၂လာျဂိဳလ္၏ဒသာကာလ

 • မိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

ရပ္ေ၀းေျမျခားတြင္သြားေရာက္ အမွူထမ္းျခင္း ဇနီးမယားမိသားစုႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ္လည္း ညီကိုသားခ်င္းဆံုးရွဳံးတတ္သည္ သမာအာဇီ၀ျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္း ေခါင္းကိုက္ျဖင္းတို႔ ျဖစ္ပြားတတ္ပါတယ္

 • ျပိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

ဇနီးမယားသားမယားႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ေနရတတ္ေသာ္လည္း မိန္းမမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ခံရတတ္သည္ ေရႊေငြဥစၥာတိုးပြားမည္ ရဟန္းသံဃာ ျမင့္ျမတ္သူတို႔ႏွင့္ဆံုရတတ္သည္ ရပ္ေ၀းေရာက္ေနတတ္သည္

 • ေမထုန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္ေနျဖစ္မည္ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေနျခင္း အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ရျခင္း စီးပြါးဥစၥာမ်ားတိုးပြါးမည္

 • ကရကဋ္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

သမာအာဇီ၀လုပ္ငန္းမ်ားမွ စီပြါးရမည္ ေတာေတာင္ေခ်ာင္က်ရာအရပ္မ်ားသို႔သြားလာရတတ္သည္ အစာေဟာင္းအိမ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေရာဂါရမည္

 • သိဟ္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

ဗဟုသုတႏွင့္ျပည့္စံု၍ အလိုဆႏၵလည္းျပည့္စံုကာ ကံေကာင္းေနမည္ သားသမီးနည္းျခင္း ေျခလက္မ်ားခၽြတ္ယြင္းျခင္းတို႔လည္းျဖစ္ေပၚတတ္သည္

 • ကန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

မိခင္အမၾကီးသူတို႔ႏွင့္စကား ကေတာက္ကစျဖစ္ရတတ္သည္ အေျပာအဆိုမ်ားထက္ျမက္ စူးရွေနမည္ စိတ္ႏွခြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေ၀း၀ါးေနမည္

 • တူရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

အမ်ိဳးသမီး/ဇနီးႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပူပန္ရမည္ သိကၡာက်တတ္သည္ မာန္မာနခ်ိဳးခံရမည္ စိတ္မျငိမ္ပဲ ပူပန္မကင္းျဖစ္ေနရတတ္သည္

 • ျဗစၦာရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

မ်ိဳးပြားအဂၤါႏွင့္ပတ္သတ္၍ အနာရတတ္သည္ ေလငန္းေရာဂါရတတ္သည္ လက္ေအာက္ငယ္သားအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအက်ိဳးေပးမည္

 • ဓႏုရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

ဥစၥာတို႔၏အရွင္ျဖစ္တတ္သည္ ေနအိမ္တိိုက္တာမ်ားပိုင္ဆိုင္ရမည္ ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားဆံုးရွံုးရတတ္သည္ အလြန္ခ်မ္းသာေနမည္ သားသမီးႏွင့္ပတ္သတ္၍ အထူးအက်ိဳးေပးမည္

 • မကာရရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

မနာလိုစရာကိစၥမ်ားၾကံဳရမည္ ေရႊေငြဥစၥမ်ားယုတ္ေလ်ာ့ေနမည္ မိသားစုႏွင့္အဆင္မေျပျဖစ္ေနမည္ အႏုပညာ၀ါသနာပါသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေနရမည္

 • ကံုရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

ေၾကြးတင္ေန၍ စိတ္မတည္မျငမ္ျဖစ္ေနမည္ မေကာင္းေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားလုပ္ေနရတတ္သည္ စာရိတၱပ်က္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆံုရတတ္သည္ အစာအိမ္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ေရာဂါရမည္

 • မိန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

ေရႏွင့္ပတ္သတ္၍ အက်ိဳးေပးေန၍ ခရီးမ်ားစြာသြားလာေနရတတ္သည္ ရန္သူအေပါင္းကို ေအာင္ႏိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။