ဘာ၀စက္ျဂိဳလ္ေနအေဟာမ်ား/ဘာ၀စက္မွ ၁ေႏြျဂိဳလ္

ဘာ၀စက္မွာ တႏု ဆိုတာရွိတဲ့ အကြက္ကို ၁တန္႔လို႔ေခၚပါတယ္ လက္၀ဲရစ္ေရျပီး အတန္႔ကို သတ္မွတ္ပါတယ္

 • ၁ေႏြ ၁တန္႔

ဆံပင္ၾကဲျခင္း၊ ေဒါသၾကီးျခင္း၊ ပ်င္းရိတတ္ျခင္း၊ အစြန္းေရာက္ျခင္း၊ မ်က္စိေရာဂါခံစားရျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း၊ ရက္စက္တတ္ျခင္း၊ ျပတ္သားစြာအားမနာတမ္းေျပာတတ္ျခင္း စသည့္ စရိုက္မ်ားရွိမည္။

 • ၁ေႏြ ၂တန္႔

ဥစၥာဓနစုေဆာင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ၊ ပါးစပ္ ခံတြင္းေရာဂါမ်ားခံစားရတတ္သည္၊ မ်က္ႏွာအနီေရာင္သန္းေနတတ္သည္၊ မိသားစုၾကီးတတ္သည္၊ မ်က္လံုးရဲတတ္သည္၊ အဖအေမြခြဲေ၀ရာတြင္ အခ်င္းမ်ားရတတ္သည္။

 • ၁ေႏြ ၃တန္႔

ညီကိုသားခ်င္းနည္းတတ္သည္၊ အေျပာခ်ိဳ၍ ဥစၥာမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္မည္၊ အေျခြရံအေစခံမ်ားစြာရွိမည္၊ မြန္ျမတ္ေသာအလုပ္မ်ားလုပ္ရာတြင္ ႏွစ္ျခိဳက္တတ္သည္၊ ျမင့္ျမတ္ေသာဂုဏ္ႏွင့္ ျခိဳးျခံေသာအက်င့္ရွိမည္၊ အကိုးၾကီးမ်ားကံမေကာင္းတတ္ေပ။

 • ၁ေႏြ ၄တန္႔

ေနအိမ္မၾကာခဏေျပာင္းရတတ္သည္၊ ဖခင့္အေမြမ်ားသံုးစြဲကုန္က် ပ်က္စီးတတ္သည္၊ ရာထူးၾကီးရတတ္သည္။

 • ၁ေႏြ ၅တန္႔

ဇနီးျဖစ္သူသားပ်က္တတ္သည္၊ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေသာ သူေတာ္စင္ကဲ့သိုေသာ သဘာ၀ရွိမည္၊ အသည္းေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါမ်ားခံစားရတတ္သည္။

 • ၁ေႏြ ၆တန္႔

ၾကမ္းမာၾကံ့ခိုင္ေသာ စစ္သူၾကီးသဖြယ္ရွိမည္၊ မိခင္၏ေမာင္၏ မေကာင္းက်ိဳးခံစားရတတ္သည္၊ အစာေခ်ဖ်က္အားေကာင္းမြန္သူျဖစ္မည္၊ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားမျဖစ္တတ္ေပ။ ႏွလံုးႏွင့္ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ခံစားရတတ္သည္။

 • ၁ေႏြ ရတန္႔

ခႏၶာကိုယ္ မၾကည္မလင္ျဖစ္ေနမည္၊ မင္းျပစ္သင့္တတ္သည္၊ အားနည္းေသာကိုယ္ရွိမည္၊ အနာေရာဂါမ်ားခံစားရတတ္သည္။

 • ၁ေႏြ ၈တန္႔

မ်က္လံုးေသးငယ္မည္(သို႔)မ်က္စိေရာဂါ ခံစားရမည္၊ အရိုးက်ိဳးတတ္သည္၊ အိုကံမေကာင္းတတ္ေပ၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးမေကာင္းတတ္ေပ။

 • ၁ေႏြ ၉တန္႔

ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျဖစ္မည္၊ ျမင့္္ျမတ္ေသာဉာဏ္စြမ္းရွိမည္၊ မိခင္၏ေဆြမ်ိဴးမ်ားႏွင့္မတည့္ေပ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ထက္သန္မည္၊ သေဘာျဖဴေသာမယားရတတ္သည္။

 • ၁ေႏြ ၁၀တန္႔

ယဥ္ကားဥစၥာမ်ားစြာရွိမည္၊ သူေတာ္စင္မ်ားအားေလးစားမည္၊ မဂၤလာအခမ္းအနားမ်ားစြာက်င္းပႏိုင္မည္။ မင္းေျမွာက္စားမည္။

 • ၁ေႏြ ၁၁တန္႔

ေတးဂီတ၀ါသနာပါမည္၊ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားထြန္းေတာက္မည္၊ ၾကီးက်ယ္ေသာစီမံကိန္းမ်ားကို ျပီးစီးေအာင္စြမ္းေစာင္ႏိုင္သူျဖစ္မည္။

 • ၁ေႏြ ၁၂တန္႔

မ်က္စိေရာဂါရ၊ ခရီးသြားရာမွ ဒုကၡေတြ႔တတ္သည္၊ စြန္႔လႊတ္ေသာခြင့္လႊတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀ရွိသည္၊ ဘာသာေရးလူမွဳေရးတို႔မွဆန္႔က်င္ေနေလ့ရွိမည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။