ဇာတာတစ္ေစာင္အကဲျဖတ္ျခင္း(၁)

ေရးခဲ့သမွ်ထဲမွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ဇာတာေလးတစ္ေဆာင္ တြက္ထုတ္ၾကစို႔ဗ်ာ။
နမူဏာဇတာအျဖစ္ ၂၁.၁၂.၁၉၈၇ ရက္ေန႔ ည ၁၁ နာရီ ၂၅ မိနစ္ ရန္ကုန္မွာဖြားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအတြက္ တြက္ထုတ္ၾကစို႔ဗ်ာ။

ေပၚလာတဲ့ ဇယားထဲ ဒီေအာက္က အပိုင္းကိုၾကည့္ျပီး အေဟာေလးေတြ တြက္ထုတ္ၾကစို႔ဗ်ာ။

  • သိဟ္လဂ္
ရဲ၀င့္စြန္႔စားလိုသူ ၀င့္ထည္လိုသူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ စိတ္အားထက္သန္လြန္းသူ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ စံျပပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ၀မ္းခါးေသးတတ္ပါတယ္။ သားသမီးနည္းတတ္ပါတယ္။ လက္ေအာက္ငယ္သားေပၚတင္းၾကတ္လြန္းလို႔ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ခံရတတ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ မိန္းကေလးျဖစ္တဲ့ အတြက္ လက္ေအာက္ငယ္သား အေပၚတင္းၾကတ္ႏိုင္ခြင့္နည္းပါမယ္။ ၀င့္ထည္လိုသူလည္း မျဖစ္ေတာ့ပါ။ ေနာက္ကြယ္က သတၱိေကာင္းသူ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ကာယတိုက္ခိုက္တာ မဟုတ္ပဲ စာေပသမား အေရးအသားရဲသူမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါတယ္ခင္ဗ်ား။ သတၱိကိုေဖၚျပတဲ့ ၃ အဂၤါၿဂိဳလ္က နိစ္မူတယ္ခင္ဗ်။ နိစ္ကို သိခ်င္ဒီမွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
  • ဓႏုရာသီ၌ စန္းရပ္တည္ျခင္း
မ်က္လံုးနက္ေမွာင္မည္။ စာေပက်မ္းဂန္ဗဟုသုတႏွင့္ျပည့္စံုမည္။ အကုန္အက်မ်ားမည္။ သားမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးမေျပလည္တတ္ေပ။ အလြန္အသက္ရွည္တတ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားက ေလးစားၾကမည္။ သီလျဖဴေသာ္လည္း ကပ္ေစးႏွဲမည္။
တနလၤဟာ တျခားၿဂိဳလ္ေတြနဲ႔ပါတြဲေနတဲ့အတြက္ တျခားၿဂိဳလ္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြပါ ေပါင္းေျပာမွ ပိုျပည့္စံုပါ့မယ္ခင္ဗ်။ ေနာက္ result ေတြ ဆက္ၾကည့္ၾကပါစို႔ဗ်ာ။
ဘာ၀စက္မွာ တနဂၤေႏြဟာ သိဟ္ရာသီက ေရရင္ ၄ ခုေျမာက္အကြက္မွာရွိလို႔ တနဂၤေႏြ ၄ တန္႔လို႔ေခၚပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အေဟာကေတာ့ေအာက္ပါ အတိုင္းပါ။
  • ၁ေႏြ ၅တန္႔
ဇနီးျဖစ္သူသားပ်က္တတ္သည္၊ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေသာ သူေတာ္စင္ကဲ့သိုေသာ သဘာ၀ရွိမည္၊ အသည္းေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါမ်ားခံစားရတတ္သည္။
မိန္းကေလးျဖစ္တဲ့ အတြက္ မိမိအိမ္ေထာင္သည္ကာလမွ သားသမီးရေရးပူရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၅ တန္႔မွာေတာ့ ေသာမၿဂိဳလ္ေတြရပ္တည္လို႔ ဒီအခ်က္က စိုးရိမ္စရာမရွိပါ။ အပူအပင္မဲ့တဲ့ ကေလးသဘာ၀ျဖဴစင္မႈနဲ႔ စြန္႔လႊတ္ေသာ ကူညီတတ္ေသာ သူေတာ္စင္သဘာ၀ကို ေဆာင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
တနလၤလာဟာ လဂ္တည္တာ သိဟ္မွ ၅ ခုေျမာက္ ဓႏုရာသီမွာရပ္ပါတယ္။ အေဟာကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းပါ။
  • ၂လာ ၅တန္႔
အေပ်ာ္အပါးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူျဖစ္မည္။ ၾကည္လင္ရႊင္ျပ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမိသားစုကိုပိုင္ဆိုင္မည္။
ဒီအေဟာေၾကာင့္ အေပၚမွာပါတဲ့ သမီးရရွိေရးပူရတာက ေပါ့သြားပါတယ္ခင္ဗ်။
အဂၤါၿဂိဳလ္ဟာ လဂ္တည္ရာ သိဟ္မွ ၂ ခုေျမာက္ တူရာသီမွာရပ္ပါတယ္။ အေဟာက ေအာက္ပါ အတိုင္းပါခင္ဗ်ာ။
  • ၃ဂါ ၃တန္႔
ရက္ေရာေသာ ႏွလံုးရွိမည္။ သားခ်င္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ သုခမရႏိုင္။ အနာေရာဂါမွ ကင္းေ၀းတတ္သည္
ေပးကမ္းရက္ေရာေသာ သေဘာရွိတဲ့ အတြက္ အေပၚမွာေဟာခဲ့တဲ့ ကပ္ေစးႏွဲျခင္းေၾကပ်က္ပါတယ္။ အနာေရာဂါမ်ားမွ ကင္းေ၀းတတ္ပါတယ္။ မိမိေမြးခ်င္းသားခ်င္းမ်ားနဲ႔ ခြဲခြါေနရတာေတြ စီးပြါးမတူ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမတူတာေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ သတိထားရမွာက အဂၤါဟာနိစ္မူေနတာပါပဲ။ ဥစ္နဲ႔နိစ္ကို ဒီမွာဖတ္ပါခင္ဗ်ာ။ နိစ္မူတဲ့ၿဂိဳလ္ေတြအေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္းမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ။ အခုေရးတာက ေယဘုယ် အေဟာမို႔ပါခင္ဗ်ာ။
ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္ဟာ ဘ၀စက္မွာ လဂ္တည္ရာ သိဟ္ရာသီမွ ၄ တန္႔ ျဗိစၧာရာသီမွာရပ္ပါတယ္။ အေဟာကေတာ့ ေအာက္ပါ အတိုင္းပါ။
  • ၄ဟူး ၄တန္႔
ဂီတအႏုပညာဗီဇရင့္သန္မည္။ လက္၀တ္ရတနာ စီပြါးဥစၥာႏွင့္ျပည့္စံုမည္။ မိခင္၏စီပြါးျမင့္မားတတ္သည္။
၄ တန္႔ဘာ၀က မိခင္ကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ၄ ဟူးဟာလည္း ၂ လာရဲ႕သားလို႔ေခၚၾကတဲ့ အနက္အဓိပၸါယ္တူေတြပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ လက္၀တ္ရတနာ စီးပြါး မိခင္နဲ႔ ဆက္စပ္ပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ။
ဘာ၀စက္မွာ ၅ ေတးၿဂိဳလ္ဟာ လဂ္တည္ရာ သိဟ္မွ ၈ တန္႔ မိန္ရာသီမွာရပ္ပါတယ္။ အေဟာကေတာ့ေအာက္ပါအတိုင္းပါခင္ဗ်ာ။
  • ၅ေတး ၈တန္႔

အလြန္ရိုးသားႏွိမ္ခ်၍ ဆင္းရဲတတ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္အင္အားနည္းပါးတတ္သည္။ လူေစာ္ကားခံရတတ္သည္။ ဆရာသမားဖခင္တို႔ႏွင့္အတိုက္အခံျပဳရတတ္သည္။ပစၥည္းပညာမာနမထားတတ္တာကိုဆိုလိုပါတယ္။
၅ ေတးက ပညာကိုဆိုလိုျပီး ၈ တန္႔က ေသဆံုးျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ၾကာသာပေတးက ခႏၶာကိုယ္အင္အားနဲ႔လည္း ဆိုင္ပါတယ္။ ဆရာသမားနဲ႔ ဖခင္ပရိယာယ္ေတြေရာ အတူတူပါပဲခင္ဗ်။

ေသာၾကာၿဂိဳလ္ဟာ လဂ္တည္ရာ သိဟ္ရာသီမွ ၅ အိမ္ေျမာက္ ဓႏုရာသီမွာရပ္ပါတယ္။ အေဟာကေတာ့ ...
  • ၆ၾကာ ၅တန္႔
ကဗ်ာလကၤာအရာ၌ ပါရဂူေျမာက္ ထြန္းေတာက္တတ္သည္။ သားသမီးအက်ိဳးခံစားရမည္။
စာေပးေရးရာမွာ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ားအထိ ထြန္းေပါက္တတ္တာကို ဆိုလိုပါတယ္ခင္မ်ာ။ ၅ တန္႔ဟာ ပညာေရးအျပင္ သားသမီးကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ေသာၾကာက အလွအပ တင့္တယ္မႈပါခင္ဗ်ာ။

စေနၿဂိဳလ္ဟာ လဂ္တည္ရာ သိဟ္ရာသီမွ ၄ ခုေျမာက္ ျဗိစၧာရာသီမွာ ရပ္ပါတယ္။ အေဟာကေတာ့...
  • ၀ေန ၄တန္႔
အင္အားနည္းပါးတတ္မည္။ ရန္လိုတတ္မည္။ မိခင္အက်ိဳးေပးမေကာင္းတတ္ေပ။ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကျငီးေငြ႕ေနတတ္သည္။
ဒီေနရာမွာ မိခင္အက်ိဳးေပးဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေသခ်ာခြဲဖို႔လိုေနပါတယ္။ အေပၚကအေဟာတစ္ခုမွာ (၄ ဟူးၿဂိဳလ္ ၄ တန္႔)အေဟာမွာ မိခင္အက်ိဳးေပးမယ္လို႔ အေဟာထြက္ျပီး ဒီအေဟာ (၀ ေန ၄ တန္႔)မွာ မိခင္အက်ိဳးေပးမေကာင္းလို႔ ဒဲ့ ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီ အက်ိဳးႏွစ္ခုကို ယွဥ္ရပါေတာ့မယ္ခင္ဗ်ာ။
ပထမ သူတို႔ ရပ္ရာ အိမ္ပိုင္ကို ၾကည့္ပါတယ္။ ၄ နဲ႔ ၀ ဟာ ဓႏုမွာရပ္ပါတယ္။ ဓႏုရာသီကို ၅ ေတးပိုင္ပါတယ္။ ၿဂိဳလ္ပိုင္ကို ဒီ link မွာဖတ္ပါခင္ဗ်ာ။ သူတို႔ ႏွစ္လံုးဟာ ၅ ေတးကို မိတ္ေသာ္လည္းေကာင္း ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳျခင္းမရွိပါဘူး။ မိတ္ရန္ကို ဒီမွာ ဖတ္ပါခင္ဗ်ာ။ ဥဒသိန္လို႔ေခၚပါတယ္။ သေဘာက သူတို႔က ရပ္ရာရာသီမွာ အိမ္ရွင္နဲ႔ ရန္သူလည္းမလုပ္ မိတ္ေဆြလည္း မလုပ္ကို ေျပာတာပါခင္ဗ်။
ဆက္ျပီးသူတို႔ခ်င္းကို ၾကည့္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ထူးျခားခ်က္ေတြ႕ပါတယ္။
၀ ေနက ၄ ဟူးကို မိတ္သြားဖြဲ႕ပါတယ္။ သေဘာက ၀ ေနက ၄ ဟူးရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကို လိုလားတယ္ ခ်စ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိခင္အက်ိဳးမေပးတဲ့ သေဘာေတြဟာ မိခင္အက်ိဳးေပးတဲ့ ဘက္ကို ေရာက္လာပါတယ္။ အဲ ဒါေပမယ့္ သာမန္ေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ မိခင္က တိုက္ရိုက္မဟုတ္ဘဲ မိခင္နဲ႔ဆက္ႏြယ္တဲ့ ေကာင္းက်ိဳးမ်ိဳးကိုဆိုလိုပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးအကူအညီမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာမ်ိဳးပါခင္ဗ်ာ။
ဘာ၀စက္မွာ ရာဟုၿဂိဳလ္ဟာ လဂ္တည္ရာ သိဟ္မွ ၇ အိမ္ေျမာက္ ကုမ္ရာသီမွာ ရပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အေဟာကေတာ့ ...
  • ၈ဟု ရတန္႔(၉ကိတ္ ၁တန္႔)
မိမိႏွင့္အမ်ိဳးမတူသူႏွင့္အိမ္ေထာင္က်တတ္သည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အစေႏွးတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ က်န္းမာေရးညံ့မည္။ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမွဳမရွိ၍ ဆင္းရဲရမည္။ ဦးေခါင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအနာရမည္
ဒီေနရာမွာ ရာဟုရဲ႕သေဘာကို ထည့္ေျပာဖို႔လိုပါတယ္။ ရာဟုဟာ မိမိတစ္ဦးတည္း ထီးထီးရပ္တည္ရင္ စေနနဲ႔ သဘာ၀တူပါတယ္။ ၿဂိဳလ္တစ္လံုးနဲ႔ သႏၺႏၶျပဳရင္ သူ႔အလိုကိုလိုက္ပါတယ္။
ဒီဇာတာမွာ ရာသီစက္မွာ ၾကာသာပေတးနဲ႔ ပူးလို႔ ၾကာသာပေတးနဲ႔ သဘာ၀ဆင္ပါဦးမယ္ခင္ဗ်ာ။ ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ေျပာရပါမယ္ခင္ဗ်။
မိမိနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပတ္၀န္းက်င္မတူသူနဲ႔ ဖူးစာဆံုတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ဖက္က က်န္းမာေရးညံ့တာအျပင္ ပညာမ်ားစြာတတ္ပါလိမ့္မယ္။ ၾကာသာပေတးက ၇ တန္႔မွာ လာေနတာနဲ႔တူလို႔ပါခင္ဗ်ာ။ ဇာတာရွင္ဟာ အေပၚက အေဟာေတြမွာ ပညာနဲ႔ပတ္သတ္တာေတြပဲေတြ႔တာေၾကာင့္ ဇာတာရွင္ ပင္ပမ္းမယ္ဆိုရင္ ပညာနဲ႔ပတ္သတ္ မေရာင့္ရဲလို႔ ဆင္းရဲရပါ့မယ္ခင္ဗ်။
ဦးေႏွာက္အေတြးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ၁ တန္႔ဘာ၀ကို ရာဟု(သို႔)ၾကာသာပေတး ျမင္လို႔ ဇာတာရွင္ဟာ ျဖတ္ထိုးဉာဏ္သိပ္ေကာင္းပါ့မယ္ခင္ဗ်။ ရာဟုဆိုတာ ေလေပြၾကမ္းတစ္ခုလို ျဖဳန္းကနဲ ေပၚတတ္လို႔ပါခင္ဗ်။

ကဲဗ်ာ ဒသာဖက္ကူးၾကပါစို႔ဗ်ာ ...

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။