၆ၾကာျဂိဳလ္၏ဒသာကာလ

 • မိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

ဇနီးမယား(အမ်ိဳးသမီးမ်ား)ထံမွေပ်ာ္ရႊင္သုခရမည္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိကၡာက်တတ္သည္ စိတ္လွဳပ္ရွားလြယ္၍ သည္းမခံႏိုင္ျဖစ္ေနမည္ အရွင္သခင္သဘာ၀ရွိမည္

 • ျပိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

သွ်တၱရပညာမ်ားျဖင့္ ဉာဏ္ပညာကြန္႔ျမဴးေနမည္ သားသမီးအက်ိဳးေပး၍ လွဴဒါန္းမွဳမ်ားျပဳျဖစ္မည္

 • ေမထုန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

အလြန္စိတ္ထက္သန္ေန၍ အလုပ္မ်ိဳးစံုလုပ္ျဖစ္မည္ ရပ္ေ၀းေျမျခားတြင္ေနထိုင္ရတတ္သည္

 • ကရကဋ္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

ဇနီး၂ဦးရွိတတ္သည္ ေလာကီစည္းစိမ္ျပည့္တတ္သည္ သီလျဖဴစင္ေနတတ္သည္

 • သိဟ္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

ထင္ရွားေသာအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဥစၥာရတတ္သည္ သားသမီးနည္းတတ္သည္ ဉာဏ္ပညာထက္ျမက္ေနမည္

 • ကန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

မိဘလက္ငုတ္လက္ရင္းလုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဳးမေပးေပ ဇနီးမယားကစြန္႔ခြာသြားတတ္သည္ စိတ္အားထက္သန္မွဳနည္းေနမည္

 • တူရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဥစၥာရမည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္းအက်ိဳးေပးမည္

 • ျဗိစၦာရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

စကားမ်ားစြာေျပာျဖစ္မည္ သူတပါးကိုသာကူညီေနတတ္သည္ ခိုက္ရန္ျဖစ္တတ္သည္

 • ဓႏုရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

ရန္ကို ေခ်မွဳန္း၍ အၾကီးအကဲျဖစ္တတ္သည္ မင္းေျမာက္စားခံရမည္

 • မကာရရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

ေလာကဓံကိုၾကံ႕ၾကံ႕ခံေနရမည္ ဇနီးမယား၏ျဖစ္တင္ျခင္းခံရတတ္သည္ မိသားစုၾကားပူပန္ေနရမည္

 • ကံုရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

ဘာသာေရးလည္းမလုပ္ျဖစ္ သူ႔မ်ားခ်စ္ျခင္းၾကား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျဖစ္မည္ စိတ္မထိန္းႏိုင္ပဲနာမက်န္းျဖစ္မည္ ၾကီးက်ယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမျပဳျဖစ္ေပ

 • မိန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

မ်ိဳးရိုးတြင္အေရးပါမည္ ပညာတတ္၍၀င္ေငြရမည္ စြဲေဆာင္မွဳေကာင္းေသာခႏၶာရွိမည္ မ်ားစြာလွဳဒါန္းျဖစ္မည္

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။