တင္ၾကိဳတြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိေသာတၱရီဒသာ စနစ္ဖြဲ႔ပံုကို အတြက္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဖၚျပခဲ့ျပီးပါျပီခင္ဗ်။
အတၱမိရာမွာလည္း အတၱမိခံရတဲ့ ျဂိဳလ္အတြက္အားနည္းေပမယ့္ ၁ေႏြ နဲ႔ ၄ဟူး ပူးတဲ့ ဗုဒၶတိက်လို ယုဂ္မ်ိဳးမွာေတာ့ ယုဂ္ပိုေအာင္တယ္လို႔ မွတ္သားရပါတယ္။ ၄ဟူး ဒသာမွာ ညံ့တိုင္း ၁ေႏြဒသာမွာပါ ညံ့မယ္လို႔ မခန္႔မွန္းသင့္ဘူးထင္ပါတယ္ခင္ဗ်။
၉ကိတ္သည္ ၄ တန္႔ကိုျမင္ျပီး ၄ တန္႔သခင္ ၅ေတးႏွင့္ပူးကာ အတန္႔ဆိုး ၁၂ မွာရပ္တာေၾကာင့္ ၄ တန္႔ဘ၀ႏွင့္ ၄ တန္႔သခင္တို႔ ပ်က္စီးကာ ၄ တန္႔ကာရကလည္းပ်က္စီးပါတယ္။ ၄ တန္႔သဘာ၀က စည္းစိမ္က်က္သေရ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူ႔ကိုအားနည္းေစေသာ ၉ကိတ္ျဂိဳလ္၏ ထူလဒသာမွာ မၾကာခဏဖ်ားနာခဲ့ျပီး၊ ၄ ဟူး၏ကာရက အမိျဖစ္သူမွာလည္း ၉ကိတ္ျဂိဳလ္၏ ထူလဒသာတြင္ ဆံုးပါးခဲ့ျပန္ပါတယ္။
ေလ့လာလိုသူအတြက္ န၀င္းစက္ကိုေဖၚျပထားပါတယ္ခင္ဗ်။
အထူးျပဳစစ္ေဆးမွာဟာ သားသမီးေတြအေၾကာင္းျဖစ္တာမို႔ သတၱံသင္း ကို ေဖၚျပစစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
သားေယာက်္ားေလးကာရကသည္ ၅ေတးျဖစ္တာေၾကာင့္ မူလရာသီစက္မွာ အားနည္းလြန္းတာေၾကာင့္ သားရခြင့္နည္းပါးပါတယ္။ သား ၄ ေယာက္ေမြးဖြားရခဲ့ေသာ္လည္း ၂ ေယာက္မွာ ေမြးစမွာဆံုးပါးျပီး ၁ ေယာက္မွာ အေသေမြးျပီး က်န္တစ္ေယာက္မွာ အခ်ိန္မတိုင္မီေမြးဖြားခဲ့ရပါတယ္။
သတၱံသင္းမွာေတာ့ လဂ္သည္ သမရာသီမွာရပ္ျပီး မျဂိဳလ္ ၂လာႏွင့္တြဲကာ ၂ လာသည္လည္း ဥစ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ား ေမြးဖြား အသက္ရွင္ၾကပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။မူလရာသီစက္ အားနည္းလြန္းပါက က်န္တဲ့စက္မ်ား(န၀င္းစက္ပါမခ်န္)ကို ကူညီပံ့ပိုး စဥ္းစားေလ့မရွိတာေတြ႔ရပါတယ္ခင္ဗ်။ အားအတန္အသင့္ရွိရင္ေတာ့ က်န္တဲ့စက္မ်ားက အားေတြ ယူသံုးေလ့ရွိပါတယ္။ အဆုိပါ စက္မ်ား တည္ေဆာက္ဖြဲ႕စည္းပံုကို အတြက္ မ်ားေအာက္မွာ ေဟာရာဇယား ၾတင္းဇယား မ်ားက စလို႔ ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္လည္း ေဖၚျပပါဦးမယ္ခင္ဗ်။
အေပၚက ဇာတာစစ္ေဆးထားပံုမ်ားမွာ ရာသီစက္ ဘာ၀စက္ န၀င္းစက္ သံုးမ်ိဳးနဲ႔ က႑အားလံုးေ၀ဖန္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေဖၚျပလိုဟန္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ရာသီစက္က ၅ တန္႔ကိုၾကည့္ျပီး (သတၱံသင္းကိုၾကည့္ရဦးမည္ကို မသိတာေၾကာင့္) သားသမီးအေၾကာင္းေဟာရာမွာ မွားယြင္းေဟာေဖၚခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

အတၱမိကာ ၁၂ တန္႔ရပ္ျဂိဳလ္မ်ားဟာ အလြန္ဆိုး၀ါးတဲ့ အက်ိဳးေတြ ေပးခဲ့ေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ့္ကိုေတြ႔ ဇာတာ ၁၀ ခုမက ရွိပါတယ္။ ဆိုး၀ါးပံုေတြကေတာ့ စက္ေတြအရ က႑ကြဲသြားပါတယ္။ ကာယကံရွင္ေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပါသျဖင့္ တင္ျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါခင္ဗ်ာ။
နမူနာဇာတာမ်ားေအာက္မွာ မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။