ေမထုန္ရာသီ/ ေကာင္းကင္တစ္ခြင္ ျမင္ယွဥ္နကၡတ္ (၇)

ေမထုန္ရာသီ၏ အ၀န္းအ၀ိုင္းေပၚသို႔ တနဂၤေႏြ ေနမင္း ျဖတ္သန္းပံုကို ရာသီတြင္း၀င္စ (ပထမပံု) ႏွင့္ ရာသီမွအထြက္ (ဒုတိယပံု) ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ျမင္ရသည္။


ရာသီဖြား၊ စန္းရပ္ႏွင့္၊ လဂ္သဘာ၀မ်ားကို ယခင္ပိုစ့္  http://astro.technohalo.com/2011/01/blog-post_24.html တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္းျဖစ္၍ ထပ္မံမေဖၚျပေတာ့ပါ။

ကြၽန္ေတာ္ေရးသားထားေသာ ဇတာဖြဲ႔ပရိုဂရမ္အရမူ ေအာက္ပါပံုတြင္ ေမထုန္ရာသီတြင္တည္ေသာ လဂ္ (L) စန္း (2) တနဂၤေႏြ (1) တို႔ကို နမူနာျပထားပါသည္။ရာသီပိုင္ဆိုင္မႈမွာ မေျပာင္းလဲေပ။


အတန္႔ေရတြက္မႈမွာမူ ေမထုန္လဂ္ကို မူတည္ေရတြက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲျဖစ္တည္သြားမည္ျဖစ္သည္။


ပရိယာယ္မ်ားကိုလည္း ယခင္ပိုစ့္ http://astro.technohalo.com/2011/01/blog-post_24.html တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေမထုန္လဂ္အေဟာ

    * ေမထုန္လဂ္

ေမထုန္လဂ္မွာဖြားသူေတြဟာ အေပ်ာ္အပါးမ်ားျခင္းႏွင့္အတူ ဥာဏ္ထက္ျခင္းပါပူးတြဲရတယ့္ စိတ္ႏွခြသမားေတြျဖစ္ၾကပါတယ္ ေတြေ၀ျခင္း ေျပာင္းလဲလြယ္ျခင္း စိတ္ထိခိုက္လြယ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အာရုံေၾကာေရာဂါမ်ားရတတ္ပါတယ္ ေခ်ာေမာလွပါ့ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါရျခင္းတို႔ပါ ပူးတြဲေနတတ္ပါတယ္
မွတ္ခ်က္။  ။ 
တန္႔ဘာ၀သည္ ဗုဒၶဟူးပိုင္ ေမထုန္ရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ဖြံျဖိဳးမႈစရိုက္အရ၊ ႏုပ်ိဳေသာ၊ လူလတ္ပိုင္းအသြင္စရိုက္ပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စာေပဂီတအႏုပညာမ်ား လိုက္စားလိုကာ မိမိစိတ္၀င္စားရာ ထက္သန္ရာ က႑အလိုက္ စိတ္အားသန္သန္ေျပာဆို ေဆြးေႏြးတတ္သူမ်ိဳးျဖစ္မည္။ အျမံဳ ဒြိလိင္သဘာ၀ျဖစ္ေသာ အိမ္ပိုင္ေၾကာင့္ အျမင္တစ္ခုႏွင့္ယွဥ္လွ်က္ အျခားအျမင္တစ္ခုတိုးပြား ရႈျမင္ျခင္း၊ သံသယမ်ားျခင္း ဒြိဟမ်ားျခင္း၊ မိမိစိတ္မပါက မည္မွ်ပင္စြပ္စြဲခံရပါေစ မိမိဘက္က မွန္သည့္တိုင္ ျမံဳစိစိလုပ္မည့္ စရိုက္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မူလၾတိေဂါဏသခင္ မဟုတ္သျဖင့္ မိမိရပ္တည္ရာအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ခံစားမႈအေျခအေနမ်ိဳး ေပၚေပါက္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ေလယူရာတိမ္းတတ္ေသာ သဘာ၀ရွိမည္။

တန္႔ဘာ၀သည္ တနလၤာပိုင္ ကရကဋ္ရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စုေဆာင္းမႈဥစၥာမ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား လြယ္လင့္တကူပိုင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ မိမိ၏ ဗီဇအစြမ္းအရ ခက္ခဲမႈမရွိေက်ာ္ျဖတ္ကာ ပန္းတိုင္ေရာက္ႏိုင္မည္။ ပံုမွန္၀င္ေငြ၊ ပံုမွန္ပညာလမ္းျဖင့္ လိုရာဥစၥာရရွိႏိုင္သည္။

တန္႔ဘာ၀သည္ တနဂၤေႏြပိုင္ သိဟ္ရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရဲ၀ံ့မႈ၊ စမ္းသပ္မႈမ်ား အားေကာင္းကာ၊ တီထြင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ ထြန္းေပါက္သူမ်ိဳး ျဖစ္ေစသည္။ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ မိမိသည္ သီးသန္႔ေနထိုင္တတ္ကာ ပတ္၀န္းက်င္ သီးသန္႔စိတ္ကူး စြန္႔စားမႈမ်ိဳးျဖင့္ စိတ္ကူးယဥ္ေနတတ္သည္။

တန္႔ဘာ၀သည္ ဗုဒၶဟူးပိုင္ ကန္ရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မိသားစု၀န္းက်င္အက်ိဳးေပးထူးျခားသူ ေအးခ်မ္းသူ၊ ငယ္စဥ္ဘ၀တြင္ အမ်ားက အေလးေပးဂရုစိုက္ခံရသူမ်ိဳးဟု ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မူလၾတိေဂါဏသခင္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မိခင္အက်ိဳးေပးေကာင္းတတ္ကာ၊ စာေပအႏုပညာတြင္ ငယ္စဥ္တည္းက ပိုးပါသည္ဟု ဆိုရေအာင္ပင္ ရင္းႏွီးေနတတ္သည္။


တန္႔ဘာ၀သည္ ေသာၾကာပိုင္ တူရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပညာဥာဏ္အားျဖင့္ ထက္ျမက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဇြဲၾကီးသူတစ္ေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ဗီဇအစြမ္းျဖင့္ ပညာရပ္တစ္ခုကို ခ်ဲ႕ထြင္သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ လြယ္ကူစြာပင္ နားလည္ႏိုင္သည္။ ကာမ ၀န္းက်င္ကို အားေပးေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သျဖင့္ သားသမီးေျခြရံမ်ားတတ္သည္။ ခ်စ္ေမတၱာ သံေယာဇဥ္တြင္ အလြယ္တကူစိတ္လႈပ္ရွားတတ္ ၾကင္နာသနားတတ္ ခံစားလြယ္တတ္ေသာ သဘာ၀ရွိသည္။


တန္႔ဘာ၀သည္ အဂၤါပိုင္ ၿဗိစၦာရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဘက္ ရန္ဘက္ေပါမ်ားတတ္သည္။ စိတ္ဆတ္သူ ဇြတ္တရြတ္ျပဳလုပ္တတ္သူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ မိမိသည္ ေဒါသစိတ္သည္လည္း ခံစားလာရပါက ထိန္းမရျဖစ္တတ္သည္။ အခက္အခဲ ၿပိဳင္ပြဲၾကံဳေသာအခါ ပြဲေတြ႔အမွားမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ မူလၾတိေဂါဏသခင္မတည္သျဖင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္မရွိေပ။


တန္႔ဘာ၀သည္ ၾကာသာပေတးပိုင္ ဓႏုရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အေဖၚအေပါင္းက႑မ်ားတြင္ ဗ်ဴဟာက်က် အကြက္ခ်ကာ စီမံတတ္မည္။ မိမိအေပါင္းအသင္းမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ေမထုန္လဂ္တို႔သည္လည္း အရင္းအခ်င္းမရွိသူကို လက္ခံလိုစိတ္မရွိၾကေပ။ မူလၾတိေဂါဏသခင္အားေလ်ာ္စြာ မိမိကို အက်ိဳးျပဳေသာ အသိဥာဏ္ဗဟုသုတရရွိေစေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ အေပါင္းအသင္းမ်ိဳးပိုင္ဆိုင္ရတတ္သည္။


တန္႔ဘာ၀သည္ စေနပိုင္ မကာရရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေသဆံုးမႈ စသည့္ အဆံုးသတ္ကိစၥမ်ားတြင္ ပူပမ္ရတတ္သည္။ မလြတ္လပ္ျခင္း အကန္႔အသတ္ရွိျခင္းစသည့္ ရင္းႏွီးမႈ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ၾကံစည္မႈမ်ိဳးရွိတတ္သည္။ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား၊ ကာလအတန္ၾကာစြဲျမဲေသာ ေရာဂါမ်ားခံစားရတ္သည္။ မူလၾတိေဂါဏသခင္မရွိသျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ အက်ိဳးဆက္ကိုမူေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။


တန္႔ဘာ၀သည္ စေနပိုင္ ကုမ္ရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဂုဏ္က်က္သေရပညာမ်ား ေရရွည္ခံကာ အထူးထြန္းေတာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပညာရွိမ်ားအား ေနရာေပးတတ္ျခင္း၊ ရိုေသျခင္း ေျမွာက္စားျခင္းမ်ားအျပင္
အင္အားႏြဲ႕သူမ်ား၊ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား ငဲ့ညွာျခင္း အမႈကိုျပဳမူတတ္မည္ျဖစ္သည္။  မိမိဂုဏ္က်က္သေရကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ ေအာင့္အီးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္ျမဲေသာ ဂုဏ္ျဒပ္ကို တည္ေဆာက္မည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ မူလၾတိေဂါဏသခင္ျဖစ္သျဖင့္ၾကီးမားေသာ အက်ိဳးေပးကို ေပးႏိုင္သည္။

၁၀ တန္႔ဘာ၀သည္ ၾကာသာပေတးပိုင္ မိန္ရာသီျဖစ္သျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအရည္အေသြးသည္ ပညာစြမ္း၊ မိတ္ေဆြဆရာသမားပညာစြမ္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားရေသာ အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္တတ္သည္။ 

၁၁ တန္႔သည္လည္း အဂၤါပိုင္ မိႆရာသီျဖစ္သျဖင့္ ငယ္ရြယ္ဖ်တ္လတ္သူမ်ား၏ ေမတၱာကို ခံစားရတတ္ကာ၊ လာဘ္လာဘသည္လည္း အဂၤါသေဘာေၾကာင့္ စက္ပစၥည္း လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းစသည္တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ၀င္ေငြမ်ိဳးျဖစ္တတ္သည္။ သမၼာအာဇီ၀က်သည္ျဖစ္ေစ မက်သည္ျဖစ္ေစ လက္မေႏွးဘဲ ရွာေဖြရေသာ လာဘ္လာဘတို႔ျဖစ္တတ္သည္။


၁၂ တန္႔သည္ ေသာၾကာပိုင္ ၿပိႆရာသီျဖစ္သျဖင့္ ေသာကဗ်ာပါဒမ်ားကို အစားထိုး ေဖ်ာ္ေျဖမႈတစ္ခုျဖင့္ ၿငိွမ္းသတ္တတ္သည္။ ၁၂ ရပ္၏ ေသာၾကာ၏ အားေလွ်ာ္စြာ စြပ္စြဲခံရမႈေၾကာင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းကာ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ သို႔တေစ ထင္ရွားေသာ ထိခိုက္မႈမ်ိဳးကိုမူ ၾကံဳရဖြယ္မရွိေခ်။ ပူေလာင္ေသာက ၾကံဳရပါကလည္း ဂီတစာေပအႏုပညာရပ္တစ္ခုခုျဖင့္ အစားထိုးကုစားႏိုင္ေသာ သဘာ၀မ်ိဳးျဖစ္သည္။
ေမထုန္ရာသီတြင္ရပ္တည္ေသာ ...

    * ေမထုန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၁ေႏြ၏ဒသာ

သွ်တၱရက်မ္းဂန္မ်ား အႏုပညာရပ္မ်ား သမာအာဇီ၀အသက္ေမြးမွဳမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဥစၥာတိုးပြားေနမည္ျဖစ္သည္

မွတ္ခ်က္။  ။ ေမထုန္ရာသီ၏ အိမ္ရွင္ ဗုဒၶဟူး သည္ တနဂၤေႏြကိုမိတ္ျပဳသျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်က္က်က် ျဖတ္ထိုးဥာဏ္အသံုးျပဳေစတတ္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀တစ္ခုတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သူရိယဗုဒၶေခၚ ဥာဏ္ပညာေျပာင္ေျမာက္ ေက်ာ္ေဇာေစတတ္သည္ ယုဂ္တစ္ခု၏ အက်ိဳးဆက္ႏွယ္ျဖစ္သည္။

    * ေမထုန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၂လာ၏ဒသာ

ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္ေနျဖစ္မည္ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေနျခင္း အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ရျခင္း စီးပြါးဥစၥာမ်ားတိုးပြါးမည္

မွတ္ခ်က္။  ။ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာမႈ စူးစမ္းလိုမႈ သင္ယူလိုမႈ ဗုဒၶဟူးသည္ တိတ္ဆိတ္တည္ၿငိမ္ေသာ တနလၤာကို ရန္ျပဳသျဖင့္ အလုပ္ကိုင္အေျခအေနေျပာင္းလဲေစသည္။ ေအးခ်မ္းသည့္သဘာ၀ရွိေသာ တနလၤာကမူ မည္သူ႔ကိုမွ် ရန္မျပဳတတ္ပဲ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာသူကို ခ်စ္တတ္သျဖင့္ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္သည့္ သဘာ၀ကို ျဖစ္ေစသည္။ ေသာမအိမ္တြင္ရပ္တည္ေသာ ေသာမၿဂိဳဟ္တစ္လံုးျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္းမႈစီးပြားတိုးမည္သာျဖစ္သည္။

    * ေမထုန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၃ဂါ၏ဒသာ

ႏိုင္ငံရပ္ျခားအေ၀းတေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနတတ္သည္ ေဆြမ်ိဳးရင္းမ်ားႏွင့္ခိုက္ရန္ျဖစ္ရတတ္သည္ စိတ္ပင္ပမ္းေန၍ အေမာအပမ္းမခံႏိုင္ျဖစ္ေနမည္ ကာမဂုဏ္စိတ္ျပင္းေနမည္

မွတ္ခ်က္။  ။ ေဒါသစရိုက္ အဂၤါသည္ ဒြဟသဘာ၀ ဗုဒၶဟူးကို ရန္ျပဳလွ်က္ရွိသျဖင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ မညက္ေညာကာ အမ်ားႏွင့္မတည့္ျဖစ္ရတတ္သည္။ ေသာမအိမ္တြင္တည္ေသာ အဂၤါ၏သဘာ၀အရ စိတ္ထင္ရာလုပ္ျဖစ္ကာ၊ စြန္႔စား၀ံ့စြန္႔စားျဖစ္ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။

    * ေမထုန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၄ဟူး၏ဒသာ

အေပ်ာ္အပါးစံုေနတတ္သည္ မိခင္၂ဦးႏွယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားရွိမည္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးေန၍ ဥစၥာအမ်ိဳးမ်ိဳးရမည္
 မွတ္ခ်က္။  ။ မိမိအိမ္တြင္ရပ္ေသာ အေျခအေနျဖစ္ကာ ဗုဒၶဟူးသဘာ၀ ပီျပင္ကာ ေမထုန္၏ အလိုအရ အေပ်ာ္အပါး၊ ဒြိဟအခ်စ္၊ ကာမဂုဏ္မ်ား အက်ိဳးေပးေကာင္းမည္။

    * ေမထုန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၅ေတး၏ဒသာ

ေျခလက္မ်ားေလးလံေနတတ္သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္မ်ားကိုမုန္းတီးေနမည္ မိခင္ႏွင့္အဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္ ေငြေၾကးအဆင္ေျပမည္

မွတ္ခ်က္။  ။ စည္းကမ္းစနစ္ အၾကံၾကီးေသာ ပညာအား ၾကာသာပေတးသည္ အေပ်ာ္အပါး ဗုဒၶဟူးအားရန္ျပဳသျဖင့္ အေပ်ာ္အပါးမလိုက္စားလို၊ မသြက္မလက္၊ တံု႔ဆိုင္းေနမည္။ ပညာအားျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ စိတ္ညစ္ရသည္မွအပ အဆင္ေျပမည္။

    * ေမထုန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၆ၾကာ၏ဒသာ

အလြန္စိတ္ထက္သန္ေန၍ အလုပ္မ်ိဳးစံုလုပ္ျဖစ္မည္ ရပ္ေ၀းေျမျခားတြင္ေနထိုင္ရတတ္သည္

မွတ္ခ်က္။  ။ စမ္းသပ္လိုေသာ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားမႈ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ကာမဂုဏ္ေသာၾကာတို႔သည္ ျပန္လွန္ မိတ္ျပဳသည္။ ဗုဒၶဟူးသဘာ၀အရ အတတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေမြ႔ေလ်ာ္ရကာ၊ ေသာၾကာအက်ိဳးေပးေၾကာင့္ ကာမအမႈသုခရကာ ခရီးလည္းမ်ားမည္ျဖစ္သည္။

    * ေမထုန္ရာသီတြင္ရပ္ေသာ ၀ေန၏ဒသာ

အတိုက္အခိုက္မ်ားၾကားဗ်ာမ်ားရတတ္သည္ ဥစၥာျပည့္စံုမွဳမ်ား မိန္းမႏွင့္သူခိုးေၾကာင့္ ပ်က္စီးရတတ္သည္ သူတပါးကိစၥလိုက္လံေျဖရွင္းေနရတတ္သည္

မွတ္ခ်က္။   ။ အေျခခံလုပ္သား ပင္ပန္းမႈ မိုက္မဲဆိုးေတမႈ သဘာ၀ စေနသည္ ကာမသဘာ၀ ေသာၾကာအားအလိုရွိ၏။  ကာမေသာၾကာသည္လည္း မျငင္းဆန္မတုန္႔ျပန္ေသာ အျမံဳသဘာ၀စေနကို အလိုရွိသည္။ ကာမသုခရရွိေသာ္လည္း အမိုက္အမဲသဘာ၀ေၾကာင့္ ျပည့္စံုေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟု မဆိုသာေပ။ မမွန္ေသာ စကား၊ လည္ဆည္ေသာ အတတ္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ (မိတ္သဘာ၀သည္ စြဲျမဲေသာ ဆက္္စပ္မႈကိုသာ ျပဆိုသည္။ ေကာင္းက်ိဳခ်ည္းဟု ဆိုလိုသည္မဟုတ္ေပ။) စေနသည္လည္း အပူအပင္ကိုညႊန္းဆိုသျဖင့္ ဗုဒၶဟူးစေန အတြဲကို စဥ္းလဲေသာ မမွန္ေသာ ဥာဏ္ပညာဟုလည္း ဗုဓာေသာရအမည္ျဖင့္ မွည့္ဆိုတတ္ၾကပါေသးသည္။

မိတ္ရန္ဇယားကို ျပန္လည္ေဖၚျပေပးလိုက္ပါသည္။2 comments:

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ပညာရပ္ကို.. တူးႏိုင္သမွ် တူး၊ ႏိွဳက္ႏိုင္သမွ် ႏိွဳက္ျခင္းဟာ. ပညာရပ္ကို ကိုယ္တိုင္ ပိုင္ပိုင္ ရႏိုင္ျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္တဲ့ အတြက္- ကိုပခန္း ဆက္လက္ တူးေဖၚႏိုင္ပါေစ..
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

ကိုပခန္း said...

ၾကိဳးစားလွ်က္ပါခင္ဗ်ာ။

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။