ဘာ၀စက္မွ ၃ဂါျဂိဳလ္

 • ၃ဂါ ၁တန္႔

ခႏၶာကိုယ္တြင္ အမာအရြတ္မ်ားမည္ လွည့္ပတ္သြားလာေနတတ္သည္ အစြန္းေရာက္မည္ လက္နက္ႏွင့္မီးေဘးၾကံဳတတ္သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္က်န္းမာေရးညံ့တတ္သည္

 • ၃ဂါ ၂တန္႔

လူရင္းမ်ားကို အတိုက္အခံျပဳမည္ ပ်င္းရိရက္စက္တတ္သည္ သိုေလွာင္ရံုမ်ားမီးေဘးသင့္တတ္သည္

 • ၃ဂါ ၃တန္႔

ရက္ေရာေသာ ႏွလံုးရွိမည္ သားခ်င္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ သုခမရႏိုင္ အနာေရာဂါမွ ကင္းေ၀းတတ္သည္

 • ၃ဂါ ၄တန္႔

မိတ္ေဆြ ယဥ္ကားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပူပန္ရမည္ ခြန္အားနည္းပါးမည္ ဆံပင္ေကာင္းတတ္သည္ သည္းမခံတတ္ေပ အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ ေသြး/ႏွလံုးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာေရာဂါရမည္

 • ၃ဂါ ၅တန္႔

ဖခင္အသက္တိုတတ္သည္ သားပ်က္သားေလ်ာျဖစ္တတ္သည္ သားသမီးနည္းတတ္သည္

 • ၃ဂါ ၆တန္႔

အျမဲတေစ ဗိုက္ဆာေနတတ္သည္ ႏွလံုးေရာဂါ အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါရတတ္သည္ ဦးေလးျဖစ္သူဒုကၡေတြ႕တတ္သည္

 • ၃ဂါ ရတန္႔

အေၾကာင္းမဲ့ ပူပင္ေသာက ေရာက္ေနတတ္သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚခ်စ္လြန္း၍ ဒုကၡေရာက္တတ္သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကလည္း အသက္တိုတတ္သည္

 • ၃ဂါ ၈တန္႔

သူေတာ္ေကာင္းမ်ားအားေစာ္ကားမိမည္ လက္နက္ေဘးသင့္တတ္သည္ မ်ိဳးပြားအဂၤါအနာျဖစ္တတ္သည္ သားသမီးနည္းမည္ အစာမေၾကလြယ္ျဖစ္မည္

 • ၃ဂါ ၉တန္႔

အျပင္းအထန္ေပါက္ကြဲတတ္သည္ ၾကံ႕ခိုင္သန္မာေသာ ခႏၶာဉာဏ္စြမ္းရွိမည္ ဘာသာေရးတိုက္ပြဲမ်ားလည္း ဆင္ႏႊဲတတ္သည္

 • ၃ဂါ ၁၀တန္႔

အမ်ားေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရြက္ယင္း မိမိပါခ်မ္းသာမည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တတ္သည္ အသက္ရွည္ေသာသားခ်င္းညီအကိုမ်ားရွိမည္ ခမ္းနားၾကီးက်ယ္မည္

 • ၃ဂါ ၁၁တန္႔

ေရႊေငြရတနာတိုးပြား၍ ေနအိမ္တြင္ မဂၤလာ အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပရမည္ စြန္႕စားတတ္သည္ တရားမွ်တခ်င္မွ မွ်တေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ၾကိဳးစားတတ္သည္ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားေရးကို ထိခိုက္မည္ အစ္ကိုၾကီးမ်ား ဒုကၡေရာက္တတ္သည္

 • ၃ဂါ ၁၂တန္႔

ေဒါသၾကီးမည္ မ်က္စိေရာဂါခံစားရမည္ အသံုးအစြဲၾကမ္းမည္ ေျခလက္ ခၽြတ္ယြင္းတတ္သည္ နားလည္ေခ်ာင္းေရာဂါမ်ားလည္းခံစားရမည္

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။