အိမ္ေထာင္ေရးအေဟာမ်ား(၄)

ေအာက္မ်က္ႏွာစာက အေဟာေတြအတြက္ တိံတင္းဆိုတာကို တြက္တတ္မွျဖစ္ပါ့မယ္။
တိံသင္း
ျဂိဳလ္တစ္လံုးဟာ ဘာတိံသင္းလဲသိခ်င္ရင္
(၁) သူရပ္ရာရာသီဟာ သမရာသီမွာလား ၀ိသမရာသီမွာလားအရင္ၾကည့္ပါ။
(၂) ၀ိသမ(က်ား)ရာသီရဲ႕
၀ အင္သာမွ ၄ အင္သာ ၅၉ လိတၱာအတြင္းရပ္ရင္ ၃ အဂၤါတိံသင္းတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။
၅ အင္သာမွ ၉ အင္သာ ၅၉ လိတၱာအတြင္းရပ္ရင္ ၀ ေနတိံသင္းတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။
၁၀ အင္သာမွ ၁၇ အင္သာ ၅၉ လိတၱာအတြင္းရပ္ရင္ ၅ ေတးတိံသင္းတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။
၁၈ အင္သာမွ ၂၄ အင္သာ ၅၉ လိတၱာအတြင္းရပ္ရင္ ၄ ဟူးတိံသင္းတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။
၂၅ အင္သာမွ ၂၉ အင္သာ ၅၉ လိတၱာအတြင္းရပ္ရင္ ၆ ၾကာတိံသင္းတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။
သမ(မ)ရာသီရဲ႕
၀ အင္သာမွ ၄ အင္သာ ၅၉ လိတၱာအတြင္းရပ္ရင္ ၆ ၾကာတိံသင္းတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။
၅ အင္သာမွ ၁၁ အင္သာ ၅၉ လိတၱာအတြင္းရပ္ရင္ ၄ ဟူးတိံသင္းတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။
၁၂ အင္သာမွ ၁၉ အင္သာ ၅၉ လိတၱာအတြင္းရပ္ရင္ ၅ ေတးတိံသင္းတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။
၂၀ အင္သာမွ ၂၄ အင္သာ ၅၉ လိတၱာအတြင္းရပ္ရင္ ၀ ေနတိံသင္းတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။
၂၅ အင္သာမွ ၂၉ အင္သာ ၅၉ လိတၱာအတြင္းရပ္ရင္ ၃ ဂၤါတိံသင္းတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။

နမူနာဇာတာအရ ျဂိဳလ္ရပ္တည္ရာေနရာမ်ားကေတာ့ ဒီပံုအတိုင္းျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
လဂ္(ေခၚ)Ascendant က ၃ ရာသီ ၁၄ အင္သာ ၂၆ လိတၱာမွာတည္ပါတယ္။
၃ ရာသီဆိုတာ ကရကဋ္ရာသီကို ေခၚတာပါခင္ဗ်။ (နကၡတ္ေဗဒင္မွာ သုညက စေနပါတယ္။ သုညရာသီသည္ မိႆ၊ ၁ ရာသီသည္ ျပိႆ၊ ၂ ရာသီသည္ ေမထုန္၊ ၃ ရာသီသည္ ကရကဋ္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။)
ကရကဋ္ရာသီသည္ မ ရာသီ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ သမ ရာသီအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။
သမရာသီရဲ႕ ၁၄ အင္သာ ၂၆ လိတၱာဟာ
၁၂ အင္သာမွ ၁၉ အင္သာ ၅၉ လိတၱာအတြင္းရပ္ရင္ ၅ ေတးတိံသင္းတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။
ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာအတြင္းမွာ အက်ံုး၀င္တာေၾကာင့္ ဇာတာရွင္ရဲ႕ လဂ္ရာသီဟာ ၅ ေတးတိံသင္းတယ္။ သမရာသီမွာ ရပ္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏိုင္ပါေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာ။

စန္း(၂လာ)ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ၁၁ ရာသီ ၁၁ အင္သာ ၅၁ လိတၱာ မွာရပ္ပါတယ္။ ၁၁ ရာသီသည္ မိန္ရာသီျဖစ္ပါတယ္။ သမရာသီျဖစ္ျပီး ၁၁ အင္သာ ၅၁ လိတၱာ ဟာ
၅ အင္သာမွ ၁၁ အင္သာ ၅၉ လိတၱာအတြင္းရပ္ရင္ ၄ ဟူးတိံသင္းတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။
ဆိုတဲ့ အပိုင္းတြင္းမွာ အက်ံဳး၀င္တာမို႔ ၄ ဟူးတိံသင္းတယ္လို႔ ေခၚႏိုင္ပါျပီခင္ဗ်။

မွတ္ခ်က္။ ။နကၡတ္ေဗဒင္က်မ္းေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေယာက်္ားေလးအတြက္သာေဟာျပေလ့ရွိပါတယ္။ မိန္းမမ်ားအတြက္ ေဟာဆိုရာမွာေတာ့ အေတာ္ကေလးကို ကသိကေအာက္ျဖစ္စရာေလးေတြၾကံဳရပါတယ္။
ဥပမာအေနနဲ႔ ေအာက္ကအေဟာေလးကိုပဲၾကည့္ပါ။
(၂၄-၂)ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ လဂ္ႏွင့္စန္းတို႔သည္ သမရာသီတြင္ရပ္တည္ၾကလွ်င္ မိန္းမသည္ မိန္းမျပီသမည္။ အိေျႏၵရွိမည္။ လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
ဒါက ေယာက်ာ္းေလးအတြက္အေဟာပါ။
မိန္းမမ်ားအတြက္ေဟာဆိုရာမွာေတာ့ ရမည့္ေယာက်္ားသည္ မိန္းမျပီသမည္လို႔ ေဟာလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ကဲဒါဆို ေျပာင္းျပန္ယူဆလိုက္မယ္ဟဲ့ဆိုျပီးလည္း ေယာက်္ားျပီးသမည္လို႔ ေဟာထည့္လိုက္လို႔ကလည္း သဘာ၀မက်ပါဘူး။
မွ်မွ်တတေလး ယူဆလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရမည့္ေယာက်္ားသည္ သိမ္ေမြ႕ၾကင္နာတတ္မည္။ အရွက္အေၾကာက္ၾကီးမည္။ လို႔ပဲ အေဟာထုတ္သင့္တယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

နမူနာဇာတာကို အေဟာထုတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့
(၁) လဂ္သည္ ၂လၤာပိုင္ ကရကဋ္ရာသီတြင္ရပ္ျပီး ၅ ေတးတိံသင္းေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ေယာက်္ားကိုရမည္။ ( ကရကဋ္သေဘာအရ သိုသိပ္ခံစားမႈမ်ား ၅ ေတး သေဘာအရ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္တတ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေယဘုယ် အဓိပၸာယ္ဖြင့္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဆက္လက္ အေဟာထုတ္ခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၅ ေတးနဲ႔ ၂ လာ အက်ိဳးဆက္ အပူးအယွဥ္ေတြပါၾကည့္ျပီးမွ အေဟာခိုင္မခိုင္ ဆံုးျဖတ္သင့္တယ္လို႔ ထင္မိပါေၾကာင္းခင္ဗ်ား။
(၂) စန္းသည္ ၅ ေတးပိုင္ မိန္ရာသီတြင္ရပ္ျပီး ၄ ဟူးတိံသင္းေသာေၾကာင့္ အႏုပညာကြၽမ္းက်င္ျပီး ဗဟုသုတၾကြယ္၀ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ရမည္။
(ဒီေနရာမွာ ဇာတာရွင္ကိုယ္တိုင္ကိုပါ ဒီအက်ိဳးတရားေတြ လႊမ္းမိုးေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဘာ့ေၾကာင့္ပါလဲဆိုရင္ လဂ္ႏွင့္ စန္းတို႔ဟာ ဇာတာတစ္ေစာင္ရဲ႕ အသက္တမွ်အေရးပါလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ လဂ္သည္ ၇ တန္႔ႏွင့္ ဒဲ့တိုးဆက္စပ္တာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ပါဆိုင္ပါတယ္။ တနလၤာကေတာ့ ၇ တန္႔ကိုျဖစ္ေစ ၇ တန္႔သခင္ကိုျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ျမင္ယွဥ္ပါမွ ဇာတာရွင္ေရာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကိုပါ ပူးတြဲေဟာႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆမိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။ အေဟာေလး တစ္ခုထုတ္ဖို႔ အားလံုးသိထားမွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ ထင္ရွားလွပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဘယ္က်မ္း ဘယ္စာ ဘယ္ဆရာကမွ ဒါေလးကိုက္တာနဲ႔ ဒါေတြျဖစ္မယ္လို႔ ဒိဌမေျပာတတ္ၾကပါဘူးခင္ဗ်ာ။ အားလံုးဟာ ျဖစ္တန္စြမ္းသာျဖစ္ၾကပါတယ္ခင္ဗ်။)


အေပၚမ်က္ႏွာစာမွ အျပန္အလွန္ျမင္တယ္ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို ဒီလင့္မွာ ဖတ္ပါခင္ဗ်။ အျပင္အလွန္န၀င္းစီးတယ္ဆိုတာကေတာ့ ...
(၁) လဂ္သည္ ကုမ္န၀င္းစီးတယ္ဆိုတာ န၀င္းစက္ကုမ္ရာသီမွာ လဂ္တည္တာကိုေျပာတာပါ။
(၂) ၆ ၾကာႏွင့္ ၀ေန အျပန္အလွန္န၀င္းစီးတယ္ဆိုတာ န၀င္းစက္မွာ ၆ ၾကာဟာ ၀ေနပိုင္ ရာသီမွာ ရပ္ျပီ ၀ေနက ၆ ၾကာပိုင္ရာသီမွာ ရပ္တာကို ဆိုလိုတာပါခင္ဗ်။

မိႆ၊ ကရကကဋ္၊ တူ ႏွင့္ မကာရရာသီတို႔သည္ လွည့္လွည္သြားလာတတ္ေသာ စရ ရာသီမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
ျပိႆ၊ သိဟ္၊ ျဗိစၦာ ႏွင့္ ကုမ္ ရာသီတို႔သည္ ရပ္တည္ေသာသဘာ၀ ထိရ ရာသီမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
ေမထုန္၊ ကန္၊ ဓႏု ႏွင့္ မိန္ ရာသီတို႔သည္ ရပ္တည္လွည့္လည္တတ္ေသာ ႏွစ္ခြသဘာ၀ ေဒြဒဟရာသီမ်ားျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။


မရွင္းလင္းသည္မ်ားႏွင့္ မွားယြင္းေနသည္မ်ားကို comment ႏွင့္ျဖစ္ေစ cbox မွာျဖစ္ေစ မွာၾကားခဲ့ႏိုင္ပါေၾကာင္းခင္ဗ်ား။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။