၃ဂါျဂိဳလ္၏ဒသာကာလ

 • မိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၃ဂါ၏ဒသာ

စိတ္ေဒါသ အလြန္ၾကီးေနမည္ ထက္ျမက္ေနေသာ္လည္းၾကမ္းတမ္းေနတတ္သည္ ခိုးသူေဘးအားေၾကာက္လန္႔ေနရတတ္သည္ မိမိမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ ဦေဆာင္ကာကြယ္ေနရတတ္သည္

 • ျပိႆရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၃ဂါ၏ဒသာ

ရာထူးက်ျခင္း ရန္ျဖစ္ျခင္း သူတပါး၀င္ေငြအေပၚတက္မက္လိုခ်င္မိမည္ ဆရာသမား/ဘာသာေရးတို႔၌ ေစာ္ကားေျပာဆိုမိမည္

 • ေမထုန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၃ဂါ၏ဒသာ

ႏိုင္ငံရပ္ျခားအေ၀းတေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနတတ္သည္ ေဆြမ်ိဳးရင္းမ်ားႏွင့္ခိုက္ရန္ျဖစ္ရတတ္သည္ စိတ္ပင္ပမ္းေန၍ အေမာအပမ္းမခံႏိုင္ျဖစ္ေနမည္ ကာမဂုဏ္စိတ္ျပင္းေနမည္

 • ကရကဋ္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၃ဂါ၏ဒသာ

ေျခလက္မ်ားထိခိုက္မိမည္ လူအမ်ားအားလွည့္စားမိမည္ သမာအာဇီ၀လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနတတ္သည္

 • သိဟ္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၃ဂါ၏ဒသာ

အေျခြအရံႏွင့္တကြ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္္တတ္သည္ စိတ္အားတက္သန္လြန္းေနမည္ လက္နက္မီးေဘးၾကံဳတတ္သည္

 • ကန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၃ဂါ၏ဒသာ

စည္းရံုးေရးေကာင္းမြန္ေနမည္ ဇနီးမယားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ရတတ္သည္ ရာထူးၾကီးရတတ္သည္

 • တူရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၃ဂါ၏ဒသာ

မ်ိဳးပြါးအဂၤါအနာရမည္ ဇနီးမယားေၾကာင့္ေငြကုန္ရတတ္သည္ ေအာက္လက္ငယ္သားႏွင့္မသင့္ျမတ္ဘဲတကိုယ္ေကာင္းဆန္ေနတတ္သည္

 • ျဗစၦာရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၃ဂါ၏ဒသာ

ဒသနိကေဗဒ ယုတၱိေဗဒ သဘာ၀တၱပညာမ်ားလိုက္စားရတတ္သည္ မိတ္ေဆြမ်ား၏မုန္းတီးျခင္းကို ခံရ၍ လက္နက္/မီး/အဆိပ္ေဘးေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရတတ္သည္

 • ဓႏုရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၃ဂါ၏ဒသာ

ရဟန္း/နတ္/မင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဥစၥရမည္ ျဖန္ေျဖေသာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရတတ္သလို ရန္ျဖစ္ေအာင္လည္းတိုက္ေပးတတ္သည္ သို႔ေသာ္ အမ်ားကေလးစားေနမည္

 • မကာရရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၃ဂါ၏ဒသာ

ယွဥ္ျပိဳင္တိုက္ခိုက္လိုစိတ္တအားၾကီးေနမည္ ကား/ေျမ စိန္ေရႊမ်ားရရွိမည္ နိမ့္ပါးသူမ်ားအားကူညီျဖစ္မည္

 • ကံုရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၃ဂါ၏ဒသာ

ဘာသာေရးႏွင့္အလွမ္းေ၀းေနရတတ္သည္ မာနၾကီး၍ဆင္းရဲရတတ္သည္ မေကာင္းေသာဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကို ခ်တတ္သည္ သားသမီးဆံုးရွံဳးရတတ္သည္

 • မိန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

ေၾကြးတင္ျခင္း သားသမီးဆံုးျခင္း မေတာ္တဆ ဒါဏ္ရာရျခင္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားရျခင္းမ်ားၾကံဳတတ္ပါသည္

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။