ေကာင္းကင္တစ္ခြင္ ျမင္ယွဥ္နကၡတ္ (၃)

 အေနာက္တိုင္းသံုး သာယနစနစ္ႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းသံုး နိယာယနစနစ္တို႔တြင္ သာယနသည္ အီေကြတာေပၚ ေနျဖတ္သန္းရာမွ ရာသီခြင္မ်ားကို စေရတြက္ၿပီး၊ နိယာယနသည္ နကၡတ္၊ရာသီရုပ္မ်ားမွ စေရတြက္ေၾကာင္း ယခင္ပိုစ့္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုသို႔စတင္ေရတြက္မႈႏွစ္မ်ိဳးသည္ ကမၻာဦးအစတြင္ တစ္ထပ္တည္းက်ခဲ့သည္။  ထိုတစ္ထပ္တည္းက်ရာမွ တစ္စတစ္စ ေ၀းကြာလာကာ ထိုအမွတ္ႏွစ္မ်ိဳးတို႔သည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္း 21600 ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေစာင့္စားရသည္။ ထိုသို႔ ထပ္တူညီလိုက္ ေ၀းကြာလာလိုက္ျဖစ္သည္မွာ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေ၀းကြာလာေသာ ပမာဏအတိုင္းအတာကို အာယနအံသာဟုေခၚသည္။

ထိုသို႔ကြာျခားမႈေၾကာင့္ ေနာင္တြင္ ျမန္မာတို႔၏သၾကၤန္သည္ ေႏြကာလမွ တေရြ႕ေရြ႕ေ၀းကြာလာကာ ဥတုအရ မိုးဥတုတြင္လည္း သၾကၤန္က်မည္။ ထိုမွေ၀းကြာလာပါက ေဆာင္းဥတုတြင္လည္း သၾကၤန္က်လာမည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္မ်ားသည္ ၂၃ ရက္၀န္းက်င္မွ်သာ ကြာျခားေသးသျဖင့္ မသိသာေပ။ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ေသာင္းခ်ီလာေသာအခါ ေဆာင္းဥတုတြင္ သၾကၤန္က်မည္ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တြင္လည္း ျပန္တစ္ထပ္တည္းက်ဦးမည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ မွတ္သားလာေသာ အယနအံသာဇယားကို (MOTAA သင္ခန္းစာမ်ားမွ ေရြးထုတ္) ေဖၚျပရလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 1984 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ထိုအကြာအေ၀း မည္မွ်ျဖစ္မည္နည္းဟု သိလိုပါက အခ်ိဳးခ်တြက္ပံုကို တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ခရစ္ႏွစ္ 1980 တြင္ အာယနအံသာသည္ 23'35" ရွိသည္။ ဒသမအားျဖင့္ေဖၚျပေသာ္ 23.58' ျဖစ္သည္။
ခရစ္ႏွစ္ 2000 တြင္ အာယနအံသာသည္ 23'52" ရွိသည္။ ဒသမအားျဖင့္ 23.87' ျဖစ္သည္။ 1980 ခုႏွစ္မွ 2000 ခုႏွစ္ၾကား တစ္ႏွစ္အတြင္း အာယနေျပာင္းလဲႏႈန္းမွာ (23.87'-23.58')/100y=0.01417'/y ျဖစ္သည္။

1984 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္၏ အာယနအံသာကို တြက္လိုေသာ္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္သည္ ထိုႏွစ္အတြင္း ၃ ရက္ျဖတ္သန္းၿပီးျဖစ္သည္။ ( ဥပမာ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၃ ဆိုလွ်င္ ဇန္န၀ါရီလ+ ၃ ရက္= ၃၄ ရက္ျဖစ္မည္။)

1984 သည္ 1980 မွ 4 ႏွစ္ျဖတ္သန္းခဲ့သည္ျဖစ္သျဖင့္ (အထက္ကရွာခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္တာေျပာင္းႏႈန္းျဖင့္ ေျမွာက္ေသာ္) 4y*0.01417'/y=0.05668' ရသည္။

ထပ္မံ၍ 3 ရက္ျဖတ္သန္းမႈကို တြက္ရန္ 3 ရက္အား ႏွစ္ဖြဲ႔ေသာ္ 3/365.25=0.00821ႏွစ္ ရသည္။ ၄င္းကိုပင္ တစ္ႏွစ္တာသြားႏႈန္းျဖင့္ ေျမွာက္ပါက 0.00821y*0.01417'/y=0.000116' ရသည္။

1984 ဇန္ ၃= 1980ခုႏွစ္+4ႏွစ္+ဇန္ ၃= 23.58'+0.05668'+0.000116'=23.636'= 23' 38"10"' ျဖစ္သည္။

ထိုရက္တြင္ 23'38" မွ် စနစ္ႏွစ္ခုတို႔ကြာျခားေနသည္။ 1984 သည္ 23.636' ျခားနားလွ်င္ 0' ျခားနားမႈ သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၅၀၀ ခန္႔တြင္ျဖစ္မည္။ ထိုကြာျခားမႈကို ေကာင္းကင္တြင္ ၾကည့္ၾကပါစို႔။

သကၠရာဇ္ 300 ခုႏွစ္ရွိ ပံုျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္းစမွတ္သည္ အျမဲတမ္း ေနသြားလမ္း Ecliptic ႏွင့္ အီေကြတာ Equator တို႔ျဖတ္ေသာ အမွတ္ျဖစ္သည္။
မိန္ရာသီ (Equator ေပၚ အလိုက္သင့္တည္ကာ ေဒါင္လိုက္တည္ေသာ ငါးရုပ္) ႏွင့္ မိႆရာသီ (သိုးရုပ္) ၾကားသည္ အေရွ႕တိုင္းနစ္ စေရေသာ အမွတ္ျဖစ္သည္။
အထက္ပါပံုတြင္ ၄င္းတို႔ တစ္ထပ္တည္းက်သည္။

ေအာက္ပါပံုကိုၾကည့္ပါ။

1984 ခုႏွစ္ပံုျဖစ္သည္။
အေနာက္တိုင္း၏ စမွတ္သည္ အီေကြတာႏွင့္ ေနသြားလမ္းတို႔ျဖတ္ေသာ အမွတ္ပင္ျဖစ္သည္။
အေရွ႕အတိုင္းစနစ္၏ စမွတ္သည္ကား အေနာက္တိုင္းစမွတ္ႏွင့္ ေ၀းကြာသြားၿပီျဖစ္သည္။ ၂၄ နာရီစာပိုင္းထားေသာ အကြက္ႏွင့္ ၁ ကြက္ခြဲ တနည္းအားျဖင့္ ၂၃ ဒီဂရီခန္႔ေ၀းသြားၿပီျဖစ္သည္။

ေဆာဖ့္၀ဲ အသံုးျပဳပံုအခ်ိဳ႕
  • မိမိႏွစ္သက္ရာ အခ်ိန္အတြက္ၾကည့္လိုပါက ေအာက္ပါပံုအတိုင္း စိတ္ၾကိဳက္ ရိုက္သြင္းကာ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

ေအာက္ပါပံုအတိုင္း ေကာင္းကင္နကၡတ္ၿဂိဳဟ္မ်ားကို လွည့္ပတ္ေစကာ စိတ္တိုင္းက် အတိတ္ကိုျပန္၍လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္ကိုၾကိဳ၍လည္းေကာင္း ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


ေအာက္ပါပံုအတိုင္း ႏွစ္သက္ရာ ေနရာအဆင္အျပင္ျဖင့္ ရႈျမင္ႏိုင္သည္။

ေအာက္ပါပံုအတိုင္း ကမၻာေပၚက ေဒသတစ္ခုမွ ရႈျမင္ႏိုင္သည္။ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ားမွလည္း ရႈျမင္ႏိုင္ေလသည္။

ေနာက္ပိုစ့္မ်ားတြင္ ရာသီရုပ္မ်ားႏွင့္ နကၡတ္မ်ားၾကည့္ပံုကို ေဖၚျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

2 comments:

YE MYINT said...

ကိုပခန္းခင္ဗ်ား

တစ္ေန.ထက္တစ္ေန.ကိုပခန္းရဲ.ေရးသားတင္ၿပခ်က္ ေတြဟာ အရမ္းကိုးတိုးတက္လာတာၿမင္ရလို. အထူး အားေပးပါတယ္။ အန္ကယ္ကိုယ္တိုင္ဒါမ်ဳိးေတြ ေရးခ်င္ ခဲ့ေသာ္လည္း မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ကိုပခန္းတို. လို ေခတ္လူုငယ္ေလးေတြ အစြမ္းထက္ထက္ေရးသား ေဖာ္ၿပထားတာေတြ.ရလို.ဂုဏ္ယူ၀မ္းေၿမာက္မိပါတယ္။ ကိုပခန္းရဲ.ဆက္လက္တိုးတက္ၿမင့္မားေသာဍေရးသား တင္ၿပခ်က္ မ်ား ေပၚထြန္းလါပါေစလို.လဲဆုေတာင္း ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဦးရဲၿမင့္၊ ေခတၱ၊ ကတၱမႏၵဴးၿမိဳ.

ကိုပခန္း said...

အန္ကယ္ခင္ဗ်ား

ႈအားေပးတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဆရာႏ်ဴမာန္ရွင္းထားတာေတြကို ေခတ္အျမင္နဲ႔ျပန္တင္ျပျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ သိပၸံဆန္ဆန္တင္ျပမႈေတြကို ဒီလအတြင္းမွာသာ အင္တိုက္အားတိုက္ေဖၚျပသြားဖို႔ရွိၿပီး၊ အေဟာပညာအတြက္ ပရိယာယ္ေတြကိုေတာ့ ၂၀၁၁ ႏွစ္ဦးပိုင္းကစ သုေတသနျပဳသြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္ဆရာ။ သမၻာႏုေသးတာမို႔ ပရိယာယ္က႑မွာ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးဦး ေတာင္းဆိုပါရေစခင္ဗ်ာ။
ညီငယ္
ကိုပခန္း

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။