ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္သလား

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္သလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးအတြက္ မွတ္သားဖြယ္ယုဂ္တစ္ခု တင္ျပလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ဇာတာတြင္းမွာ ျဂိဳလ္အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အတန္႔အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ ျမင္ယွဥ္ဆက္သြယ္ သႏၺမၶျပဳတာေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ိဳးကို ယုဂ္(ေယာဂ)လို႔ ေခၚဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

  • ဗႏၶနယုဂ္
ျဖစ္ပြားျခင္း
၂တန္႔ႏွင့္ ၁၂ တန္႔၊ ၃တန္႔ႏွင့္ ၁၁တန္႔၊ ၄တန္႔ႏွင့္ ၁၀တန္႔၊ ၅တန္႔ႏွင့္ ၉တန္႔၊ ၆တန္႔နဲ႔ ၈တန္႔၊ ၆တန္႔ႏွင့္ ၁၂တန္႔ စသည့္အတန္႔တို႔တြင္ ျဂိဳလ္လံုးေရတူျခင္း၊ ၆ တန္႔သခင္ ၁၀တန္႔ေနျခင္း၊ ၁၀တန္႔သခင္ ၆တန္႔ေနျခင္း စေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ၄င္းယုဂ္ျဖစ္ပြားသည္။

အက်ိဳးဆက္

အခ်ဳပ္အေႏွာင္အဖြဲ႕ခံရျခင္းကိုဆိုလိုသည္။

ယုဂ္ပ်က္စီးျခင္း
မိန္ရာသီ၌လဂ္တည္ေသာ္ ထိုယုဂ္ပ်က္သည္။ ႏွစ္ထပ္သံုးထပ္ရက ပ်က္သည္။(ဥပမာ ၂တန္႔ႏွင့္ ၁၂ တန္႔တြင္လည္း ျဂိဳလ္အေရအတြက္ခ်င္းတူ၊ ၃တန္႔ ၁၁တန္႔မွာပါ ျဂိဳလ္အေရအတြက္ခ်င္းတူပါက ႏွစ္ထပ္ကြမ္းရသည္ဆိုရမည္။)

ယၾတာ
ဒသာျပိဳင္စား၍ ခံရခါနီး တစ္လခန္႔အလိုမွ စတင္၍ သမထ၊ ၀ိပႆနာတရားမ်ားကို လိႈင္ဂူေက်ာင္းမ်ားတြင္ သြားက်င့္ကာ ယၾတာျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ျဖစ္ပြားေသာျဂိဳလ္တို႔ ဒသာအႏၱရဒသာမ်ားအျပင္ ပါပကတၱရီမိေသာ စေနျဂိဳလ္ပါကူပါက အျခားျဂိဳလ္ဆိုးတို႔၏ ဒသာမ်ားတြင္လည္း မၾကာခဏဖမ္းဆီးခံရႏိုင္ပါသည္။ နမူနာဇာတာမ်ား ေဖၚျပေပးပါဦးမည္။

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။