၀ေနျဂိဳလ္၏ဒသာကာလ

 • မိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၀ေန၏ဒသာ

အလုပ္အကိုင္မရွိစိတ္ေလေနရတတ္သည္ တေကာင္ၾကြက္တမ်က္ႏွာျဖစ္ေနရတတ္သည္ ေျခေထာက္အေရျပားတြင္အနာရတတ္သည္ အျမင့္မ်က်တတ္သည္

 • ျပိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၀ေန၏ဒသာ

ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးမ်ားရရွိမည္ ဉာဏ္ထက္၍ မင္းကဲ့သို႔ စံစားရတတ္သည္ ေကာင္းမွဳကုသိုလ္မ်ားျပဳရမည္

 • ေမထုန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၀ေန၏ဒသာ

အတိုက္အခိုက္မ်ားၾကားဗ်ာမ်ားရတတ္သည္ ဥစၥာျပည့္စံုမွဳမ်ား မိန္းမႏွင့္သူခိုးေၾကာင့္ ပ်က္စီးရတတ္သည္ သူတပါးကိစၥလိုက္လံေျဖရွင္းေနရတတ္သည္

 • ကရကဋ္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၀ေန၏ဒသာ

မိခင္ေဆြမ်ိဳးမရွိျဖစ္တတ္သည္ အျမင္အၾကားခၽြတ္ယြင္းတတ္သည္ စိုးရိမ္မွဳမ်ားေနရတတ္သည္

 • သိဟ္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၀ေန၏ဒသာ

အနာေရာဂါေပါမ်ား၍ မိသားစုႏွင့္နားလည္မွဳလြဲေနမည္ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍၀င္ေငြရတတ္သည္

 • ကန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၀ေန၏ဒသာ

ပညာေရးေကာင္းမြန္၍ ဆရာသမား ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ကၽြမ္း၀င္ေနမည္ ေရေဘးကိုေၾကာက္ရတတ္သည္

 • တူရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၀ေန၏ဒသာ

ပညာႏွင့္ဥစၥမ်ားစြာရွိ၍ ပညာတတ္မွဳကို အမ်ားကေလးစားၾကမည္ ေငြရလြယ္၍ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မးသာမည္

 • ျဗိစၦာရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၀ေန၏ဒသာ

ပိုးမႊားမ်ားကို သတ္ျဖတ္မိမည္ မုသားေျပာျဖစ္၍ သူတပါးအားမညွာတာတတ္ေပ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမွ စီးပြါးရွာမည္

 • ဓႏုရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၀ေန၏ဒသာ

အမွီခိုမဲ့၍ ၾကံ႕ၾကံ႕ခိုင္ေနျပီ မိသားစုၾကီးကိုပိုင္ဆိုင္မည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကေလးစားၾကမည္

 • မကာရရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၀ေန၏ဒသာ

အလုပ္မ်ားစြာလုပ္၍ ေငြမ်ားစြာရမည္ လူယံုမွား၍ေငြဆံုးရတတ္သည္

 • ကံုရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၀ေန၏ဒသာ

စည္းစိမ္ရ၍ ပညာရွိကာ အၾကီးအကဲျဖစ္တတ္သည္

 • မိန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

နည္းနည္းလုပ္၍မ်ားမ်ားရတတ္သည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ပိုမို အဆင္ေျပမည္ အဆံုးစြန္ေသာလြတ္ေျမာက္မွဳကိုရတတ္သည္

1 comment:

TTT said...

ေရးေနတာက စေနဒသာ ေနာက္ဆုုံးက်မွ တနလၤာဒသာ ဘာေႀကာင့္ ျဖစ္သြားရတာလဲ။

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။