လျပည့္လကြယ္ ဤႏွယ္သေဘာ

  • Moon Face software ေလးက လ၀န္းဘယ္ေလာက္ျပည့္ေနလဲျပတာပါ
ဒီပံုက ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းက ျမင္ရပံုျဖစ္ပါတယ္ ေတာင္ျခမ္းက ေျပာင္းျပန္ျမင္ရပါတယ္
Waning Moon ကလျပည့္ေက်ာ္ျဖစ္ျပီး Waxing Moon ကလဆန္းကိုျပတာပါ

  • Myanmar Horoscope က ေအာက္ပါဇာတာခြင္ကို ထုတ္ေပးပါတယ္

  • ဒီပံုက ၁၃.၁၁.၂၀၀၈က ရန္ကုန္ေဒသ (မနက္ ၁၀ နာရီခန္႔က) ဇာတာျဖစ္ပါတယ္ ၁ ေႏြနဲ႔ ၂လာတို႔ဟာ ရာသီစက္မွာ ဆန္႔က်င္ျဖစ္လုနီးေနပါတယ္ ၁ ေႏၤနဲ႔ ၂ လာ ဒီဂရီတူခ်ိန္မွာ လျပည့္ခ်ိန္ေခၚပါတယ္ခင္ဗ်ာဒီလျပည့္လကြယ္ခ်ိန္ေတြဟာ အခါေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ အရမ္းအေရးၾကီးလို႔ ဂရုတစိုက္တြက္ၾကရပါတယ္
  • အခါေပးမွားတဲ့ ေဗဒင္ဆရာဟာ သူသတ္သမားနဲ႔တူတယ္ လို႔ေတာင္ ဖတ္ဖူးပါတယ္ခင္ဗ်ား

  • ၁ေႏြနဲ႔ ၂လာ တထပ္ထည္းတူခ်ိန္ကို လကြယ္ခ်ိန္လို႔ေခၚပါတယ္ လ ရယ္ ေနရယ္ ကမၻာရယ္ ေပါင္းလို႔ လဆန္း လကြယ္ျဖစ္ပံုကို ဆက္လက္ဖတ္ရွဳပါခင္ဗ်ာေန နဲ႔ လ လျပည့္နဲ႔လကြယ္ ၁ က ေန ၂ က လ အလယ္က ကမၻာ ဆိုပါေတာ့ ဒါက ၀ါဆိုလျပည့္ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ ေနထိုးထားတဲ့ လ မ်က္ႏွာကို အျပည့္ျမင္လို႔ လျပည့္ညေလးေပါ့ လ ျပည့္ခ်ိန္က ညေနရီတေရာ ေန၀င္ခ်ိန္သာဆို အရွ႕က လ ထြက္လို႔ အေနာက္က ေန၀င္ ေနေရာ လပါ ျမင္ေနရၿပီေပါ့ ကမၻာ႔အရိပ္ လ မွာထင္လို႔ လကိုမျမင္ရပဲ လ ၾကတ္တတ္ပါတယ္တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လ ထြက္ခ်ိန္ေနာက္က်လာတယ္ လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္လမင္း သန္းေခါင္ထြက္တဲ့ ဒါက လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ေပါ့ လ ကို တျခမ္းပဲျမင္ရတယ္လ ထြက္ေနာက္က်လာလိုက္တာ မနက္လင္းမွ လ ထြက္ေတာ့တယ္ လ တကယ္ကြယ္ခ်ိန္မွာ ကံရံမသင့္ရင္လ လေနကိုကြယ္ျပီးေနမျမင္ရဘဲ ေနေတာင္ၾကတ္ေသးတာကိုးခင္ဗ်ဒါက လဆန္း ၇ ခင္ဗ် လ က ညဦးကသာၿပီး သန္းေခါင္မွာ ေပ်ာက္သြားတဲ့ half feel ညေပါ့ ဒီဇယားေလးေတြကေနာက္မွာ ထပ္ေတြ႕ဦးမွာပါ


လဆန္း လဆုပ္ကို အရပ္သြုးမဟုတ္ပဲ ဇာတာအရ အတိအကါ ခ်င္ါခ်ိန္ထားတဲ့ အပိုင္းလိုက္ကို တိထီ လို႔ေခၚပါတယ္ သူက တလမွာ ၃၀ အတိအက်ရွိပါတယ္ တီထိ အေဟာမ်ားဆက္လက္တင္ျပပါမယ္ခင္ဗ်ာ

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။