မိႆလဂ္ ႏွင့္ ၂၀၁၀ စက္တင္ဘာ

လက္ယာဘက္မွ လဂ္ရာသီတြက္ ပရိုဂရမ္အရ လဂ္ ရာသီ၊ အင္သာ၊ လိတၱာ၊ ၀ိလိတၱာတြက္ပါ။ အကယ္၍ Aries(မိႆလဂ္) ျဖစ္ပါက ၂၀၁၀ စက္တင္ဘာလ ၀န္းက်င္တြင္ သင့္ကံၾကမၼာသည္ ...

မိႆလဂ္အေဟာ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိႆလဂ္သမားမ်ားသည္ ေအာက္ပါသဘာ၀တို႔ ျဖစ္ေပၚေနမည္။

 • မိႆလဂ္မ်ား၏ ၁-တန္႔  
မိႆလဂ္၏ ၁ တန္႔သည္ အဂၤါပိုင္ မီးဓာတ္ စရရာသီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိႆလဂ္ပိုင္ရွင္မ်ားတြင္ တက္ၾကြေသာ အေျပာအဆိုစရိုက္၊ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေသာ အေတြးအျမင္၊ တြန္းလွန္လိုေသာ စရိုက္သဘာ၀တို႔ ေပၚလြင္ေနမည္။ အေတြးအေခၚသစ္အယူအသစ္မ်ားလည္း ေဖၚထုတ္ႏိုင္မည္။ ေနရာေဒသတစ္ခုေတြ ေျခကုပ္ေနရျခင္းကို မႏွစ္သက္၊ ပိုမိုေကာင္းမည္ထင္ပါက အသစ္တစ္ခု ေနရာတစ္ရပ္သို႔ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ၀န္မေလးတတ္ေပ။ အဂၤါသည္ ၈-တန္႔ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ မိမိတြင္ အျခားသူမ်ားအား ဖြင့္ေျပာေတာ့မည္မဟုတ္ေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ၾကံစည္မႈမ်ားလည္းရွိေနကာ၊ အၾကံအစည္ကို ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ မိမိအသက္ကိုပင္ ပဓာနမထားဘဲ ၾကိဳးစားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
 • မိႆလဂ္မ်ား၏ ၂-တန္႔ 
မိႆလဂ္၏ ၂ တန္႔သည္ ေသာၾကာပိုင္ ေျမဓာတ္ ထိရရာသီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိႆလဂ္ပိုင္ရွင္မ်ားတြင္ အမ်ားတပ္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ပိုင္ဆိုင္တတ္မည္။ မပ်က္စီးမေပ်ာက္ရွလြယ္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကိုသာ စုေဆာင္းထားတတ္မည္။ ႏွစ္ကာလရွည္လွ်ားစြာ မိမိအား ၀င္ေငြေပးေနမည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္လိမ့္မည္။ ၇-တန္႔သည္လည္း ေသာၾကာပိုင္ရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိဇနီးသည္(သို႔) မိမိႏွစ္သက္ရာ မိတ္ေဆြတို႔ကိုပါ မိမိႏွင့္အတူ ၾကြယ္၀ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔ကို အပူမေပး မိမိသာလွ်င္ ဦးေဆာင္မည္ဟူေသာ တာ၀န္ယူစိတ္ အျပည့္ရွိမည္။
 • မိႆလဂ္မ်ား၏ ၃-တန္႔ 
မိႆလဂ္၏ ၃ တန္႔သည္ ဗုဒၶဟူးပိုင္ ေလဓာတ္ ဒြဘာ၀ရာသီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိႆလဂ္ပိုင္ရွင္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ စပ္စုလိုေသာ စိတ္ရွိကာ စကားစစ္ထိုးျခင္း၊ ကဗ်ာစာေပျဖင့္ မိမိပတ္၀န္းက်င္ကိုခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ မိမိဆႏၵကို ရဲရင့္စြာထုတ္ေဖၚျပသႏိုင္ျခင္းစသည့္ အစြမ္းမြားရွိမည္။ သားခ်င္းညီငယ္မ်ားတြင္ကား မိမိႏွင့္ စရိုက္မတူေသာ အားမလိုအားမရျဖစ္ဖြယ္၊ လူေပ်ာ့လူညံ့မ်ား ရွိေနတတ္မည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မျပတ္သားသူ၊ စကားဗေလာင္းဗလယ္ေျပာသူ ေဆြမ်ိဳးမကင္းသူမ်ားအတြက္ မရိုးမရြျဖစ္ကာ ေရရာသည့္အရာတစ္ခု လုပ္ျပလိုက္ခ်င္သည့္ စိတ္ထားမ်ား မိႆလဂ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားမည္။
 • မိႆလဂ္မ်ား၏ ၄-တန္႔ 
မိႆလဂ္၏ ၄ တန္႔သည္ တနလၤာပိုင္ ေရဓာတ္ စရရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိႆလဂ္ပိုင္ရွင္မ်ားတြင္ ငယ္စဥ္ဘ၀တည္းက ျပည့္စံုကံုလံုေသာ အသိဥာဏ္ (သို႔) ေလာကဓာတ္ခံႏိုင္စြမ္းအား ျမင့္မားတတ္မည္။ ေအးခ်မ္းေသာ အိမ္တြင္းေရးျဖင့္ သာယာေသာ ဘ၀တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။ ဘ၀တိုးတက္ေရးအတြက္ ၾကမ္းတမ္းသည့္ဟန္ အတၱမ်ားသည့္ဟန္ေပၚေသာ္လည္း မိမိအိမ္တြင္းေရး ထိခိုက္မည့္ဟန္ရွိပါက အတၱေလွ်ာ့ကာ မိမိအိမ္တြင္သာယာေရးကိုသာ အေလးျပဳမည့္ အိမ္ေထာင့္ရွင္စိတ္ထားမ်ိဳးရွိမည္။
 • မိႆလဂ္မ်ား၏ ၅-တန္႔ 
မိႆလဂ္မ်ား၏ ၅ တန္႔သည္ ၁ ေႏြပိုင္ မီးဓာတ္ ထိရရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိႆလဂ္ပိုင္ရွင္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ေသာပညာေရးကို ပုိင္ဆိုင္မည္။ ထို႔အျပင္ မိႆလဂ္တို႔၏ တစ္ဘက္သတ္အခ်စ္သည္ မီးေတာက္သဖြယ္ အဟုန္မ်ိဳးျဖင့္ ျပင္းျပတတ္မည္။ ျပင္းျပသေလာက္ ေျပာင္းလဲတတ္မည္။ ထြန္းေတာက္ေသာ သားသမီးကို ပိုင္ဆိုင္ရႏိုင္ေသာ္လည္း သားသမီးမမ်ားတတ္ေပ။ အသက္အရြယ္ၾကီးျပင္းလာေသာအခါ တစ္ဦးတည္းေနလိုသည့္ စိတ္ထားသည္ ေရာဂါတစ္ခုသဖြယ္ စြဲကပ္လာတတ္သည္။
 • မိႆလဂ္မ်ား၏ ၆-တန္႔ 
မိႆလဂ္မ်ား၏ ၆ တန္႔သည္ ဗုဒၶဟူးပိုင္ ေျမဓာတ္ ဒြဘာ၀ရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိႆလဂ္ပိုင္ရွင္မ်ားတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးၾကီးေသာ စကားစာသားအဆိုအမိန္႔မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးလိုက္ရမွ ေက်နပ္ေသာ သဘာ၀ရွိမည္။ မိမိကို ကန္႔လန္႔တိုက္ ဖ်က္လိုဖ်က္စီးလိုေသာ အယွဥ္အျပိဳင္တို႔သည္ လိုလွ်င္တမ်ိဳး မလိုလွ်င္တမ်ိဳးစိတ္ထားမ်ိဳးရွိမည္။ ၄င္းတို႔သည္ စိတ္ဓာတ္ျမဲျမံသူမ်ားမဟုတ္ၾက၍ မိႆလဂ္ပိုင္ရွင္ကို ထိခိုက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။
 • မိႆလဂ္မ်ား၏ ၇-တန္႔ 
မိႆလဂ္မ်ား၏ ၇ တန္႔သည္ ေသာၾကာပိုင္ ေလဓာတ္ စရရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိႆလဂ္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ အိမ္ေထာင္ဖက္(သို႔) အျမဲယွဥ္တြဲေနသူ အေပါင္းအသင္းမ်ားသည္ ေခ်ာေမလွပကာ သင့္တင့္မွ်တေသာစိတ္ထားရွိမည္။ မိႆလဂ္မ်ားသည္ မိမိဆႏၵကို ပထမဆံုးထုတ္ေဖၚျပသသူျဖစ္မည္။ ဆက္ဆံေရးတြင္ မိမိကသာ စတင္မိတ္ဆက္မည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ မိႆလဂ္၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆက္ဆံေရးသည္လည္း အျမဲတစ္သမွတ္တည္းမဟုတ္ မိမိကိုယ္ကိုဆန္းစစ္ရင္း လူမႈေရးအျမင္၊ ဆက္ဆံမႈပံုစံမ်ားကို အျမဲေျပာင္းလဲေနမည္။ မိမိခ်စ္သူအိမ္ေထာင္ဖက္ကို ပ်င္းရိျငီးေငြ႕မသြားေအာင္လည္း ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ ၾကာရွည္ၾကာျမဲခ်စ္ခင္ဖို႔ ခဲယဥ္းမည္။
 • မိႆလဂ္မ်ား၏ ၈-တန္႔ 
မိႆလဂ္၏ ၈ တန္႔သည္ အဂၤါပိုင္ ေရဓာတ္ ထိရရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိႆလဂ္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးသည္ ေသြးမသန္႔ျခင္း၊ ေသြးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ လက္နက္ကရိယာထိရွလြယ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့မည္။ ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိအိမ္ယာတြင္သာ အဆံုးတတ္သည္။ အေမြ၊ ထီမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေကာင္းက်ိဳးမေပးတတ္ေပ။
 • မိႆလဂ္မ်ား၏ ၉-တန္႔ 
မိႆလဂ္၏ ၉ တန္႔သည္ ၾကားသပေတးပိုင္ မီးဓာတ္ ဒြဘာ၀ရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိႆလဂ္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ဘာသာေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႔တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာေတြးေခၚႏိုင္မည္။ ဖခင္၏ အရိပ္အာ၀ါသ ေတြးေခၚပံုမ်ား မိမိတြင္ လႊမ္းမိုးေနမည္။ အေျမွာ္အျမင္ၾကီးကာ ဓေလ့ထံုးစံ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အေရးေပးမည္။ ပညာကင္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးမျပဳတတ္ေပ။
 • မိႆလဂ္မ်ား၏ ၁၀-တန္႔ 
မိႆလဂ္၏ ၁၀ တန္႔သည္ စေနပိုင္ ေျမဓာတ္ စရရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိႆလဂ္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသည္ အခ်ိန္ကာလအတန္ၾကာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္မည္။ ထိုလုပ္ငန္းတြင္လည္း မိမိမွ အစျပဳေသာ က႑၊ ထံုးတမ္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေအာင္လည္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္။ မိမိအရည္အခ်င္းကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လူအမ်ားသိလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္လိုသူမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္မည္။
 • မိႆလဂ္မ်ား၏ ၁၁-တန္႔ 
မိႆလဂ္၏ ၁၁ တန္႔သည္ စေနပိုင္ ေလဓာတ္ ထိရရာသီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိႆလဂ္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ လာဘ္လာဘသည္ ခ်ိဳးျခံက်င့္သံုးေသာ ရိုးသားၾကိဳးစားသည့္ လူတန္းစားထံမွလာေသာ ရိုေသေလးျမတ္သျဖင့္ပူေဇာ္ေသာ ဥစၥာမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိအခ်ိန္ကာလရွည္လွ်ားစြာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္လာေသာ လုပ္ငန္းမွ တရားသျဖင့္ရေသာ ၀င္ေငြတို႔ျဖစ္မည္။ လူအမ်ားကမိမိအား လြယ္လြယ္ႏွင့္ မႏွစ္သတ္တတ္။ လြယ္လြယ္ႏွင့္ယံုၾကည္ၾကမည္မဟုတ္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္က်မွ မိမိကိုနားလည္ ခ်စ္ခင္လာသူမ်ားကိုသာ ၾကံဳရတတ္သည္။
 • မိႆလဂ္မ်ား၏ ၁၂-တန္႔ 
မိႆလဂ္၏ ၁၂ တန္႔သည္ ၾကာသပေတးပိုင္ ေရဓာတ္ ဒြဘာ၀ရာသီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိႆလဂ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ပူပင္ေသာကကို အေျမာ္အျမင္အားျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ေခ်ဖ်က္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္မည္။ ရပ္ေ၀းေဒသတြင္ ပညာသင္ရျခင္း (သို႔) အေ၀းတလံမွ ပညာရျခင္း၊ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ အဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအတြက္ လိုက္လံေျဖရွင္းေပးရျခင္း၊ သူတပါးအေၾကြး လိုက္လံဆပ္ေပးရျခင္း(သို႔) ျပည္လည္ေအာင္ေျဖရွင္ေပးရျခင္းစသည့္ လူမႈဘ၀မ်ားလည္း ၾကံရမည္။

ေအာက္ပါ အေဟာမ်ားကို ဖတ္မည္ဆိုပါက ဘေလာ့ ညာဘက္ လဂ္ပရိုဂရမ္မွ ထုတ္ေပးေသာ အေျဖမွ ရာသီ အင္သာ လိတၱာ ၀ိလိတၱာတို႔ကိုပါ မွတ္သားရန္လိုသည္။ 
ဥပမာ။ ။ Aries 9 အ 19 လ 50 ၀ ဟုအေျဖထြက္လွ်င္ လဂ္သည္ မိႆရာသီ ၉ အင္သာ ၁၉ လိတၱာ ၅၀ ၀ိလိတၱာဟု မွတ္သားထားရမည္ျဖစ္သည္။ အင္သာ=ဒီဂရီ၊ လိတၱာ=မိနစ္၊ ၀ိလိတၱာ=စကၠန္႔ဟု ေယဘုယ် မွတ္သားႏိုင္သည္။

မိႆလဂ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ စက္တင္ဘာ 
ေအာက္ပါပံုစံမွာ ေယဘုယ်သာျဖစ္သည္။

 • 1.9.2010 မွ 15.9.2010 အတြင္း (တနဂၤေႏြအစီးအနင္း) မိႆလဂ္ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆ … ၂၉ အင္သာ ေမြးမ်ားအတြက္
ထိုရက္မ်ားတြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ သိဟ္ရာသီတြင္စီးနင္းသည္။ မိႆလဂ္မ်ားအတြက္မူ တနဂၤေႏြသည္ ၅ တန္႔က်ေရာက္သည္။

မိႆလဂ္တို႔အတြက္ တသီးတသန္႔ တစ္ကိုယ္တည္းေန စိတ္ထားမ်ိဳးျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။ အသည္းေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါမ်ားခံစားရတတ္သည္။ မိမိဇနီးတြင္ ကိုယ္၀န္ရွိသူမ်ား ဇနီးျဖစ္သူသားပ်က္တတ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ မိႆလဂ္ ၁၄ အံသာမွ ၂၉ အံသာအတြင္း ေမြးသူမ်ား ဂရုျပဳပါ။ ဆိုးရြားေသာ ရက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္လိုပါက ၁၄ အံသာေမြးသူသည္ 1.9.2010 ၁၅ အံသာေမြးသူသည္ 2.9.2010 စသည္ျဖင့္ ၂၉ အံသာေမြးသူသည္ 15.9.2010 ရက္ စသည္ျဖင့္ ရက္ေရြးခ်ယ္ကာ က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ေနထိုင္သင့္သည္။ ထိုအံသာမ်ားတြင္ မပါ၀င္ပါက ဆင္ျခင္ရန္ မလိုေပ။

 • 16.9.2010 မွ 30.9.2010 အတြင္း (တနဂၤေႏြအစီးအနင္း) မိႆလဂ္ ၀၊ ၁၊ ၂၊ ၃ … ၁၃ အင္သာ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ထိုရက္မ်ားတြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ ကန္ရာသီတြင္ရပ္သည္။ မိႆလဂ္တို႔အတြက္မူ ကန္ရာသီသည္ ၆ တန္႔ျဖစ္ေနသည္။

မိမိလုပ္ငန္း အသိုင္းအ၀န္းတြင္ အတိုက္အခံမ်ား တြန္းလွန္ေနရတတ္သည္။ မိခင္၏ေမာင္၏ မေကာင္းက်ိဳးခံစားရတတ္သည္။ အစာေခ်ဖ်က္အားေကာင္းမြန္ေနမည္။

မွတ္ခ်က္။ မိႆလဂ္ ၀ အံသာမွ ၁၃ အံသာအတြင္း ေမြးသူမ်ား ဂရုျပဳပါ။ ဆိုးရြားေသာရက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္လိုပါက ၀ အံသာေမြးသူသည္ 16.9.2010 ၊ ၁ အံသာေမြးသူသည္ 17.9.2010 စသည္ျဖင့္ ၁၃ အံသာေမြးသူသည္ 30.9.2010 စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဂရုျပဳ ဆင္ျခင္သင့္သည္။ ထိုအံသာမ်ားတြင္ မပါ၀င္ပါက ဆင္ျခင္ရန္ မလိုေပ။

 • 1.9.2010 မွ 5.9.2010 အတြင္း (အဂၤါအစီးအနင္း) မိႆလဂ္ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉ အင္သာတြင္း ေမြးသူမ်ားအတြက္ 
ထိုရက္မ်ားတြင္ အဂၤါသည္ ကန္ရာသီတြင္ရပါသည္။ မိႆလဂ္အတြက္ ၆ တန္႔တြင္ရပ္သည္။

အစာေျခဖ်က္အားေကာင္းကာ အျမဲတေစ ဗိုက္ဆာေနတတ္သည္။ ႏွလံုးေရာဂါ အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါရတတ္သည္ ဦးေလးျဖစ္သူဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ မိႆလဂ္ ၂၆ အင္သာ ၂၇ အင္သာ ၂၈ အင္သာ ၂၉ အင္သာ ေမြးသူမ်ားတြင္ အထက္ပါအခ်က္မ်ား ထင္ရွားစြာျဖစ္ပြားမည္။ ထိုအံသာမ်ားတြင္ မပါ၀င္ပါက ဆင္ျခင္ရန္ မလိုေပ။


 • 6.9.2010 မွ 30.9.2010 အတြင္း (အဂၤါအစီးအနင္း) မိႆလဂ္ ၀၊ ၁၊ ၂၊ ၃၊ … ၁၆ အင္သာတြင္း ေမြးသူမ်ားအတြက္
ထိုရက္မ်ားတြင္ အဂၤါသည္ တူရာသီတြင္ရပါသည္။ မိႆလဂ္အတြက္ အဂၤါသည္ ၇ တန္႔တြင္သည္။

အေၾကာင္းမဲ့ ပူပင္ေသာက ေရာက္ေနတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္(ခ်စ္သူ)အေပၚခ်စ္လြန္း၍ ဒုကၡေရာက္တတ္သည္။ ဇနီး(ခ်စ္သူ)ေၾကာင့္ ေငြကုန္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ကလည္း အသက္တိုတတ္သည္။ တူရာသီရပ္ အဂၤါသည္ မ်ိဳးပြားအဂၤါအနာကိုလည္း ျဖစ္ေစတတ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ မိႆလဂ္ ၀ အင္သာမွ ၁၆ အင္သာ အတြင္း ေမြးသူမ်ား ဆင္ျခင္သင့္သည္။

 • 1.9.2010 မွ 30.9.2010 အတြင္း (ဗုဒၶဟူးအစီးအနင္း) မိႆလဂ္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ … ၂၉ အင္သာတြင္း ေမြးသူမ်ားအတြက္ 

အထက္ပါရက္အတြင္းတြင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ သိဟ္ရာသီတြင္ရပ္သည္။ မိႆလဂ္မ်ားအတြက္ ၅ တန္႔တြင္ရပ္သည္။

အလြန္ပညာတတ္၍ အေျပာခ်ိဳေနမည္။ ပညာရွင္မ်ားက လက္ခံေပါင္းသင္းၾကမည္။ မိမိမည္သုိ႔ပင္ အေတြးအေခၚအယူအဆ လြဲေစဦးေတာ့ အမ်ားၾကားတြင္ ထင္ေပၚေနမည္။ မ သတၱ၀ါႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အခိုက္ရွိသည္။

မွတ္ခ်က္။ မိႆလဂ္ ၁၉ အံသာမွ ၂၉ အံသာအတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား အထူးထင္ရွားမည္။

 • 1.9.2010 မွ 30.9.2010 အတြင္း (ၾကာသပေတးအစီးအနင္း) မိႆလဂ္ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇ အံသာတြင္း ေမြးသူမ်ားအတြက္ 
အထက္ပါရက္အတြင္းတြင္ ၾကာသပေတးသည္ မိန္ရာသီတြင္ရပ္သည္။ မိႆလဂ္မွ ၁၂ တန္႔တြင္ရပ္သည္။

ဘာသာေရးပညာေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္၀င္ေငြရမည္။ အသံုးအစြဲဖြာ၍ ခရီးသြားလာေနရတတ္သည္။ အေၾကြးတင္သူမ်ား အေၾကြးဆပ္ရႏိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္။ မိႆလဂ္ ၃ အင္သာမွ ၇ အင္သာအတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား အထက္ပါအက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ထြန္းခြင့္မ်ားသည္။

 • 1.9.2010 မွ 30.9.2010 အတြင္း (ေသာၾကာအစီးအနင္း) မိႆလဂ္ ၀၊ ၁၊ ၂၊ ၃၊ … ၁၇ အင္သာအတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ 
အထက္ပါရက္မ်ားအတြင္း ေသာၾကာသည္ တူရာသီတြင္ စီးနင္းသည္။ မိႆလဂ္အတြက္ ၇ တန္႔တြင္ရပ္သည္။

မိႆလဂ္ရွင္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာႏွင့္ပတ္သတ္၍၀င္ေငြရမည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး လူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စိတ္ပါ၀င္စားမည္။ အားကစားလက္မႈပညာမ်ား လိုက္စားျဖစ္မည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ (ခ်စ္သူ) အေပၚ သစၥာျမဲေနမည္။

မွတ္ခ်က္။ မိႆလဂ္ ၀ အင္သာမွ ၁၇ အင္သာအတြင္ ဖြားသူမ်ား အထက္ပါအခ်က္မ်ား သိသာစြာျဖစ္ထြန္းမည္။

 • 1.9.2010 မွ 30.9.2010 အတြင္း (စေနအစီးအနင္း) မိႆလဂ္ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ အင္သာတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္
အထက္ပါရက္မ်ားတြင္ ၀ေနသည္ ကန္ရာသီတြင္ရပ္သည္။ မိႆလဂ္အတြက္မူ ၆ တန္႔တြင္ရပ္သည္။

ပညာေရးေကာင္းမြန္၍ ဆရာသမား ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ကၽြမ္း၀င္ေနမည္။ ေရေဘးကိုေၾကာက္ရတတ္သည္။ ရန္မွန္သမွ်ေအာင္ႏိုင္မည္။ ခႏၶာကိုယ္ၾကံ့ခိုင္မည္။ စားေသာက္ေကာင္းေနမည္။ တပည့္တပန္းေကာင္းမ်ားလက္ခံရရွိမည္။

မွတ္ခ်က္။ မိႆရာသီ ၁၀ အင္သာ ၁၁ အင္သာ ၁၂ အင္သာ ၁၃ အင္သာ ေမြးသူမ်ား အထူးေကာင္းသည္။

 • 1.9.2010 မွ 30.9.2010 အတြင္း (ရာဟုအစီးအနင္း) မိႆလဂ္ ၁၃ ႏွင့္ ၁၄ အံသာအတြင္း ေမြးသူမ်ားအတြက္ 
အထက္ပါကာလသည္ မိႆလဂ္အတြက္ ၈ဟု ၉တန္႔(၉ကိတ္ ၃တန္႔) တည္ရာကာလျဖစ္သည္။

ဘာသာေရး၌ ယံုၾကည္မွဳ နည္းပါးတတ္သည္။ သားခ်င္းအက်ိဳးေပးညံ့မည္။ ဖခင္စီးပြါးပ်က္တတ္သည္။ စည္းစိမ္ဂုဏ္သိကၡာရွိမည္ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာဆံုးရွံဳးရတတ္သည္။ စြမ္းအားရွိေသာ္လည္းပူပန္ေနရမည္။

မွတ္ခ်က္။ ။မိႆလဂ္ ၁၃ အင္သာႏွင့္ ၁၄ အင္သာ ေမြးသူမ်ား အထက္ပါအက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။

လဂ္ ၁၂ ပါးအတြက္ တြက္ခ်က္ရဦးမည္ျဖစ္၍ ထပ္မံအေသးမစိတ္ မစီစစ္လိုေတာ့ပါ။ (ကာလမ်ား ေကာင္းဆိုးေရာေနပါက မွ်တေတြးေတာၾကပါရန္ အၾကံျပဳပါသည္။) ၎အေဟာတို႔သည္ မိႆလဂ္ရွင္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ အကူအညီလိုပါက ကူညီရန္ အသင့္ရွိပါသည္။
ကိုပခန္း

No comments:

Post a comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။