ဘာ၀စက္မွ ၆ၾကာျဂိဳလ္

 • ၆ၾကာ ၁တန္႔
သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္၍ ေၾကာ့ေမာ့ေနမည္ အေျပာခ်ိဳမည္ အလြန္လွပေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ဖူးစာစံုတတ္သည္ ေတးဂီတကို ျမတ္ႏိုးမည္
 • ၆ၾကာ ၂တန္႔
ေအာင္ျမင္ၾကီးပြား၍ ေတာက္ပသန္႔စင္မည္ သိပၸံပညာတတ္ေျမာက္မည္ သူတပါးအားအလြယ္တကူ လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ ဖခင္အေမြအႏွစ္ရမည္
 • ၆ၾကာ ၃တန္႔
ကာမဂုဏ္အလြန္းအမင္းလိုက္စားတတ္မည္ ေစးကပ္တြန္႔တိုတတ္မည္ ခႏၶာကိုယ္အင္အားနည္းပါးမည္ မေကာင္းမွဴက်ဳးလြန္တတ္သည္
 • ၆ၾကာ ၄တန္႔
အျမဲရႊင္ျမဴးေနတတ္၍ သုခမ်ိဳးစံုရမည္ ဉာဏ္ပညာၾကီးမည္ စိတ္ကူးေကာင္းမြန္မည္
 • ၆ၾကာ ၅တန္႔
ကဗ်ာလကၤာအရာ၌ ပါရဂူေျမာက္ ထြန္းေတာက္တတ္သည္ သားသမီးအက်ိဳးခံစားရမည္
 • ၆ၾကာ ၆တန္႔
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မုန္းတတ္၍ ကာမဂုဏ္အမွဳ ရြံရွာတတ္သည္ အင္အားခ်ိနဲ႔တတ္သည္
 • ၆ၾကာ ရတန္႔
အားကစား လက္မွဳပညာမ်ားထူးခၽြန္တတ္သည္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္သစၥာျမဲတတ္သည္
 • ၆ၾကာ ၈တန္႔
အေၾကာက္အရြံ႕မရွိ ေမာက္မာတတ္သည္ မူးယစ္ေသစာစြဲတတ္သည္ နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္စီးပြါးရွာတတ္သည္
 • ၆ၾကာ ၉တန္႔
ႏူးညံ့ေသာ အသြင္အျပင္ရွိမည္ အဖိုးတန္သားသမီးမ်ားထြန္းကားမည္
 • ၆ၾကာ ၁၀တန္႔
ေပ်ာ္ရႊင္ေရာင့္ရဲလြယ္ေသာ မိသားစုရွိမည္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားမည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မည္
 • ၆ၾကာ ၁၁တန္႔
အႏုပညာေရာ ဘာသာေရးပါစိတ္၀င္စားမည္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္မ်ားျပည့္မွီမည္ သားသမီးတစ္ဦးသည္ အိမ္ေထာင္ေရးမျပည္မလည္ျဖစ္မည္
 • ၆ၾကာ ၁၂တန္႔
တိုးတက္ၾကီးပြားေရားကို အတိုက္အခံျပဳတတ္သည္ ခ်စ္စိတ္ျပင္းျပသည္ မုသားၾကြယ္၀မည္ လက္ဖြာတတ္သည္

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။