ေမြးဖြားခ်ိန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ေမြးဖြားခ်ိန္ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

အစ္ကိုၾကီးတစ္ေယာက္အား ဒီႏွစ္မကုန္မီ အိမ္ေထာင္ျပဳရလိမ့္မည္ဟု (၆ လခန္႔ၾကိဳ၍) မႏွစ္က ေဟာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ထိုစဥ္က ထိုေမာင္ႏွံႏွစ္ေဖၚတို႔ အိမ္ေတာင္ျပဳေတာ့မည့္ဆဲဆဲ အေျခအေနျဖစ္တာက တစ္ေၾကာင္း၊ တားေရာ့ဆရာမ မမိုးသူကလည္း ၆ လတြင္းအိမ္ေထာင္ျပဳရေတာ့မည္ဟု ေဟာတာကတစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေမာင္ႏွံႏွစ္ေဖၚတို႔ဇာတာမ်ားတြင္လည္း မဂၤလာအမႈျပဳရေတာ့မည့္ အေျခအေနတို႔ေပၚေပါက္ေနတာက တစ္ေၾကာင္း (ေကာင္းမြန္ေသာ အတန္႔ဒသာမ်ားစားျခင္းေၾကာင့္) ထိုသို႔ေဟာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ အမွန္တကယ္ပင္လွ်င္ ႏွစ္မကုန္ခင္ တစ္ပတ္အလိုမွာပင္ မဂၤလာကိစၥၿပီးစီးေအာင္ျမင္ၾကပါ၏။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးသည္ အနီးအနားတြင္ အတူယွဥ္တြဲလွ်က္ ရုတ္ျခည္းမဂၤလာေဆာင္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါက မဂၤလာကိစၥအတြက္ ေမးျမန္းခဲ့မည္ပင္ မဟုတ္ပါ။ ထိုမဂၤလာပြဲသည္ကား မိုင္ေပါင္းေထာင္ခ်ီေ၀းကြာေသာ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးတို႔၏ (ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလြန္နည္းေသာ) စြန္႔စားခန္းျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာ။ (ထိုဇနီးေမာင္ႏွံ ဇာတာမ်ားအား ေဖၚျပရန္သင့္မည္ မထင္၍ မေဖၚျပေတာ့ပါ။)

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခု ထပ္တိုးေမးျမန္းလာပါသည္။ ရွိခဲ့ၿပီးသား ဇာတာတို႔ကိုၾကည့္ေဟာရတာ မဟုတ္ဘဲ မျဖစ္ေသာေသာ မရွိေသးေသာ ဇာတာမ်ားတြက္ဆ ေဟာေျပာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းရက္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္၀န္းက်င္တြင္ ဖြားျမင္မည့္ သားရတနာအတြက္ ေမြးဖြားခ်ိန္ေရြးေပးရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ေမြးဖြားခ်ိန္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္

ေမြးဖြားခ်ိန္ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအျမင္အရ မသင့္၊ အယူသည္းမႈသာျဖစ္သည္ဟုေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ဖတ္မွတ္ဖူးခဲ့ပါသည္။ နကၡတ္ေဗဒင္ဘက္မွလည္း အနည္းငယ္ ေခ်ပလိုစိတ္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေမြးဖြားခ်ိန္ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုတာ ဖြားခ်င္တဲ့အခ်ိန္ ဖြားျမင္ေစဖို႔ စီမံခြင့္ရရပါမယ္။ ထိုအခ်က္က အလြန္ခက္ခဲမယ္ဆိုတာ သိသာပါတယ္။ အေျခအေနေတြေပးမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါမယ္။ ထိုသို႔ အေျခအေနေပးျခင္းသည္ပင္ ကေလးငယ္၏ ကံအက်ိဳးေပးျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေရွးကုသိုလ္ျဖစ္မည္။ သေႏၶသားရဲ႕ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈအတိုင္း တြက္ခ်က္ေနေသာ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္အရ ခန္႔မွန္းရက္သည္ ေမြးဖြားရက္နီးလာေလေလ ေျပာင္းလဲေလေလျဖစ္ပါတယ္။ (က်န္းမာေရးအရ ခ်ိန္ညွိေနတာကို ျပပါတယ္။) နကၡတ္ေဗဒင္သည္ ေမြးခ်ိန္ခန္႔မွန္းေပးရာတြင္ ထိုက်န္းမာေရးရႈ႕ေထာင့္အရ ရက္မ်ားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ပါ။ အက်ဥ္းအက်ပ္ဆံုးအေျခအေန အေနျဖင့္ (န၀င္းစက္တြင္ လဂ္ေနကာလျဖစ္ေသာ) ၁၃ မိနစ္ ၂၀ စကၠန္႔ မွ်ေသာ အခ်ိန္ကာလကိုသာ ေရြးခ်ယ္လွ်င္ေရာ ကေလးက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစမည္လား ေတြးစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်ေလာက္ႏွင့္ ထိခိုက္မည္ဟု မထင္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ နကၡတ္ေဗဒင္အရ တင္ၾကိဳအခ်ိန္ေပးျခင္းသည္ ရက္သံုးဆယ္မွ်ေသာ ကာလခန္႔ ခြားျခင္းမဟုတ္ပါ။ တစ္ပတ္စာပင္ မေရြးခ်ယ္ပါ။ သံုေလးရက္ခန္႔ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ တစ္ေန႔တာကို ၁၂ ပိုင္းပိုင္းကာ လဂ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္နာရီစာ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ထိုႏွစ္နာရီအတြင္းတြင္မွ ၿဂိဳဟ္ေနမ်ားကို စိစစ္ကာ မိနစ္ပိုင္းလိုက္ ထပ္မံခြဲစိတ္ဦးမည္ဆိုပါက ကေလးငယ္ က်န္းမာေရးကို မထိခိုက္ဘဲ နကၡတ္ေဗဒင္နည္းအရ ျပည့္စံုညီညြတ္ေစမည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္းခင္ဗ်။

ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ဇာတာတစ္ေဆာင္စိတ္တိုင္းက် ဖန္တီးႏိုင္မည္လား?

ထိုေမးခြန္းအတြက္ အေျဖသည္ကား မဖန္တီးႏိုင္ဟု ျဖစ္ပါမည္။ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ရွိတယ္ဆိုပါစို႔။ ထိုပုဂၢိဳလ္ဇာတာအတိုင္း ခြၽတ္စြတ္တူေသာ ဇာတာတစ္ခုဖန္တီးရန္ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ခက္ခဲပါသည္။ ဥပမာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကမၻာကို တစ္ပတ္ပတ္ေသာ ေန ႏွင့္ တစ္လလွ်င္ တစ္ပတ္ပတ္ေသာ လ တို႔သည္ ထပ္တူထပ္မွ် အေျခအေနတစ္ခုကို ရဖို႔ မလြယ္ပါ။ ထို ၿဂိဳလ္ႏွစ္လံုးသည္ပင္ အစက္တစ္မွတ္ အေျခအေနတစ္ခုမွာ တည္ေနပံုမ်ိဳး ေနာက္တစ္ခါတည္ဖို႔မလြယ္လွပါ။ ၿဂိဳလ္ကိုးလံုးတို႔ကို ညွိလွ်င္ ထပ္တူထပ္မွ်တူေသာ ဇာတာတစ္ေဆာင္ မဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၿဂိဳလ္ေနမ်ား ဘယ္အခ်ိန္ထပ္မံျဖစ္ပြားမည္ကို တင္ၾကိဳတြက္ခ်က္ဖူးပါသည္။ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကာဦးမည္ျဖစ္သည္။
အေကာင္းဆံုးအေျခအေန ဆက္သြယ္မႈတစ္ခုကိုေတြ႔ေသာ္ျငားလည္း ေမြးဖြားေပးမည့္ဆရာ၀န္မ်ား လက္မခံမည့္ကာလတြင္း ၾကံဳပါက မည္သို႔ရွင္းမည္နည္း။ နကၡတ္ဆရာကိုယ္တိုင္ ခြဲခန္း၀င္ ဇြတ္ေမြးဖြားေပးရမလိုျဖစ္ေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာအရသာ ေဖၚျပျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ၾကိဳအသိေပးအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ခန္႔မွန္းျခင္း

ခန္႔မွန္းရက္ျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာ ၇ ၂၀၁၀ မနက္ ေမြးဖြားမည့္ေဒသ ရန္ကုန္(အလံု) တြင္း ဇာတာဖြဲ႕ၾကည့္လိုက္ပါသည္။ ေအာက္ပါအတိုင္းရပါသည္။ ဒီကေန ဖြဲ႕ပါတယ္။


မွတ္ခ်က္။ ။ဤဇာတာသည္ သူရိယသိဒၶႏၱက်မ္းအတိုင္း ဖြဲ႕ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထိုစနစ္အတိုင္း ၿဂိဳလ္သြားျပကၡဒိန္မ်ားလည္းရွိၿပီး၊ သိပၸံနည္းက် (ကမၻာသံုး Astronomy အတိုင္း စီရင္ထားေသာ) စနစ္ျဖင့္ စီရင္ထားေသာ ၿဂိဳလ္သြားျပကၡဒိန္မ်ားလည္းရွိပါတယ္။ စနစ္ႏွစ္ခုမွာ သိပ္မကြာလွပါ။ လတ္တေလာဖြဲ႔လိုပါက အေပၚက လင့္အတိုင္းဖြဲ႔ၿပီး ဒသာစိတ္ၿပီးသား အေသးစိတ္တြက္ၿပီးသား လိုခ်င္ပါက သိပၸံနည္းက်စနစ္နဲ႔ ပရိုဂရမ္မ်ားကို သံုးပါတယ္။ ကြာျခားပံုကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒါကေတာ့ ပရိုဂရမ္ကေပးတဲ့ ၿဂိဳလ္ေနပါခင္ဗ်။ သူ႔ကိုေတာ့ ဒီမွာအေသးစိတ္တင္ျပထားပါတယ္။ ၅ ေတး ၆ ၾကာနဲ႔ ၀ ေနမွာ အံသာအနည္းငယ္ကြာေနတာကို သတိျပဳေစလိုပါတယ္။ဇာတာအရ မိမိအိမ္တြင္ရပ္ေသာ ၾကာသာပေတး ေသာၾကာ ဗုဒၶဟူး၊ ဥစ္မူေသာ ဗုဒၶဟူးတို႔ရွိေနပါသည္။ တနဂၤေႏြႏွင့္ ဗုဒၶဟူးပူးေသာ ဆက္သြယ္မႈက ဇာတာရွင္အတြက္ အရည္အခ်င္းပိုင္း ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းကာ၊ ၂ တန္႔ရပ္ မိမိအိမ္ေန ၆ ၾကာကလည္း ဥစၥာစုေဆာင္းမႈအတြက္ အက်ိဳးေပးေကာင္းမည္ဟုယူဆပါသည္။

လဂ္ စန္း တနဂၤေႏြကို အေရးတၾကီးၾကည့္ဖို႔လိုအပ္ပါမည္။ လဂ္သည္ကား ၂ နာရီတစ္ခါေျပာင္းေသာေၾကာင့္ အေရႊ႕ရလြယ္သည္။ ေရႊ႕ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြကို ေရႊ႕မည္ဆိုပါက တစ္လၾကာမွ ေရႊ႕လို႔ ရမည္ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြသည္ ၁၉ အင္သာရပ္တာေၾကာင့္ ေရွ႕ရာသီကို ေျပာင္းဖို႔ ၁၉ ရက္ခန္႔လိုကာ ေနာက္ရာသီေျပာင္းဖို႔ ၁၁ ရက္လိုဦးမည္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ၂ လာသည္ ၁ ေႏြႏွင့္ပူးေနသည္။ ထိုအေျခအေနသည္ လကြယ္ခါနီးကို ျပဆိုေနသည္။ ၁ ေႏြအံသာသည္ ၂ လာ အံသာထက္ၾကီးေနသည္။ သေဘာက လမကြယ္ေသးေပ။ တနည္းအားျဖင့္ စန္းအိုဟုလည္း ေခၚလို႔ရမည္။ ကေလးငယ္တြင္ ေအးစက္လြန္းေသာ ညွိဳးငယ္ေသာ စရိုက္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ တနလၤာကို ေရွ႕ရာသီသို႔ ေရႊ႕မည္လား ေနာက္ရာသီသို႔ ေရႊ႕မည္လားစဥ္းစားရမည္။ ေရွ႕သို႔တိုးသြားပါက စန္းပ်ိဳျဖစ္ကာ ထက္ျမက္ေသာစရိုက္လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာလည္း စိတ္ထက္သန္လြန္းကာ ငယ္စဥ္က ဆိုးေတတတ္မည္။ ေနာက္သို႔ျပန္ပါကလည္း မႈန္ကုပ္ကုပ္ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ လကြယ္မွ ခြာႏိုင္သမွ် ခြာကာမွ ေကာင္းမည္ထင္မိပါသည္။ ၁၂ တြဲျခင္းသည္ စႏၵာသူရိယမည္ေသာ စက္ကိရိယာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ၀အတက္ေနာက္က်ကာ ေလာကဓံခံရမႈ ပုိမ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕သင့္သည္ဟုထင္ပါသည္။

၂ လာသည္ ၈ အင္သာတြင္ရပ္တာေၾကာင့္ ကန္မွ သိဟ္ဆီကူးရတာလြယ္မည္။ ႏွစ္ရက္ခြဲ တစ္ရာသီေနေသာ တနလၤာအတြက္ ၁၂ နာရီ (ေန႔၀က္ခန္႔) ေမြးခ်ိန္ေစာပါက သိဟ္ဆီကူးသြားမည္။ ေနာက္တစ္ရက္ေက်ာ္ေစာင့္ပါမွ တူရာသီသို႔ကူးမည္။
တစ္ဖန္ သိဟ္မွသည္ ကရကဋ္ဆီတိုးလိုက္ပါက တနလၤသည္ တနဂၤေႏြနဲ႔လည္းေ၀း မိမိအိမ္မွာရပ္လိုက္ပါက အတိုင္းထက္အလြန္ ေကာင္းမြန္သြားေစမည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ လာ ကရကဋ္ရပ္ေစေသာ ေရွ႕ပိုင္းရက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေသာ အခါ …

အေပၚက ဇာတာအရ ေအာက္တိုဘာ ၄ ၂၀၁၀ မနက္ ၂ နာရီ ၈ မိနစ္တြင္ဖြားပါမူ လဂ္ႏွင္ စန္းတို႔သည္ တစ္အံသာတည္းပူးမိၾကကာ ၅ ေတးျမင္မည္။ ၅ ေတးသည္ အံသာ ေ၀းရာမွာမွျမင္၍ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈနည္းတတ္မည္။ အံသာနီးလို၍ ၅ ေတးျမင္မည့္ မိနစ္ဆီသို႔ လဂ္ကို ေရႊ႕ကလည္း ေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္စရာ အခ်ိန္အျဖစ္ လတ္တေလာ သတ္မွတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ အျခားနာရီမိနစ္မ်ားကိုလည္း ဆန္းစစ္သင့္သည္။

အထက္ပါ အခ်ိန္ ၄.၁၀.၂၀၁၀ မနက္ ၄ နာရီတြင္မူ သိဟ္လဂ္ျဖစ္ေနမည္။ ၁၂ တန္႔တြင္ ၂ လာရပ္ျခင္းက ကေလးဘ၀အတြက္ မိခင္ေမတၱာ၊ ဘ၀ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္၍ ထိုအခ်ိန္ကို ပယ္လိုက္မယ္ျဖစ္သည္။

မနက္ ၅ နာရီ ၁၇ မိနစ္ (၄.၁၀.၂၀၁၀) တြင္ လဂ္သည္ ဥစ္မူကာ မိမိအိမ္ရပ္သူ ၄ ဟူးႏွင့္ပူးကာ ၅ ေတးမွ အံသားနီးစြာ ျမင္လွ်က္၊ ၁ ေႏြႏွင့္ ၀ ေနမွလည္း အံသာေ၀းကာ ေကာင္းမြန္ေသာ ၿဂိဳဟ္ေနကိုေတြ႕ရပါသည္။ ၂ လာသည္လည္း ၁၁ တန္႔မွာေနေသာေၾကာင့္ မိခင္၏ ၀င္ေငြလုပ္ငန္း ထိန္းေက်ာင္းမႈအရိပ္အေငြ႔ရျခင္းႏွင့္အတူ လဂ္ႏွင့္ပူးေသာ ၁ ေႏြအရ ဖခင္၏ ေက်ာ္ေဇာမႈေအာက္ ခိုလႈံခြင့္ရတာ၊ ၄ ဟူး ၅ ေတးအစပ္အဆက္ေၾကာင့္ ပညာေက်ာ္ေဇာမႈရမည္။ ၂ တန္႔ ၆ ၾကာေၾကာင့္လည္း စုေဆာင္းမႈအင္အားလည္းေကာင္းမည္။ ပထမတန္းစားျဖစ္မည္။

မနက္ ၇ နာရီခန္႔ေမြးလွ်င္ အထက္ပါအတိုင္းဇာတာကိုရမည္။ ၁၂ တန္႔ရပ္ ၁ ေႏြ ၄ ဟူး ၀ ေနေၾကာင့္ ဖခင္ကာရက စကားအေျပာအဆို သည္းခံႏိုင္မႈ စသည့္အပိုင္းတို႔ ယုတ္ေလွ်ာ့ေနေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

မနက္ ၉ နာရီခန္႔ေမြးပါက အထက္ပါဇာတာအတိုင္းျဖစ္မည္။ ၁၂ တန္႔ရပ္ ၃ ဂၤါ ၆ ၾကာက လူေသြးလူေယာင္ မေျပာင္ျဖစ္တတ္မည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ေပေပေတေတေနတတ္မည္။ လဂ္အိမ္ရွင္ ၁၂ တန္႔ရပ္ကာ ၿဗိစၦာလဂ္ျဖစ္ေလေသာေၾကာင့္ အနာေရာဂါလည္း ေပါမ်ားမည္။

မနက္ ၁၂ နာရီ၀န္းက်င္ခန္႔ေမြးပါက အထက္ပါဇာတာအတိုင္းျဖစ္မည္။ ၈ တန္႔ရပ္ ၂ လာအရ ၈ တန္႔ကာရကအရ ေကာင္းက်ိဳးမည္မွ် ရွိပါေစ၊ မိခင္ႏွင့္ဘ၀ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ေတာ့ ယုတ္ေလ်ာ့ေစမည္ျဖစ္သည္။


အကယ္၍ ေန႔လည္ ၃ နာရီ၀န္းက်င္ေမြးပါက အထက္ပါဇာတာအတိုင္းျဖစ္မည္။ ရုတ္တရက္ၾကည့္ပါက ၇ တန္႔ ၂ လာ၊ ၉ တန္႔ ၁၄၀၊ ၃ တန္႔ ၅ ေတး၊ လဂ္အိမ္ရွင္ ၉ တန္႔ရပ္ စသည္ျဖင့္ေကာင္းမြန္သည္။ အေသအခ်ာၾကည့္ပါက ၂ လာ စီးနင္းေသာ အံသာသည္ ၂၉ အံသာခန္႔ရွိကာ ကရကဋ္ႏွင့္ သိဟ္အစပ္တြင္ရွိသည္။ ၄င္းအစပ္သည္ နကၡတ္ျပတ္ရာသီျပတ္ေနရာျဖစ္သည္။ အသလိႆနကၡတ္ႏွင့္ မာဃနကၡတ္အစပ္ျဖစ္သည္။  ဤတြင္ရႈပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မေရြးခ်ယ္သင့္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မိခင္ကိုခိုက္တတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ (သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္ေမြးစမွ ၁၂ ႏွစ္တြင္း က်န္းမာေရးအလြန္ဆိုးမည္။)


အထက္ပါကာလ၀န္းက်င္သည္ ၂ လာအစပ္ေရာက္သည့္အျပင္ ၁-ေႏြ ၄-ဟူး ၀-ေန တို႔လည္း ၈ တန္႔ရပ္ကာ အဆိုးရြားဆံုးအေျခအေနတစ္ခုကို ျပဆိုေနသည္။


အထက္ပါ ည ၆ နာရီမွစ၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔လိုအပ္ရာ ၂လာ ကရကဋ္မွာ ေသြဖယ္လာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္းမျပဳေတာ့ပါ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ result အေနျဖင့္ ပထမတန္းစားသည္ (၄.၁၀.၂၀၁၀) ရက္ေန႔ မနက္ ၅ နာရီ ၁၇ မိနစ္ သည္ပထမတန္းစား ေမြးဖြားခ်ိန္ျဖစ္မည္။ ၄ ဟူးနဲ႔ လဂ္ယွဥ္ထားေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဟူးနံ၊ အဖသဘာ၀ ၁-ေႏြကို (ေနရိပ္မမိေစဘဲ) ရာသီတူပူးထားျခင္းေၾကာင့္ ဖခင္အမည္ (သို႔) ၁ ေႏြနံ၊ မိခင္သဘာ၀ကို ရာသီပိုင္ ၁၁ တန္႔ထားရွိျခင္းေၾကာင့္ မိခင္အမည္ (သို႔) ၂ လာနံ နာမည္မ်ား မွည့္ျခင္းက သင့္ေလ်ာ္မည္ထင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၄ ဟူးသဘာ၀ အႏုပညာဆန္ေသာ၊ ကဗ်ာဆန္ေသာ နာမည္လြင့္လြင့္မ်ားျဖစ္ေနပါက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ဒုတိယတန္းစားသည္ (၄.၁၀.၂၀၁၀) မနက္ ၂ နာရီ ၈ မိနစ္တြင္ဖြားပါမူ လဂ္ႏွင္ စန္းတို႔သည္ တစ္အံသာတည္းပူးမိၾကကာ ၅ ေတးျမင္မည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ တနလၤာနံ အမိအမည္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းေအးသည့္ အမည္မ်ား မွည့္ျခင္းက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစမည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ဤတြင့္ ခန္႔မွန္းကာလ (၇.၁၀.၂၀၁၀) ကို အလယ္ထားေသာ ရက္မ်ား စဥ္းစားၿပီးျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ၾကိဳက္ရက္မ်ားကို ေရြးထုတ္ရပါမူ ၂ လာအားေကာင္းေသာ လျပည့္နီးရက္မ်ားႏွင့္ ၂ လာ ဥစ္မူေသာရာသီ ၂ လာႏွင္ ၁ ေႏြကိန္းက်ေသာ ရာသီမ်ား ေရြးထုတ္လိုပါသည္။

၁.၁.၂၀၁၀ တြင္ ၁ ေႏြႏွင္ ၂ လာတို႔ကိန္း၌ တည္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေန႔ မနက္ ၅ နာရီတိတိတြင္ လဂ္ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို႔ ပူးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂ လာသည္ ေမထုန္ရပ္ကာ လဂ္ႏွင့္ကိန္းခံလိမ့္မည္။

၂၄.၉.၂၀၁၀ သည္ လျပည့္၀န္းက်င္ျဖစ္ၿပီး စန္းအားၾကီးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခန္႔မွန္းရက္ႏွင့္ကြာလြန္းလွပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပင္မရေသာ ၃ နဲ႔ ၆ အတြဲသည္လည္းေကာင္း ၁ နဲ႔ ၀ အပူးသည္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိေသာ ကေလးငယ္ ကံၾကမၼာျဖစ္သည္။ ျပင္ခြင့္ရသေလာက္ျပင္ျခင္းသည္ပင္ ထိုကေလးငယ္အစြမ္းရွိသေလာက္ ေတာက္ေျပာင္ခြင့္ရေစျခင္းငွာ နကၡတ္ပညာက တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ တြန္းအားေပးလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုးမ်ားသက္သာရာ ရေစျခင္းငွာ ေလာကီပညာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၿဂိဳဟ္ေန အင္းအား ဆက္စပ္မႈမ်ားသည္ အတိတ္ကံက်ိဳး စရိုက္၀ါသနာကိုသာျပဆိုပါ၍ အတိတ္ကံကို တြန္းလွန္စြမ္းအင္းအား ၾကီးမားသူအတြက္ ပစၥဳပၸန္ကံသည္သာ ပဓာနက်ပါေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္ခင္ဗ်ား။

ခင္မင္လွ်က္
ကိုပခန္း

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။