မိနစ္ ၂၀ မွ်သာ သို႔ေသာ္ ...

ေမြးဖြားခ်ိန္ နာရီမိနစ္၏ အေရးပါပံုကို ဆက္စပ္တင္ျပလိုပါသျဖင့္ ဤပိုစ့္ကို ေရးသားပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္ကျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးလွေသာ (ဤဘေလာ့ေလး၏ ေက်းဇူးရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ေသာ) အစ္ကိုတစ္ေယာက္က ေမြးဖြားခ်ိန္ေန႔ရက္နာရီေဒသ အစံုအလင္ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္၏ ဇာတာတစ္ေစာင္ဖြဲ႔ယူ တြက္ခ်က္ေစခဲ့ပါသည္။ ဇာတာကို ဆရာႏ်ဴမာန္MOTAA သင္တန္း မူအရ ၿဂိဳဟ္အားဘာ၀အားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးကာ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ ရုပ္ရည္ရူပကာ မေခ်ာေမာႏိုင္ပါေၾကာင္း စတင္အေျဖထုတ္ခဲ့ပါသည္။ အစ္ကိုက လက္မခံႏိုင္ျဖစ္ကာ ဓာတ္ပံုေတာင္ျပလိုက္ဦးမည္ဟု ျငင္းဆန္ပါေတာ့သည္။ ဆက္ေဟာရခက္ကာ ေခါင္းရႈပ္ေနမိေတာ့သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာမွပင္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွာ မိနစ္၂၀ ခန္႔ အမွတ္မွားကာ ေစာေျပာခဲ့ပါေၾကာင္း သိရပါေတာ့သည္။ ထိုေမြးခ်ိန္အသစ္မွပင္ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာသူျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ဘ၀င္က်ပါေတာ့သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို နကၡတ္ေဗဒင္အျမင္အားျဖင့္ မိနစ္ ၂၀ မွ်သာ ကြာျခားေသာ ထိုဇာတာ ၂ ေစာင္ကို ယွဥ္တြဲေဖၚျပပါမည္။


(မိနစ္ ၂၀ ေစာတြက္ထားေသာ) ပထမဇာတာ 

 ဆန္းစစ္ခ်က္ (၁) ရာသီစက္ႏွင့္ ဘာ၀စက္
အဆိုးကိုရွာမည္ဆိုပါက အတန္႔ဆိုး (ၾတိေဂါဏ)သခင္မ်ားကိုရွာရန္လိုမည္ျဖစ္သည္။ ၆တန္႔သည္ ကန္ရာသီျဖစ္ကာ ၾတိေဂါဏသခင္အားျဖင့္ ဗုဒၶဟူးျဖစ္သည္။ ၈ တန္႔သည္ ၿဗိစၦာရာသီျဖစ္ကာ ၾတိေဂါဏသခင္မရွိေပ။ ရာသီတိုင္းအတြက္ ရွိေနၿမဲျဖစ္ေသာ ကသစ္အိမ္ရွင္သည္တည္သည္။ ၁၂ တန္႔သည္ မိန္ရာသီျဖစ္ကာ ၾတိေဂါဏသခင္မရွိေပ ကသစ္သာရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိႆလဂ္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးေပးမည့္ ၆တန္႔ သခန္ ဗုဒၶဟူးကို ထုတ္ႏႈတ္ရၿပီျဖစ္သည္။

 ဆန္းစစ္ခ်က္ (၂)  ၿဂိဳဟ္အသီးသီး၏ တည္ရာ (ရာသီ၊အင္သာ၊လိတၱာ၊၀ိလိတၱာ)

 အထက္တြင္ ထုတ္ယူရရွိခဲ့ေသာ ဗုဒၶဟူးအျပင္ လူတို႔၏ အျပစ္အက်ိဳးမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ခ်ယ္လွယ္တတ္ေသာ သဘာ၀ရွိသည့္ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔ကိုပါ ဆင္ျခင္ေသာ္ 
-ဗုဒၶဟူးသည္ ၁၉ အင္သာ၌တည္ကာ လဂ္ (၁၉ အင္သာ) ႏွင့္ ထပ္တူနီးပါးက်လွ်က္ရွိသည္။
-ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ ၁၆ အင္သာ၌ တည္ကာ လဂ္ (၁၉ အင္သာ) ႏွင့္ ၅ အင္သာ(ဒီဂရီ)အတြင္း ခ်ဥ္းကပ္လွ်က္ရွိသည္။

ထုိ အခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ဇာတာရွင္၏ ဘ၀က႑ ၁၂ မ်ိဳးျဖစ္ေသာ အတန္႔ ၁၂ မ်ိဳးတို႔တြင္ သက္ဆိုင္ေသာ အတန္႔တို႔၌ ဗုဒၶဟူး၊ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ ဖ်က္ဆီးမည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

 ဆန္းစစ္ခ်က္ (၃) ရာသီစက္ ဘ၀စက္တို႔မွ ညႊန္းဆိုေသာ ၿဂိဳဟ္အားမ်ား

ၿဂိဳဟ္အားလံုးမွာ ပ်မ္းမွ်အင္အား မရွိျခင္း၊ အားရွိပါကလည္း အႏႈတ္အားမ်ားျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ဇာတာတစ္ေစာင္၏ အသက္တမွ်အေရးၾကီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈသဘာ၀ တနဂၤေႏြႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈ သဘာ၀ တနလၤာတို႔သည္ အႏႈတ္အားမ်ားျဖစ္ေနကာ အဆိုးအားအၾကီးဆံုးအျဖစ္ စေနသည္ ဇာတာရွင္၏ သည္းခံႏိုင္စြမ္းတို႔ကိုပါ ေခ်ဖ်က္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ၿဂိဳဟ္တို႔ သဘာ၀တို႔သည္ အျမစ္သဖြယ္ပံုေဆာင္ ဖြင့္ဆိုကာ ၿဂိဳဟ္တို႔ ရပ္တည္ရာ အတန္႔အလိုက္ ခြဲေ၀တာ၀န္ယူရေသာ ဘာ၀ ၁၂ ပါးတို႔သည္ အညႊန္႔သဖြယ္ ဖြင့္ဆိုၾကေသးသည္။

 ဆန္းစစ္ခ်က္ (၄) ဘာ၀ ၁၂ ပါး အင္အားမ်ား


  
H1 မွသည္ H12 တိုင္ အိမ္(ဘာ၀အတန္႔) ၁၂ ပါးတို႔၏ ဗဟိုခ်က္တို႔ကို ၆ တန္႔သခင္၊ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္ၿဂိဳဟ္တို႔ နီးကပ္စြာ ဖ်က္ဆီးၾကပံုကို အထက္ပါအတိုင္း အားေပါင္းရရွိပါသည္။

ဇာတာရွင္သည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါက ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ျပည့္စံုမႈ စသည္တို႔အျပင္ ရုပ္ရည္ရူပကာသည္ အေရးၾကီးလွသည္။ ရုပ္ရည္တြင္ ၁ တန္႔သည္ ဇာတာရွင္၏ ကိုယ္၊သ႑န္ကို ျပဆိုေသာ္လည္း အမ်ားအလယ္ တင့္တယ္မႈတြင္ ၉ တန္႔ေခၚ သုဘဘာ၀သည္ ပိုမို အေရးၾကီးသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ၁ တန္႔အားေကာင္းျခင္းသည္ လွပေျပျပစ္ျခင္းေပးသည္ ဆိုေသာ္လည္း ၉ တန္႔မေကာင္းက ရုပ္ရည္သည္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေနေသာ္လည္း လူမရိုေသစရာ ကလက္တတ္တတ္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ မိန္းမဟူသည္ ရုပ္ရည္မလွပေစကာမူ က်က္သေရ(သုဘတင့္တယ္ျခင္း)ႏွင့္ျပည့္စံုက ျမင္သူႏွစ္လိုေသာ ရုပ္သြင္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းေနမည္ျဖစ္သည္။ ၉ တန္႔ေကာင္းမြန္ကာ ၁ တန္႔ဆိုးေနပါကလည္း က်က္သေရေတာ့ ရွိပါ၏ ေအာင္ျမင္မႈဘ၀ကား ႏံုခ်ာလွသည္ဟု ျဖစ္ဦးေတာ့မည္။ အထက္ပါေမြးခ်ိန္အရ ျဖစ္တည္ေသာ အားတို႔မွာ ဆိုးရြားလြန္းပါ၍ အပစ္ပင္ ထပ္မေဟာခ်င္ မေ၀ဖန္ခ်င္ေတာ့ပါ။

(မိနစ္ ၂၀ အမွားကို ျပင္ထားေသာ ဇာတာမွန္) ဒုတိယဇာတာ

ဆန္းစစ္ခ်က္ (၁) ရာသီစက္ႏွင့္ ဘာ၀စက္

 ပထမဇာတာ၏ ရာသီစက္ႏွင့္ ထပ္တူက်စြာ တူညီပါသည္။ ဘာ၀စက္တြင္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္တစ္လံုးသာ ကြဲျပားသည္။ ရာသီရပ္ရာ သဘာ၀ႏွင့္ ဘာ၀စက္ကိုသာ စက္ကိုသာ စစ္ေဆးပါက ပထမဇာတာႏွင့္ ဒုတိယဇာတာတို႔ မျခားနားၾကေပ။ မ်ားစြာ ျခားနားသြားမႈကို MOTAA သင္တန္းမူက ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဆိုပါေတာ့သည္။

ပထမဇာတာတြင္ ျပဆိုသကဲ့သို႔ ဗုဒၶဟူးသည္ ၆ တန္႔သခင္ျဖစ္ကာ ဖ်က္စီးဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဖ်က္ဆီးမႈအားသည္သာ ကြဲျပားမည္ျဖစ္သည္။

ဆန္းစစ္ခ်က္ (၂)  ၿဂိဳဟ္အသီးသီး၏ တည္ရာ (ရာသီ၊အင္သာ၊လိတၱာ၊၀ိလိတၱာ)

 ဗုဒၶဟူးသာမက ရာဟု ကိတ္တို႔သည္လည္း ဖ်က္စီးၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ရာတြင္ လဂ္အံသာသည္ ၂၅ ျဖစ္သြားသည္။ လဂ္ထက္ အသြားေႏွးေသာ ရာဟု၊ ကိတ္ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို႔မွာ ပထမဇာတာကဲ့သို႔ က်န္ရစ္သည္။
-ဖ်က္စီးမည့္ ဗုဒၶဟူးသည္ ၁၉ အင္သာတည္ကာ လဂ္အံသာ ၂၅ ႏွင့္ ၅ အင္သာမက ကြာေ၀းသြားၿပီျဖစ္သည္။
-ဖ်က္စီးမည့္ ရာဟုႏွင့္ကိတ္တို႔သည္ ၁၆ အင္သာျဖစ္ကာ လဂ္အံသာ ၂၅ ႏွင့္ ၅ အင္သာမက ကြာေ၀းသြားၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဟူး ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔ရန္မွ သက္သာရၿပီျဖစ္သည္။

(အဘယ္ေၾကာင့္ လဂ္အင္သာႏွင့္ ယွဥ္ထိုးေနရပါမူ ရာသီ ၁၂ ခုအတြင္း လဂ္အင္သာအတိုင္း အတန္႔ ၁၂ ခု အလယ္မွတ္မ်ား တည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အတန္႔အလယ္အံသာမ်ားကို လဂ္အံသာအတိုင္း MOTAA မူအရ မွတ္ယူထားသည္။)

 ဆန္းစစ္ခ်က္ (၃) ရာသီစက္ ဘ၀စက္တို႔မွ ညႊန္းဆိုေသာ ၿဂိဳဟ္အားမ်ား

 ၿဂိဳဟ္အားလံုး၏ ပ်မ္းမွ်(မူလ)အားမ်ားမ်ား အားေကာင္းစြာျဖင့္ အေပါင္းဘက္၌ တည္ေနၿပီျဖစ္သည္။ စေနသည္ ရာဟုကိတ္ႏွစ္ခုလံုး ျမင္ခံရသျဖင့္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးလႊမ္းမိုးမႈရွိေနသည္။ ၾကာသာပေတးမွာ ၆တန္႔သခင္ ဗုဒၶဟူးမွ ဖ်က္ထားေသာအားေၾကာင့္ အႏႈတ္လႊမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ရာဟု ကိတ္တို႔အတြက္ အႏႈတ္အားလႊမ္းမိုးမႈသည္ အျပန္အလွန္ျမင္ေသာ ၿဂိဳဟ္ ၂ လံုးျဖစ္သျဖင့္ ဇာတာတိုင္းအတြက္ ပါၿမဲ အႏႈတ္အားတို႔သာျဖစ္သည္။ သို႔တေစ မူလ(ပ်မ္းမွ်)အားတို႔သည္ အားေကာင္းမြန္လွသည္သာျဖစ္၏။

ဆန္းစစ္ခ်က္ (၄) ဘာ၀ ၁၂ ပါး အင္အားမ်ား

 ဗုဒၶဟူး ႏွင့္ ရာဟုကိတ္တို႔ ဘာ၀အလယ္မ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာသြားသျဖင့္ ဆိုးအား 0% ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ 

က်က္သေရ မဂၤလာ သုဘအားျဖင့္ မူလအား ၂၅၀% ရွိေနကာ အားအကူပါ ထပ္ေဆာင္းထားသျဖင့္ ၄၅၀% မွ် အားရရွိေနေသာ အထက္ပါဇာတာရွင္အမ်ိဳးသမီးသည္ ရုပ္ရည္ရူပကာအားျဖင့္ ေျပျပစ္ကာ ၉ တန္႔၏ အျခားပရိယာယ္ျဖစ္ေသာ မိသားစု၏ ဂုဏ္က်က္သေရပိုင္းအရလည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္းေအးခ်မ္းမႈ ၄ တန္႔အားအရလည္းေကာင္း၊ အမ်ားက ခ်စ္ခင္မႈ လာဘ္လာဘ ၁၁ တန္႔ဘာ၀အရလည္းေကာင္း၊ စရိုက္အားျဖင့္ ၁ တန္႔သဘာ၀တို႔သည္လည္းေကာင္း ျပည့္စံုကာ အဆင့္အတန္းရွိေသာ လူတစ္ဦးကို ညႊန္းဆိုလွ်က္ရွိသည္။

အထက္အားမ်ားအရ ဇာတာရွင္အား မျမင္ဖူးေသာ္လည္း ရုပ္ဆိုးမည္ဟု မေျပာလည္း မေျပာရဲ၊ မထင္လည္း မထင္မိပါေၾကာင္း ေက်းဇူးရွင္ အစ္ကိုေတာ္အား ၿဂိဳဟ္ဘာ၀မ်ားႏွင့္ အတူ ယွဥ္တြဲတင္ျပလိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ား။

အထက္ပါ ဇာတာ ၂ ေစာင္သည္ တစ္ရက္တည္း တစ္ေနရာတည္းတြင္ မိနစ္ ၂၀ သာ ကြာျခား ဖြဲ႔ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ ဇာတာ ၂ ေစာင္သည္ လူ ၂ ေယာက္သာျဖစ္ပါက ...

မိနစ္ ၂၀ ျခားကာ ေမြးဖြားေသာ အမႊာ ညီမ ၂ ေယာက္အတြက္ နကၡတ္ေဗဒင္သည္ မည္မွ် ကြဲျပားစြာ ဖြင့္ဆိုမည္နည္းဟူေသာ အခ်က္သည္ သတိျပဳဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ၿဂိဳဟ္အား ဘာ၀အားဂရပ္ဖ္တို႔သည္ တစ္သက္တာကို ဖြင့္ဆိုလွ်က္ရွိကာ၊ ဇာတာရွင္၏ လက္ခံသိမွတ္ႏိုင္စြမ္းကိုလည္း ျပဆိုလွ်က္ရွိေသးသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အထက္ပါ ဇာတာ ၂ မ်ိဳးတြင္ ၁ မ်ိဳးသည္ မိသားစု ၀န္းက်င္၏ ေအးခ်မ္းမႈကို မခံစားရ၍ အျခား ၁ မ်ိဳးသည္ မိသားစုတြင္ ေအးခ်မ္းမႈကို ခံစားရပါသည္ဆိုလွ်င္ တစ္မိတည္းေပါက္ ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ မိသားစုအေပၚျမင္ပံု မိမိအိမ္တြင္း မိမိပိုင္မိသားစုခ်င္း တည္ေဆာက္ၾကပံုမ်ား ကြဲျပားၾကမည္ကို သတိျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ မိနစ္ ၂၀ သာ ျခားေမြးဖြားေသာ အမႊာေမြးခ်င္း ျဖစ္ေစေတာ့ တစ္ဦးသည္ မိဘရင္ခြင္ကို ေျခစံုကန္ကာ၊ တစ္ဦးသည္ မိဘရင္ခြင္ေအာက္ တစ္သက္တာ ေႏြးေထြးႏိုင္ဦးမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ေမြးခ်ိန္ နာရီမိနစ္မသိသူ တစ္ဦး ကြၽႏ္ုပ္ထံ ေဗဒင္လာေမးပါက အဘယ္သို႔ ေဟာရပါအံ့နည္း။

နကၡတ္ေဗဒင္သည္ ေလာကေကာင္းက်ိဳး သယ္ပိုးႏိုင္ပါေစသတည္း။

သင္ဆရာ ျမင္ဆရာအားလံုးကို ဦးညႊတ္လွ်က္
ကိုပခန္း

4 comments:

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ကိုပခန္းေရ
ပထမဆံုး အေနနဲ႕ ၿဂိဳဟ္ဆိုးေတြ ျဖစ္တဲ့ ၆-၈-၁၂ တန္႕ သခင္ေတြကို ရွင္းျပေပးသြားတာ၊ အံသာ အေနအထား ကြာေ၀းမွဳ နဲ႕ - ဇာတာ အေနအထား ေျပာင္းလဲသြားတာကို ရွင္းျပေပးတာ- အမႊာျဖစ္ၾကေပမယ့္ ကံၾကမၼာခ်င္း မတူႏိုင္တာ ရွင္းျပေပးတာ ေတြဟာ- နကၡတ္ ေဗဒင္ကို ၀ါသနာပါ ေလ့လာသူေတြ အတြက္ေရာ၊ မိုးတား ညီအကို ေမာင္ႏွမေတြ အတြက္ပါ အက်ိဳး႐ိွပါတယ္။
ဆက္လက္ ကူညီ ျဖန္႕ေ၀ႏိုင္ပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

Thet said...

အထက္က ဆရာ ႏ်ဴမန္ ေျပာသြားသလုုိပဲ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ၆-၈-၁၂ တန္႕ေတြ နဲ႕ လာဘ္ အံသာ အကြာအေဝးေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အေရးႀကီးတယ္ဆုုိတာ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေတြ႕ရတယ္။ ေတာ္ေတာ္ ပညာရတဲ့ ေဆာင္းပါးပါ။

Anonymous said...

၁၈.၁၀.၁၉၈၅၊သီတင္းကၽြတ္လဆန္း၊၄ရက္၊ေသာၾကာေန.၊နံနက္၉း၁၅ (က်ား) ႏွင့္၁၈.၁၀.၁၉၈၅၊သီတင္းကၽြတ္လဆန္း၊၄ရက္၊ေသာၾကာေန.၊နံနက္၉း၂၀(မ)တို.၏အမႊာေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္ဇာတာကို တြက္ေပးေစလိုပါတယ္။
Longitude = 95°45' 0"E Latitude = 17°48' 0"N မွာေမြးပါတယ္။ေလးစားစြာၿဖင့္

ကိုပခန္း said...

ႏွစ္ဦးစလံုးဇာတာႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အေနနဲ႔ ေယာက်ာ္းေလးဇာတာမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေစႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေပးမ်ားရွိၿပီး အားနည္းခ်က္အေနနဲ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဦးေဆာင္ႏိင္စြမ္း (သို႔) ဖခင္အက်ိဳးေပးမ်ားညံ့ၾကပါတယ္။ မိန္းကေလးဇာတာမွာ ဘ၀တက္လမ္းအေျပာင္းအလဲပိုမ်ိဳးတာကို ေတြ႔ရပါတယ္ခင္ဗ်။

Post a Comment

ဒီpostနဲ႕ပတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာခဲ့ဖို႔ပါဗ်ာ။