ဒသာႏွင့္ အႏၱရဒသာ

အခုတင္ျပမွာက ဒသာနဲ႔ အႏၱရဒသာတို႔အားျပိဳင္ပံုပါ ဒီမွာ ေဖၚျပမွာေတြက ျဂိဳလ္ေတြရဲ႕ သဘာ၀နဲ႔အားျပိဳင္မွဳေတြဆိုေတာ့ ဘယ္ဒသာစနစ္မွာ မဆို သံုးႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္
(ဇာတာမွာ ဒသာျဂိဳလ္ေတြ ဆက္သြယ္မွဳမ်ားရွိယင္ ပိုမိုမွန္ကန္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္)
ဒသာxအႏၱရဒသာ
၁x၂=မိတ္ေဆြ၊ေငြေၾကး၊ဥစၥာ အဆင္ေျပ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ရႏိုင္ေသာ္လည္း ေရေဘး အေရးျပားေရာဂါ၊ အဆုတ္ေရာဂါႏွင့္ ၀မ္းကိုက္ေရာဂါမ်ားရတတ္သည္
၁x၃=ေရႊေငြဥစၥာတိုးပြားမည္ ထင္ေပၚေက်ာ္ေဇာမည္ သည္းေျခထန္ျခင္း အစာမေၾကျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္
၁x၄=မေတာ္တဆ ခဏခဏျဖစ္ျခင္း အေရးျပားယားယံျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္၍ စိတ္အားထက္သန္ကာ ေက်ာ္ၾကားေနဦးမည္

၁x၅=ဘာသာေရးစိတ္ျပင္းျပ၍ ပညာရွာလိုစိတ္မ်ားတဖြားဖြားေပၚမည္ ထင္ေပၚခ်မ္းသာမည္

၁x၆=အျငင္းသန္၍ ဆင္ေျခမ်ားမည္။ လည္ေခ်ာင္းမ်က္စိေရာဂါရတတ္သည္။ လြတ္လပ္လို၍ ခရီးသြားလိုေနမည္။
၁x၀=ယုတ္မာသူေၾကာင့္စိတ္ညစ္ရတတ္သည္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္သေဘာထားကြဲလြဲမည္ စီးပြါးက်တတ္သည္
၂x၁=မေကာင္းေသာအရပ္တြင္ေနရတတ္သည္ ဆိုးညစ္ေသာမိန္းမႏွင့္ေပါင္းရတတ္သည္ ေဆြမ်ိဳးႏွင့္မတည္ေပ
၂x၃=မိသားစုကင္းမဲ့၍ အေျခေနမဲ့ေနတတ္သည္ ဆိုးသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုမည္
၂x၄=သီလျဖဴ၍ စိတ္အားထက္သန္ေနမည္ သားမ်ားေမြးဖြားရတတ္သည္
၂x၅=အရပ္ေ၀းတြင္ေနရတတ္သည္ မ်ားစြာလွဴဒါန္းရတတ္သည္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားျဖင့္ျပည့္ေနမည္
၂x၆=ဇနီး/အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ၀င္ေငြရမည္ ဓနဥစၥာမ်ားစြာ၀င္တတ္သည္
၂x၀=ဇနီးသားသမီးမ်ား ဒုကၡေရာက္တတ္သည္ ရန္သူႏွိပ္စက္မည္ ကု၍မေပ်ာက္ေသာေရာဂါရတတ္သည္
၃x၁=ဖခင္ေဆြမ်ိဳးမ်ားက လက္ေလ်ာ့ရေလာက္ေအာင္ ထင္ရာစိုင္းေနမည္ ဗဟုသုတမ်ားစြာရ၍ အမ်ားကေလးစားခံရမည္
၃x၂=သည္းေျခထန္၍ သလိပ္ျပင္းကာ အလြန္စိတ္ထက္သန္ေနမည္ အသက္ေမြးမွဳအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိမည္
၃x၄=ရန္သူႏွိပ္စက္ခံရမည္ မိသားစုမဲ့၍ အရာရာရွဳံးေနတတ္သည္
၃x၅=မိသားစုမွာအေရာက္၍ မိသားစုက၀ိုင္းခ်စ္ေနမည္ လွဴဒါန္းျဖစ္မည္ ပညာေၾကာင့္ခ်မ္းသာမည္
၃x၆=နာမက်န္းျဖစ္ေနမည္ အရွက္တကြဲျဖစ္တတ္သည္ အျခားအရပ္မွာ ေနရတတ္သည္
၃x၀=ပူပန္မကင္း မိသားစုမဲ့ကာ အေျခေနပ်က္၍ ေသဆံုးတတ္သည္
၄x၁=ေရႏွင့္နီးစပ္ရာအရပ္မွာေနတတ္ရသည္ ကာမဂုဏ္ခံစားတတ္သည္ မေမ်ာ္လင့္ပဲေငြရတတ္သည္ ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးေနမည္
၄x၂=မိသားစုတြင္ ကေလးအေသအေပ်ာက္ရွိတတ္သည္ နာမက်န္းျဖစ္တတ္သည္ ေပ်ာ္စရာရွာမရျဖစ္တတ္သည္
၄x၃=လက္ေမာင္းလက္တံဒါဏ္ရာရမည္ ေငြမ်ားမ်ားထြက္တတ္သည္ မိသားစုမဲ့ ေနတတ္သည္ အစာေဟာင္းအိမ္ႏွင့္ပတ္၍ ေရာဂါရတတ္သည္
၄x၅=ပူေဆြးျခင္းမွကင္းေ၀း၍ ရာထူးတက္မည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာမိသားစုရွိမည္
၄x၆=အစားအေသာက္ပ်က္ေနတတ္သည္ ဥစၥာဓနတိုးလာမည္ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျဖစ္မည္
၄x၀=အနည္းငယ္မွ်ႏွင့္ေရာင္ရဲေနတတ္သည္ အဆစ္အျမစ္ကိုက္တတ္သည္ သိမ္းဖ်င္းသူမ်ားႏွင့္ဆံုရတတ္သည္
၅x၁=သားသမီး ဓနဥစၥာေရႊေငြ ကာမဂုဏ္ျဖင့္ ျပည့္ေနမည္ လူအမ်ားေလးစားၾက၍ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမည္
၅x၂=ဇနီးမယားေကာင္းရတတ္သည္ ပညာဓနရွိ၍ အလြန္တက္ၾကြေနမည္
၅x၃=ဦးေခါင္း မ်က္စိ အစာအိမ္မ်ားဒုကၡေပးမည္ အစစအရာရာ အဆင္မေျပေပ
၅x၄=အျငင္းသန္၍ ဆင္ေျခမ်ားျဖစ္မည္ ေရေဘးၾကံဳတတိသည္ လမ္းမွန္မွ ေသြဖည္၍ အေ၀းေရာက္တတ္သည္
၅x၆=အစာမေၾကျဖစ္၍ ေလနာေနမည္ ဗဟုသုတမ်ားတိုးေနမည္
၅x၀=လွပေက်ာ့ရွင္းေနတတ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို စြဲလန္းေနမည္ လက္ေအာက္ငယ္သား ႏွင့္မတည့္ေပ
၆x၁=ေဘလံုး မ်က္စိ အစာေျခႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားဒုကၡေပးမည္ ေဆြမ်ိဳးေၾကာင့္ ေငြဆံုးရတတ္သည္ အထက္လုၾကီးနဲ႔ မတည့္ေပ
၆x၂=အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ၀င္ေငြရမည္ အစာမေၾကျဖစ္ကာ စိတ္မတည္ မျငိမ္ျဖစ္ေနမည္
၆x၃=သြားခၽြတ္ယြင္းတတ္သည္ စိတ္က်၍ သိမ္ဖ်င္းေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းတတ္သည္
၆x၄=မေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ငန္းလုပ္မိတတ္သည္ မာနၾကီးေနမည္ ဇနီးကို အလြန္ခ်စ္၍ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပမည္
၆x၅=ေပ်ာက္ေသာပစၥည္းျပန္ရတတ္သည္ မိသားစုႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ရမည္
၆x၀=ေျမယာ/ဇနီးမယားရ ထူးဆန္းေသာစိတ္ထားရွိမည္ အထက္လူၾကီးမစ၍ ခ်မ္းသာတတ္၏
၀x၁=ေဒါသထြက္လြယ္၍ ေပါက္ကြဲေနမည္ ေပ်ာ္စရာမရွိျဖစ္တတ္သည္
၀x၂=မိခင္ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္ ေဆြမ်ိဳးေၾကာင့္ အပူၾကံဳ၍ တပါးသူအားမသနားတတ္ျဖစ္ေနမည္
၀x၃=ခႏၶာေပ်ာက္တတ္သည္ ေနရာရာထူးဆံုးရွံဳး၍ မိသားစုႏွင့္ေ၀းကြာေနတတ္သည္
၀x၄=အဆစ္ျမစ္ေယာင္၍ သလိပ္ထေနတတ္သည္ သို႔ေသာ္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေနမည္ မိသားစုဘ၀ေပ်ာ္ရမည္
၀x၅=စည္းရံူးေရးေကာင္း၍ အမ်ားကေလးစားေနမည္ ကဗ်ာစာေပႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ၀င္ေငြရမည္
၀x၆=ေဗဒင္ေ၀ဒမ်ားလိုက္စားျဖစ္မည္ သီလျဖဴေနမည္ အလြန္ခ်မ္းသာ၍ ရန္အေပါင္းမွ ကင္းလြတ္မည္

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။